Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Tabel 2.11. Opsummerende beskrivelse af de syv færdighedsniveauer på læseskalaen for ‘at

reflektere over og vurdere elementer i teksten

Niveau

6

5

4

3

2

1a

1b

OECD-gns. på hvert

niveau på at ‘reflektere

over og evaluere’-skalaen

1,3 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 6

9,0 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 5

30,1 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 4

58,5 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 3

81,4 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 2

94,0 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1a

98,6 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1b

Hvad kræver opgaver på det pågældende niveau

Eleven kan opstille hypoteser om eller kritisk vurdere en kompleks tekst om

et ukendt emne ved at tage flere forskellige kriterier eller perspektiver i

betragtning og ved at udnytte sofistikeret forhåndsviden om tekstens emne.

Eleven kan opstille kategorier til brug for en vurdering af tekstens udformning

i forhold til målgruppen.

Eleven kan opstille hypoteser om en tekst ved at anvende specialiseret viden

og en dyb forståelse af lange eller komplekse tekster, som indeholder ideer,

der er i modstrid med elevens forventninger. Eleven kan forholde sig kritisk

til og vurdere mulige eller reelle modstridende oplysninger, enten i selve

teksten eller mellem teksten og ideer præsenteret andre steder.

Eleven kan anvende skolebaseret eller almen viden til at opstille hypoteser

om eller kritisk vurdere en tekst. Eleven kan vise en præcis forståelse af

lange eller komplekse tekster.

Eleven kan sammenkæde eller sammenligne, forklare eller vurdere særtræk

ved teksten. Eleven kan demonstrere en detaljeret forståelse af teksten ud

fra almindelig kendt viden eller udnytte mindre velkendt viden.

Eleven kan sammenligne eller sammenkæde baggrundsviden med oplysninger

i teksten eller forklare et træk ved teksten ved at udnytte personlig

erfaring eller holdninger.

Eleven kan foretage en enkel sammenkædning mellem informationer i

teksten og almen viden.

Utilstrækkelige data:

Der findes ingen opgaver på dette niveau i tekstsættet

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

41

More magazines by this user
Similar magazines