Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

4. Naturvidenskab

Indledning

Af Helene Sørensen og Eva Davidsson

Nedenstående framework (rammeværk) beskriver definitionen af scientific literacy, som

er brugt i PISA naturfag 2009, og illustrerer konteksten for de inkluderede opgaver. Testopgaverne

i naturvidenskab og teknologi 2009 er en delmængde af testopgaverne fra

2006. Da naturfag i 2006 var hovedområde, blev der dels udarbejdet nye opgaver, dels

var holdninger og forventninger til naturvidenskab og teknologi en del af rammen for

testen. Der blev i 2006 lavet omkring 260 nye enkeltopgaver, som gennem pilotafprøvning

blev til 81 opgaver (McRae, 2006). Sammen med 22 opgaver fra tidligere år blev det

til de 103 testopgaver, som udgjorde testen i 2006.

Udarbejdelsen af de enkelte opgaver sker inden for rammerne af, hvad der af internationale

eksperter anses for at være, hvad en borger i et demokratisk samfund bør have af

viden om naturvidenskab. Det betyder, at der ikke laves “en mindste fællesmængde” af

naturvidenskabelig viden, som alle lande kan blive enige om. Derfor betyder rammen for

valg af stof og stofområder, at testen kan stemme mere eller mindre overens med de

enkelte landes læseplaner. Vi vurderede, at størstedelen af de brugte opgaver i 2006 lå

inden for kravene i Fælles Mål (Adams, Berezner og Jakubowski, 2010).

Elevernes præstationer i de naturvidenskabelige områder omtales i resultatrapporten. Vi

sætter resultaterne i forhold til resultater for alle lande og omtaler specielt de nordiske

landes resultater. Vi ser særligt på kønsforskelle i resultaterne.

PISA’s definition af scientific literacy

Stofudvælgelsen og udarbejdelsen af opgaver sker på baggrund af et valg af naturvidenskabelige

kompetencer, som PISA-konsortiet har fundet frem til på baggrund af holdninger,

som er beskrevet i det følgende. Grundlaget for PISA-undersøgelsen er spørgsmålet:

Hvad er det vigtigt for borgere at vide, værdsætte og være i stand til at gøre i situationer,

der har med naturvidenskab og teknologi at gøre?

Kapitel 4 Naturvidenskab

135

More magazines by this user
Similar magazines