Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

62

15-årige elevers læsevaner (tid brugt på læsning og valg af

læsematerialer)

I dette afsnit kan man finde supplerende informationer om elevernes læsevaner:

• PISA’s afdækning af elevernes læsning i fritiden

• Figur 2.11 viser sammenhængen mellem elevers læsning i fritiden og deres læsefærdigheder

• Figur 2.12 viser andelen af drenge og piger, der læser i fritiden

• Figur 2.13 viser PISA’s spørgeskema til afdækning af elevernes valg af læsematerialer

• Tabel 2.20 viser andelen af elever, som læser forskellige typer af tekster

• Tabel 2.21 viser sammenhængen mellem elevers variation i fritidslæsning og deres

læsefærdighed

• Tabel 2.22 viser andelen af elever, der ikke læser varieret i fritiden på læsekalaens syv

niveauer

• Figur 2.14 viser drenges og pigers valg af læsemateriale i fritiden

• Figur 2.15 viser sammenhængen mellem elevernes bredde i fritidslæsning og deres

læse færdigheder.

PISA’s afdækning af elevernes læsning i fritiden

PISA afdækker elevernes læsning i fritiden med et spørgeskema. Eleverne har oplyst

omfanget af deres læsning ved at afkrydse en af fem svarmuligheder:

• Jeg læser ikke for min egen fornøjelses skyld

• 30 minutter eller mindre om dagen

• Mere end 30 minutter, men mindre end 60 minutter om dagen

• 1 til 2 timer om dagen

• Mere end 2 timer om dagen.

Hvilken betydning har elevernes læsning i hverdagen for deres læsefærdigheder?

I figur 2.11 ses sammenhængen mellem elevernes læsning i fritiden og deres læsefærdigheder.

Landene er rangordnet efter forskellen i læsefærdighed (point på læseskalaen) mel -

lem elever, der ikke læser i fritiden, og dem, der læser max en halv time dagligt. Figuren

viser en mulig tærskelværdi i relationen mellem læsning i fritiden og læsefærdigheder, idet

læsefærdigheder især forbedres med et spring fra ikke at læse i fritiden og til at læse en halv

time dagligt. Dette kunne indikere, at det er mere nyttigt at fremme, at elever læser i fritiden

(fx en halv time dagligt), end at anbefale, at elever læser flere timer dagligt. Disse

resultater bør dog fortolkes varsomt, da fx elever med læsevanskeligheder ofte læser langsomt,

hvilket medfører, at også svage læsere bruger meget tid på at læse i hverdagen.

More magazines by this user
Similar magazines