Views
5 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

GöRÜNÜMLER

GöRÜNÜMLER kağıdının üzerindeki işaretlerle bu işaretlerin temsil ettiği ağaç arasındaki) anlık ve inşa edilmemiş bir ilişkidir aynı zamanda. Gerçekten de bir iz gibidir. Fotoğrafçı ağacı, istediği görüntüyü, filmin çeşidini, odağı, filtreyi, poz süresini, baskı solüsyonunun kuvvetini, basılacak kağıdın cinsini, baskının açıklığını ya da koyuluğunu, baskının çerçevesini - ve buna benzer başka şeyleri- seçer. Ancak karışmadığı -ve fotoğrafın temel niteliğini değiştirmeden karışamayacağı- nokta, ağaçtan gelen ışığın mercekten geçişiyle bunun filmin üzerinde bıraktığı izdir. Çizimle fotoğraf arasındaki farkı sorgularsak, iz'le kastettiğimizin ne olduğu daha açık ortaya çıkacaktır. Çizim bir çeviridir. Yani kağıt üzerindeki her işaret, yalnızca gerçek ya da hayali "model"le değil, kağıtta baştan beri bulunan işaret ve uzamla da bilinçli olarak bağlantılıdır. Bu nedenle çizilmiş ya da boyanmış imge sayısız yargının enerjisiyle (ya da eğer çizim kötüyse, bitkinliğiyle) örülmüştür. Bir çizimde ne zaman bir figürasyon yapılsa, ona ilişkin her şeye, sezgisel ya da sistematik olarak, bilinç aracılık etmiştir. Bir çizimde elma yuvarlak ve küresel olarak yapılmıştır; fotoğrafta elmanın yuvarlaklığı, ışık ve gölgesi verili olarak algılanır. Yapmayla algılama arasındaki bu fark, zaman ile oldukça farklı bir ilişkiyi de ima eder. Çizim, kendi yapım zamanını içerir; bunun anlamı da gösterdiğinin yaşama zamanından bağımsız olarak, kendi zamanına sahip olmasıdır. Bunun aksine fotoğraf, neredeyse ansal olarak -bugün genellikle insan gözünün algılayamayacağı bir hızdaalgılar. Fotoğrafın içerdiği tek an, gösterdiği şeyin yalıtılmış anıdır. Bu iki tür imgenin içerdikleri zaman arasında bir başka önemli fark daha vardır. Çizimde varolan zaman, tekdüze değildir. Ressam, önemli bulduğu şeylere daha fazla zaman verir. Bir yüz, muhtemelen üzerindeki gökyüzünden daha fazla zaman içerecektir. Çizimdeki zaman, insan değerlerine göre gerçekleşir. Fotoğrafta zaman tekdüzedir: imgenin her parçası tekdüze süremli bir kimyasal işleme tabi tutulmuştur. Ortaya çıkma sürecinde bütün parçalar eşit olmuştur. Çizimle fotoğraf arasındaki zamana ilişkin bu farklılıkhr bizi bu iki iletişim aracı arasındaki en temel ayrıma götürüyor. Bir çizimi 95

O ANA ADANMIŞ 96

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
politzer
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
AĞUSTOS 2013
hernefes_2016_04
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
ocak2017sayi1
hernefes_2016_10
inovax_31
aile_ekim_2016
Toraks Bülteni Eylül 2016
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
bastırkusva
bastırkusva
Yakışmıyor!
Tefekkür
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Istanbul Tip Fakultesi 93
sayfa 5- sosyoloji
Tanrıların Arabaları