Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

60

Figur 2.10 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem elevers læselyst og deres læsefærdigheder. Landene

i figuren er præsenteret i rangorden fra øverst til nederst efter den andel af variationen i elevernes læsefærdigheder

i det pågældende land, der kan forklares af deres læselyst. Figuren viser tillige, at der er en betydelig forskel

i læsefærdigheder blandt elever i den laveste kvartil (fjerdedel) og elever i den højeste kvartil på læselystindekset.
% af variationen i

læsefærdigheder,

der forklares af

læselyst.

Finland 2 227

Australien 2 226

Irland 2 224

Schweiz 2 222

New Zealand 2 222

Norge 2 222

Island 2 222

Sverige 2 222

Kinesisk Taipei 2 222

Storbritannien 2 222

Danmark 2 221

Tyskland 2 221

Frankrig 2 221

Estland 2 221

Tjekkiet 2 221

Ungarn 2 220

Canada 2 220

Østrig 2 220

Polen 1 119

Liechtenstein 1 118

Litauen 1 118

OECD-gns. 1 118

Spanien 1 118

Nederste kvartil

Korea 1 118

Anden kvartil

USA 1 117

Slovenien 1 117

Tredje kvartil

Luxembourg 1 117

Øverste kvartil

Singapore 1 117

Grækenland 1 117

Letland 1 117

Nederlandene 1 117

Belgien 1 117

Italien 1 116

Japan 1 115

Rusland 1 115

Slovakiet 1 114

Portugal 1 114

Hong Kong-Kina 1 114

Kroatien 1 114

Dubai (UAE) 1 114

Shanghai-Kina 1 112

Albanien 1 112

Macao‐Kina 1 111

Montenegro 1 110

Serbien 9 99

Bulgarien 9 99

Chile 8 88

Israel 8 88

Thailand 8 88

Uruguay 7 77

Trinidad og Tobago 7 77

Qatar 7 77

Tyrkiet 6 66

Jordan 5 55

Rumænien 5 55

Brasilien 5 55

Azerbajdjan 4 44

Mexico 4 44

Argentina 4 44

Indonesien 3 33

Kirgisistan 2 22

Peru 2 22

Panama 1 11

Colombia 1 11

Tunesien 0 00

Kazakstan 0 00k

k

Figur 2.10. Sammenhængen mellem elevernes læselyst og deres læsefærdigheder

250 300 350 400 450 500 550 600

Gns. score

More magazines by this user
Similar magazines