Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

132

Lindenskov, L. og T. Wedege (2002). Numeralitet til hverdag og test Om numerali tet

som hverdagskompetence og om internationale undersøgel ser af voksnes numerali tet. Center

for forskning i matematiklæring, Roskilde Universitetscenter, Skrift nr. 16. (37 sider)

Lindenskov, L. (2001). Matematikkompetence. I: Forventninger og færdigheder: danske

unge i en international sammenligning. København: Socialforskningsinstituttet,

s. 91-122.

Lindenskov, L. og P. Weng (2010). 15 opgaver i PISA. Et materiale for matematiklærere

og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever

besvarer matematikopgaver i den internationale PISAundersøgelse til inspiration af

matematiklæreres brug af denne viden i undervisning og formativ evaluering. København:

DPU, Aarhus Universitet. Tilgængelig på www.dpu.dk/PISA

Neubrand, M., R. Biehler, W. Blum, E. Cohors-Fresenborg, L. Flade, N. Knoche,

D. Lind, W. Löding, G. Möller and A. Wynands. (2001). Grundlagen der Ergänzung

des internationalen OECD/PISA Mathematik-Tests in der deutschen Zusatzerhebung,

Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 33 (2), 45-59.

Niss, M. og T. Jensen (red.) (2002). Kompetencer og matematiklæring. Ideer og

inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Uddannelsesstyrelsens

temahæfte nr. 18.

Niss, M. (1999). Kompetencer og uddannelsesbeskrivelse, Uddannelse, 9, s. 21-29.

Niss, M. (1983) Mathematics Education for the ‘Automatical Society’. I: Schaper,

R. (Ed.) (1983). Hochschuldidaktik der Mathematik (Proceedings of a conference held at

Kassel 4-6 October 1983). Germany: Leuchtturm-Verlag, 43-61.

OECD (1998). The PISA Assessment Frameworks and overview. September 1998 Draft.

OECD (2003). The PISA 2003 Assessment Framework Mathematics, Reading, Science

and Problem Solving Knowledge and Skill. Paris. OECD.

OECD (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy A Framework for

PISA 2006. Paris. OECD.

OECD (2009). PISA 2009 Assessment Framework. Key Competencies in Reading,

Mathematics and Science. Paris. OECD.

OECD (2009). Learning Mathematics for Life: A Perspective from PISA. Paris. OECD.

Routitsky, A. (2009). Item difficulty and item characteristics in PISA 2003 mathematics.

ACER, http://www.pisaresconf09.org/user_uploads/files/symposium/mathematics/

Routitsky.pdf

More magazines by this user
Similar magazines