Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

128

Hvordan besvarede danske elever opgaven i 2003 sammenlignet med elever i andre

lande?

Svarprocenternes fordeling i Danmark og andre lande

Land

0

point

1

point

2

point

Ikke

besvaret

Piger Drenge Alle

Danmark 27 7 39 27 38 40 39

Finland 36 7 46 11 47 46 46

Island 34 7 41 17 41 42 41

Norge 32 9 34 25 34 34 34

Sverige 33 7 41 19 39 43 41

Tyskland 25 9 39 27 39 38 39

Holland 35 9 45 10 47 44 46

USA 42 7 34 17 34 33 34

Japan 18 5 47 30 47 46 47

Tyrkiet 40 5 15 40 14 15 15

Mexico 49 7 10 33 11 10 10

OECD-gns. 35 7 36 22 35 36 36

Eleverne præsterer som resten af eleverne i undersøgelsen ikke overbevisende på denne

opgave, ingen af de viste lande har en rigtighedsprocent på over 50, hvilket vil sige, at

opgaven har været meget svær for eleverne. Dette kan der være flere grunde til, blandt

andet at opgaven indeholder meget tekst, og at der skal argumenteres ud fra begreber

knyttet til statistik, mere end der skal beregnes. Der er ikke nogen stor forskel mellem

pigernes og drengenes besvarelser i de forskellige lande inklusive Danmark.

Hvordan besvarede danske elever opgaven i PISA 2003? Analyse af originalsvar

Det er bemærkelsesværdigt, at eleverne skriver relativt meget tekst til denne opgave.

Nedenfor er der vist otte eksempler på svar fra danske elever:

• kode 2: Avis 3, de har spurgt flere end avis 2, og de har udvalgt borgerne, som avis 4

ikke har.

• kode 2: Avis 3, fordi her spørges tilfældige borgere, det kan være både modstandere

eller tilhænger. På den måde finder man bedst ud af, hvor stor en opbakning præsidenten

får af den “almindelige borger”. I avis 4, vil jeg tro, at flere af dem der ringer

ind, er tilhængere. Avis et og to er udelukkede, deres meningsmålinger er ældre og er

blevet foretaget med halvt så mange borgere.

• kode 2: De havde spurgt 1000 tilfældige, 5 dage før valget. Avis 4 havde fået læsernes

meninger, men de var måske lidt påvirkede af de tidligere målinger, de havde læst.

• kode 2: Hvis man sammenligner med avis 4, så har avis 3 alle stemmeret. I forhold til

aviserne 1-2 så er der 500 flere, som har sagt deres mening.

• kode 1: Avis 3, fordi at det var tilfældige borgere, hvorimod Avis 4, der fik en større

procent, var det folk, som ringede ind og stemte.

More magazines by this user
Similar magazines