Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

138

denne viden i forhold til naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange knyttet til en

personlig og samfundsmæssig relevans. De affektive kompetencer er i stor udstrækning

relaterede til holdninger om naturfagene og teknik.

I PISA vælges problemstillinger, som er relevante i forhold til naturvidenskaberne, og

som femtenårige elever kan relatere til, men som også vil være relevante problemstillinger

i deres voksenliv. Når eleverne skal behandle problemstillingen i opgaverne, gør de det

både ud fra deres naturvidenskabelige viden og ud fra deres evne til at forstå og behandle

information. I nogle opgaver skal de kunne identificere de naturvidenskabelige og teknologiske

aspekter, som indgår i problemstillingen, eller forholde sig til hvilken evidens, der

kan lægges til grund for svaret. I PISA 2009 naturfag måles holdninger til faget ikke

direkte, men man skal ikke være blind for, at elevernes holdninger har betydning for

deres strategier i forhold til besvarelsen af opgaverne.

Elevernes holdninger generelt til naturfagene og teknik og til udvalgte opgaver var en del

af PISA 2006 og kan findes i den danske rapport (Egelund, 2007; Sørensen og Andersen,

2007). Ved at anvende begrebet “scientific literacy” frem for “science” (naturvidenskab)

understreges den vægt, man i den naturvidenskabelige del af PISA lægger på anvendelsen

af naturvidenskabelig viden i forbindelse med forskellige livssituationer, i modsætning til

enkel gengivelse af traditionel skoleviden. Den funktionelle brug af viden kræver anvendelse

af de arbejdsmåder og tankegange, der kendetegner naturvidenskab og videnskabelige

undersøgelser, og som afhænger af det enkelte individs forståelse, interesser, værdier

og handling i forhold til naturvidenskabelige forhold. En elevs evne til at anvende sine

naturvidenskabelige kompetencer er forbundet både med naturvidenskabelig viden og

med forståelse af det karakteristiske ved naturvidenskab som en måde at opnå viden

(dvs. viden om naturvidenskab).

Definition af scientific literacy i PISA

I PISA-sammenhæng refererer scientific literacy til en persons:

• Naturvidenskabelige viden og brugen af denne viden til at identificere

spørgsmål, tilegne sig ny viden, forklare naturvidenskabelige fænomener

og drage evidensbaserede konklusioner om problemstillinger/

emner, der er relateret til naturvidenskab.

• Forståelse af karakteristiske træk ved naturvidenskab som en form af

menneskets viden og undersøgelsesmåder.

• Bevidsthed om, hvordan naturvidenskab og teknologi påvirker vores

materielle, intellektuelle og kulturelle miljø.

• Villighed til at beskæftige sig med sagsforhold/emner relateret til naturvidenskab

og med naturvidenskabelige begreber/forestillinger (ideas)

som en reflekterende samfundsborger.

More magazines by this user
Similar magazines