Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

144

Selv om PISA’s rammer ikke bygger på de enkelte landes læseplaner, er det en meget relevant

overvejelse at gøre sig, om indholdet beskrevet i PISA’s framework er rimeligt i forhold

til de danske læseplaner i naturfagene med trinmål og slutmål for fysik/kemi, biologi

og geografi. Der er med de nuværende læseplaner en rimelig god overensstemmelse

mellem slutmål for naturfagene og PISA’s fagindhold (Andersen og Sørensen, 2005;

Dolin, Krogh, og Busch, 2006). I fysik/kemi lægges der i læseplanerne ikke så meget vægt

på kræfter, gnidningsmodstand og hastighed. Der er dele af det danske geografifag, som

ikke indgår i PISA-opgaverne, fordi vi har valgt at kombinere kultur- og naturgeografi

(Undervisningsministeriet, 2009a, 2009b, 2009c).

I de danske Fælles Mål indgår fagenes arbejdsmåder og tankegange som en del af fagindholdet.

Der skal altså arbejdes med praktiske undersøgelser, ekskursioner og laboratoriearbejde.

Der testes ikke praktisk arbejde i PISA, men elevernes viden om naturvidenskabelige

arbejdsmåder og tankegange indgår alligevel i testningen som en vurdering af, om

eleverne har opnået kompetence i at identificere naturvidenskabelige problemstillinger.

Fordeling af point på vidensområder

De enkelte opgaver har et indhold, der tilhører et bestemt vidensområde, som fx Levende

systemer i en opgave om vaccination (Spørgsmål 2: MARY MONTAGU) (Andersen og

Sørensen, 2007, p. 70). Hvert spørgsmål kan vurderes i forhold til et bestemt vidensområde,

ligesom man kan vurdere, hvilken kompetence eleverne skal have for at kunne

besvare spørgsmålet. Figur 4.5 viser fordelingen af point på vidensområderne med en

ligelig fordeling på Naturvidenskabelig viden og Viden om naturvidenskab.

Figur 4.5. Fordeling af point for naturvidenskabelig viden og viden om naturvidenskab. I

forhold til 2006 er vægtningen af opgaver om Viden om naturvidenskab blevet større

Naturvidenskabelig viden PISA 2006 PISA 2009

Fysiske systemer 17 13

Levende systemer 20 16

Jordens og universets systemer 10 12

Teknologiske systemer 8 9

Subtotal

Viden om naturvidenskab

55 50

Naturvidenskabelige undersøgelser 23 23

Naturvidenskabelige forklaringer 22 27

Subtotal 45 50

Total 100 100

More magazines by this user
Similar magazines