Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Antal spørgsmål fordelt på kombination af kompetencer og viden i naturvidenskab og om

naturvidenskab

Figur 4.6 viser en opgørelse foretaget på baggrund af den kategorisering, som er angivet

inden for PISA’s rammeværk. Vi omtaler senere, hvordan piger og drenge i Danmark klarer

at svare inden for denne kategorisering. Her må man huske denne sammenhæng

mellem vidensområder og kompetenceområder. Desuden har som tidligere nævnt en

kontekst og et opgaveformat indflydelse på elevernes besvarelser.

Figur 4.6. Overblik over spørgsmål inden for naturvidenskabelig viden og kompetence. Hvert

spørgsmål er kategoriseret inden for kompetencesystemet og inden for videnssystemet. Bemærk,

at der kan gives 1 eller 2 point på de forskellige spørgsmål

Kontekst

Anvende naturvidenskabelige

forklaringer

Naturvidenskabelige

undersøgelser

Teknologiske systemer

Jordens og universets

systemer

Levende systemer

Fysiske systemer

1

12

13

1

4

7

9

6

0 5 10 15

Når man arbejder med naturvidenskabelige sagsforhold/emner/spørgsmål, afhænger valget

af metoder og fremstilling ofte af den situation, hvori emnet præsenteres. Opgaverne

er i høj grad formuleret i forhold til almindelige hverdagssituationer. Det er valgt at præsentere

opgaverne i forhold til tre kontekster, en personlig med venner eller familie, en

social i forhold til samfundsforhold og en global i forhold til livet rundt om i verden. Det

er uddybet i figur 4.7.

Kompetence

Anvendelse af naturvidenskabeligt

bevismateriale

Forklare fænomener ud fra

naturvidenskab

Identificere naturvidenskabelige

problemstillinger

Kapitel 4 Naturvidenskab

145

More magazines by this user
Similar magazines