Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Nordiske elevers læsefærdigheder i relation til læselyst

I tabel 2.18 ses andelen af elever i de nordiske lande, der oplyser, at de henholdsvis ikke

holder af at læse i fritiden/kan lide at læse i fritiden samt de to elevgruppers læsefærdigheder.

Tabel 2.18. Andelen af elever i Norden, der ikke holder af at læse/læser i fritiden og deres læsefærdighed

Andel af elever, der holder af

at læse i fritiden

Jeg holder ikke

af at læse

Jeg kan godt

lide at læse

Elevers læsefærdigheder i forhold

til læselyst i fritiden

Jeg holder ikke

af at læse

Jeg kan godt

lide at læse

% S.E. % S.E. score S.E. score S.E.

Danmark 33,6 (0,9) 66,4 (0,9) 464,5 (2,9) 511,6 (2,0)

Finland 33,0 (0,8) 67,0 (0,8) 491,7 (2,5) 558,0 (2,3)

Island 38,0 (0,8) 62,0 (0,8) 454,7 (2,5) 530,9 (1,6)

Norge 40,0 (0,9) 60,0 (0,9) 464,6 (3,2) 530,1 (2,7)

Sverige 37,3 (0,9) 62,7 (0,9) 454,9 (3,1) 525,3 (3,1)

PISA-gns. 37,4 (0,1) 62,6 (0,1) 459,5 (0,6) 516,5 (0,5)

Kønsforskelle i nordiske elevers læselyst

På tværs af alle lande ses, at piger har en mere positiv holdning til læsning end drenge

(forskellen mellem drenge og pigers holdning til læsning er på mere end en halv standardafvigelse).

I tabel 2.19 ses nordiske drenges og pigers læsefærdigheder i forhold til, om

de holder af at læse i fritiden.

Tabel 2.19. Nordiske drenges og pigers læsefærdigheder i forhold til deres læselyst. Statistisk signifikante

forskelle mellem drenge og piger er angivet med fed skrift

Drenges

læsefærdigheder set

i forhold til læselyst

Pigers

Læsefærdigheder set

i forhold til læselyst

Forskel mellem drenges og

pigers læsefærdigheder

set i forhold til læselyst

Jeg holder ikke Jeg kan godt Jeg holder ikke Jeg kan godt Jeg holder ikke Jeg kan godt

af at læse lide at læse af at læse lide at læse af at læse lide at læse

score S.E. score S.E. score S.E. score S.E. score S.E. score S.E.

Danmark 454,7 (3,6) 500,8 (2,8) 481,0 (4,1) 519,6 (2,6) -26,3 (5,1) -18,9 (3,6)

Finland 479,2 (3,0) 534,1 (3,3) 521,9 (4,3) 573,8 (2,3) -42,7 (5,2) -39,7 (3,1)

Island 439,7 (2,8) 516,7 (3,2) 480,7 (4,1) 540,8 (2,0) -41,0 (4,7) -24,1 (4,1)

Norge 451,4 (3,6) 510,0 (3,4) 487,4 (3,7) 545,2 (3,1) -36,0 (3,7) -35,2 (3,5)

Sverige 444,5 (3,8) 508,2 (3,7) 475,9 (4,0) 537,1 (3,4) -31,4 (4,7) -28,9 (3,5)

PISA-gns. 450,1 (0,7) 500,3 (0,7) 476,8 (0,7) 528,4 (0,6) -26,7 (0,9) -28,0 (0,7)

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

61

More magazines by this user
Similar magazines