1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Gezag van de politie 75

lijke bezorgdheid over normafwijkend gedrag, geweldsrisico’s, over criminaliteit,

verloedering (graffiti, vervuiling, vernieling) en met name ook

angstgevoelens bijvoorbeeld bij het uitgaan, zoals angst voor opgeschoten

jongelui (zeker als die tot andere bevolkingscategorieën behoren) de

afgelopen jaren sterk is toegenomen. Angst en onrust over onveiligheid

lijken tot de grote sociale problemen van onze tijd behoren. Het gevoel

‘dat het in de toekomst allemaal nog veel erger zal worden’ lijkt hierbij

een belangrijke rol te spelen, evenals het gevoel dat de organen die in het

leven zijn geroepen om paal en perk te stellen aan deze gevaren niet slagen

in hun missie. Het ontbreekt hen daarbij onder meer aan voldoende

gezag. Hieruit volgt de vrees van een toenemende maatschappelijke verloedering,

die alleen kan worden tegengegaan door hard optreden: duidelijke

regels stellen en die ook strikt handhaven. Die roep wordt de laatste

jaren steeds duidelijker beantwoord: de politie wil strikter worden

(zero-tolerance, street-wise, sterke toename van het aantal processenverbaal),

de rechterlijke macht is kordater gaan straffen en de wetgever

laat op alle mogelijke momenten zijn tanden zien, bijvoorbeeld met de

uitbouw van de bestuurlijke handhaving.

Lessen voor de praktijk

Aan de stelling dat gezag is afgenomen wordt gewoonlijk de stelling gekoppeld

dat er ‘dus’ minder mensen zijn die zich aan de regels houden.

Dat verklaart de maatschappelijke verloedering: het zinloze geweld, de

agressie tegen iedereen die ergens iets van zegt. Het enige is: het probleem

wordt erg vaak onvoldoende precies benaderd, sterk geschematiseerd

vanuit tegenstrijdige waarden en verwachtingen, sterk geschematiseerde

goed/kwaad tegenstellingen, waardoor er allerlei vragen gaan

ontstaan: kloppen die beelden wel? Hoe ernstig is het nu precies, hoe ziet

het er exact uit?

Het is de vraag of het veel zin heeft om het gezagsprobleem als een

generiek maatschappelijk probleem te definiëren. Dan worden zeer veel

en zeer uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen op een hoop gegooid.

Wij prefereren een benadering waarin er veel meer wordt gekozen

voor een inhoudelijke analyse, op basis van diverse aspecten van gezagstoekenning.

Hieronder zullen wij aan de hand van een concrete gevalsbeschrijving

laten zien hoe dit uitwerkt.

De gezagsproblematiek was voor de Stichting Maatschappij, Veiligheid

en Politie (SMVP) reeds een aantal jaren geleden aanleiding om activiteiten

te ontplooien op het terrein van de verhoudingen tussen de bevolking

en het gezagsapparaat, meer in het bijzonder de politie. Activiteiten

rond sociale zelfredzaamheid, mediation, wijkveiligheid zijn steeds ingegeven

vanuit het besef dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid,

in ieder geval van een gezamenlijke inspanningsverplichting.

Daaraan ligt met zoveel woorden een andere invulling van gezagsverhoudingen

ten grondslag.

More magazines by this user
Similar magazines