Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Læsefærdigheder blandt 15-årige elever, der taler/ikke taler testens

sprog i hjemmet

I dette afsnit fokuseres der på forskelle i den gennemsnitlige læsefærdighed i deltagerlandene,

alt efter om eleverne taler det sprog, der er anvendt i testen, i hjemmet eller ej.

PISA-testen er den samme test i alle deltagerlande, men den er selvfølgelig oversat til de

nationale sprog. I hvert land er der imidlertid en andel elever, der ikke taler det nationale

sprog i hjemmet. De tidligere PISA-resultater har vist, at der er stor forskel på læsefærdigheden

blandt elever, der taler det nationale sprog hjemme, og elever der ikke gør. Hvis

hjemmets sprog er et andet end det nationale sprog, så er sandsynligheden for at opnå

gode resultater mindre.

Læsefærdigheder blandt 15-årige drenge og piger

I dette afsnit ses der på den gennemsnitlige forskel på drenges og pigers læsefærdighed i

OECD-landene.

Der er ikke fokus på særlige danske forhold i dette afsnit. En grundig gennemgang af

læsefærdigheder blandt danske piger og drenge kan læses i PISA-rapportens resultatdel.

Det har været et gennemgående træk i de tidligere runder af PISA, at piger generelt læser

bedre end drenge. Samme billede ses i PISA 2009. Det gælder for alle lande, der deltager

i PISA-undersøgelsen, at piger læser signifikant bedre end drenge. Forskellen i læsefærdigheder

blandt piger og drenge i OECD-landene er i snit på 39 point (s.e. = 1,2) på den

samlede læseskala, hvilket svarer til mere end halvdelen af et færdighedsniveau.

Figur 2.6 (side 52) viser den gennemsnitlige forskel på drenges og pigers læsefærdighed i

OECD-landene. Piger er markeret med en rød pil, drenge med en blå firkant, og den

sorte linje markerer landets gennemsnitsscore. I den øverste del af figuren er lande med

den mindste kønsforskel afsat, i den nederste del af figuren er lande med den største

kønsforskel. Som det ses, placerer Danmark sig blandt lande med en relativt lille kønsforskel.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

45

More magazines by this user
Similar magazines