Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

3. Matematik

Indledning

Af Lena Lindenskov og Peter Weng

Grundlaget for matematikdelen i PISA-undersøgelserne beskrives i et framework (rammeværk),

der er blevet løbende udviklet siden 1998. Her udfoldes tænkningen, om hvad

det vil sige at give bud på, hvor godt forberedte og parate danske 15-årige er til at bruge

matematik i situationer uden for matematikundervisningen og til at sætte sig ind i og

vurdere andres brug af matematik. PISA kaldes en indikator-undersøgelse, fordi undersøgelsens

måleresultater indikerer, hvor godt forberedte og parate deltagerne er til at

tænke og agere matematisk i situationer ved hjælp af det, de ved og kan. Den overordnede

ramme er blevet udviklet og beskrevet af en international ekspertgruppe. Den internationale

ekspertgruppe består af Jan de Lange (formand), Holland; Werner Blum, Tyskland;

John Dossey, USA; Zbigniew Marciniak, Polen; Mogens Niss, Danmark, samt

Yoshinori Shimizu, Japan.

PISA’s definition af mathematical literacy

I PISA 2009 Assessment Framework. Key Competencies in Reading, Mathematics and

Science opsummeres formålet således s. 122:

Formålet med PISA’s matematikdel er at udvikle indikatorer, som ud fra et

brugsperspektiv på matematik viser, hvor effektivt lande har forberedt deres

15-årige elever på at blive aktive, reflekterende og intelligente borgere. For

at opnå dette har PISA udviklet en evaluering, som fokuserer på at

bestemme, i hvilken grad elever kan bruge det, de har lært. PISA lægger

vægt på matematiske processer, viden og forståelse med henblik på at løse

problemer, som de opstår i hverdagen, og giver en mangfoldighed af problemer

med forskellig grad af indbygget vejledning og struktur, samtidig

med at det tilstræbes at nærme sig (engelsk: pushing towards) autentiske

problemer, hvor eleverne selv må foretage tankearbejdet. [Vor oversættelse]

Kapitel 3 Matematik

109

More magazines by this user
Similar magazines