Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Figur 4.9. Kriterier for de forskellige præstationsniveauer, både kvalitative og kvantitative.

Figuren viser også andelen af elever i Danmark respektive OECD, som når de forskellige

præstationsniveauer

Niveau

6

5

4

3

2

1

Point

start

707,9

633,3

558,7

484,1

409,5

334,9

Procent af

elever på dette

niveau

0,9 i Danmark

1,1 i OECD

5,9 i Danmark

7,4 i OECD

20,1 i Danmark

20,6 i OECD

28,8 i Danmark

28,6 i OECD

26,0 i Danmark

24,4 i OECD

12,5 i Danmark

13,0 i OECD

Hvad kan elever typisk på hvert niveau

På niveau 6 kan eleverne konsekvent identificere, forklare og anvende viden

om naturfænomener og viden om naturvidenskab i forskellige komplekse livssituationer.

De kan kæde forskellige informationskilder og forklaringer

sammen og bruge evidens fra disse kilder til at begrunde beslutninger. De

demonstrerer klart og konsekvent naturvidenskabelig tænkning og argumentation,

og de er villige til at bruge deres naturvidenskabelige forståelse

til at støtte løsninger på ukendte naturvidenskabelige og teknologiske situationer.

Elever på dette niveau kan bruge viden om naturfænomener (naturvidenskabelig

viden) og formulere argumenter til støtte for anbefalinger og

beslutninger, der er rettet mod personlige, sociale eller globale situationer.

På niveau 5 kan elever identificere de naturvidenskabelige elementer i

mange komplekse livssituationer, anvende både viden om naturfænomener

og viden om naturvidenskab på disse situationer, og de kan sammenligne,

udvælge og vurdere passende naturvidenskabelig evidens for at reagere på

disse situationer. Elever på dette niveau kan bruge veludviklet viden om

undersøgelser, forbinde viden på passende måde og inddrage kritisk indsigt.

De kan formulere forklaringer baseret på evidens og argumenter baseret på

deres kritiske analyse.

På niveau 4 kan eleverne arbejde hensigtsmæssigt med situationer og

spørgsmål, der angår entydige fænomener, og det kræves, at de kan drage

slutninger om betydningen af naturvidenskab og teknologi. De kan

udvælge og sammenkæde forklaringer fra forskellige områder af naturvidenskab

eller teknologi og knytte disse forklaringer direkte til aspekter af livssituationer.

Eleverne på dette niveau kan reflektere over deres handlinger, og

de kan formidle beslutninger, hvor de bruger naturvidenskabelig viden og

evidens

På niveau 3 kan eleverne identificere tydeligt beskrevne naturvidenskabelige

problemstillinger i forskellige kontekster. De kan udvælge fakta og viden til

forklaring af fænomener og anvende enkle modeller eller undersøgelsesstrategier.

Elever på dette niveau kan forstå og anvende naturvidenskabelige

begreber fra forskellige fagområder og anvende dem direkte. De kan formulere

korte udsagn, hvor de bruger fakta, og træffe beslutninger baseret på

naturvidenskabelig viden.

På niveau 2 har eleverne tilstrækkelig naturvidenskabelig viden til at give

mulige forklaringer i en kendt kontekst eller drage konklusioner baseret på

enkle undersøgelser. De er i stand til direkte overvejelse og tolkning af resultater

af naturvidenskabelige undersøgelser eller teknologisk problemløsning.

På niveau 1 har eleverne en så begrænset naturvidenskabelig viden, at den

kun kan anvendes på få velkendte situationer. De kan give naturvidenskabelige

forklaringer, der er indlysende og følger direkte af givne oplysninger.

Kapitel 4 Naturvidenskab

149

More magazines by this user
Similar magazines