Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

26

Navigationsværktøjer

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Figur 2.3. Sammenhængen mellem opgave, tekst og læseaktiviteter i elektroniske tekster

Sammenkæde

og fortolke

Spørgsmål / retningslinjer

Dynamisk tekst med sløret

tekstafgrænsning

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Sammenkæde

og fortolke

Hvordan måles funktionel læsekompetence i PISA

Navigationsværktøjer

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Sammenkæde

og fortolke

I dette afsnit gennemgås faktorer, der påvirker sværhedsgraden af opgaverne, de svarformater,

som anvendes i PISA, samt forhold omkring kodning og scoring af elevsvar.

Hvilke faktorer påvirker opgavernes sværhedsgrad?

Formålet med PISA er som beskrevet at måle elevernes læsefærdigheder ved udgangen af

grundskolen, og til dette formål er der udviklet en række opgaver, som skal undersøge

elevernes færdigheder i at udføre bestemte læseaktiviteter i forskellige tillempede hverdagssituationer.

Nogle af disse læseaktiviteter er ganske enkle og ligetil at udføre, andre

aktiviteter er relativt komplekse og kræver en dyb forståelse af tekstmaterialet. I PISA

anvendes en beskrivelsesramme for opgavesværhedsgrader, som er udviklet af Kirsch og

Mosenthal (Kirsch og Mosenthal, 1990). I det følgende gennemgås faktorer i de udvalgte

færdighedsområder og i forskellige tekstformater, der bidrager til at øge opgavesværhedsgraden.

Finde og uddrage informationer i teksten

I disse opgaver er sværhedsgraden betinget af antallet af informationer, som læseren skal

finde, hvor mange følgeslutninger læseren skal drage for at identificere informationen,

More magazines by this user
Similar magazines