Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

110

Situationer og

kontekster

personlig

samfund

arbejde

uddannelse

videnskabelig

Det er på linje med sociokulturelle sprogstudier, hvor der refereres til (1998), at der ikke

søges testet i forhold til ‘matematik i sig selv’. Der søges indikationer på meningsfuld

brug af matematik i sammenhænge, hvor også sammenhængen er meningsfuld.

I denne tekniske rapport præsenteres teoretiske tankegange og basiselementer i frameworket,

som diskuteres i forhold til danske mål for matematikundervisning. Basiselementer

i frameworket illustreres i følgende figur.

Figur 3.1. Oversigt over framework for matematik i PISA

Matematiske

idéområder

rum og form

forandringer og

sammenhænge

størrelser

usikkerhed

Mathematical

literacy

Matematisk

kompetence

Matematiske

discipliner

tal

algebra

geometri

sandsynlighed

statistik

Matematiske

kompetencer,

processer

tankegangs

ræsonnements

kommunikations

modellerings

problembehandlings

repræsentations

symbolbehandlings

hjælpemiddel

Det som man med undersøgelsen ønsker at få indikationer på, betegnes som matematisk

kompetence. Der findes forskellige udredninger af, hvad det består af, og hvordan det nærmere

kan defineres. På dansk er der f.eks. skrevet om matematik og kompetence i Niss

(1999), Lindenskov og Wedege (2002), Niss og Jensen (red.) (2002), og i Lindenskov og

Weng (2004) s. 35-40 er udviklingen af definitionen i PISA fra 2000 til 2003 beskrevet

og relateret til kompetencebegreber udviklet i dansk regi.

More magazines by this user
Similar magazines