Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

118

Norge bedst inden for usikkerhed (se oversigt hos Kjærnsli, 2003, s. 59 og mere uddybet

om danske præstationer i Lindenskov og Weng, 2004, s. 53-87). I 2006 og 2009 er det

ikke muligt; men det vil det blive igen i 2012.

Organisering af området

I PISA-undersøgelsens matematiske del har man valgt at tilrettelægge målingen på følgende

måde:

De 15-årige bliver stillet over for de samme udfordringer i alle lande, formuleret på landets

nationalsprog, og med intentionen om, at 15-årige inden for OECD kan og vil forholde

sig til udfordringerne.

Udfordringerne angår situationer uden for matematikundervisningen. Udfordringerne

er formet som spørgsmål i tilknytning til tekst og eventuelle tegninger, fotos og diagrammer.

De 15-årige skal besvare spørgsmålene skriftligt og individuelt. Fra 2012 vil en del

testopgaver for første gang for matematiks vedkommende være computerbaserede.

De 15-åriges besvarelser vurderes i alle lande af særligt trænede kodere ud fra de samme

detaljerede retningslinjer med eksempler fra faktiske elevsvar. Det er den vurderede kvalitet

af de 15-åriges besvarelser, der giver indikationer på deltagernes matematiske kompetence

som en forberedelse til fremtidens udfordringer.

Der foretages altså ingen direkte undersøgelse af matematikholdig deltagelse i situationer

i hverdagen uden for skolen, som når man bruger massemedier, arbejder, handler, rejser,

håndterer husholdning og økonomi, forholder sig til politiske forhold eller studerer. Men

udfordringerne søges tilrettelagt, så de 15-årige trækker på og demonstrerer deres matematiske

kompetence, som anses for at være relevant for fremtiden.

Udfordringerne er tilrettelagt, så der indgår teksttyper, diagrammer, matematiske formler

og talangivelser af forskellig slags, også nogle som de 15-årige formodentlig ikke er

fortrolige med eller har set før. Udfordringerne er også tilrettelagt varieret med hensyn til,

i hvilken grad det fremgår af tekster og spørgsmål hvilken viden og færdighed, der kan

anvendes, og hvilke strategier der kan bruges. På disse punkter ligner PISA-udfordringerne

hverdagen, i og med at der kan opstå hverdagssituationer, hvor man selv må indse,

fx at en omskrivning af 2/5 og 35 % til decimaltal kan være led i en problembehandling.

Situationer i fire livssfærer

Et vigtigt aspekt ved matematisk kompetence er at involvere sig matematisk: Dette er

afgørende for elevens tilgang til at behandle problemer i matematikholdige situationer

eller kontekster. Hvilken strategi eleven vælger til at behandle en problemstilling, vil ofte

være afhængig af beskrivelsen af situationen eller konteksten, eleven skal behandle problemet

i.

More magazines by this user
Similar magazines