Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Tabel 2.9. Opsummerende beskrivelse af de syv færdighedsniveauer på læseskalaen for at ‘finde

og uddrage’ informationer

Niveau

6

5

4

3

2

1a

1b

OECD-gns. på hvert

niveau på at ‘finde og

uddrage’-skalaen

1,6 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 6

9,7 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 5

30,7 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 4

58,2 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 3

80,6 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 2

93,1 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1a

98,1 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1b

Hvad kræver opgaver på det pågældende niveau

Eleven kan i korrekt rækkefølge kombinere flere forskellige informationer

fra forskellige afsnit i en indholdsmæssigt ukendt blandingstekst.

Eleven kan finde og muligvis også kombinere flere informationer i længere

tekststykker (nogle informationer kan stå i supplerende tekstelementer på

siden). Eleven kan identificere den rigtige information blandt flere mulige

og konkurrerende informationer.

Eleven kan finde en række informationer, der hver især skal matche flere

kriterier, i en tekst med ukendt indhold eller udformning. Eleven skal eventuelt

kombinere sprogligt og grafisk informationsmateriale og kunne håndtere

(se bort fra) længere og/eller iøjefaldende konkurrerende informationer.

Eleven kan finde flere informationer, som hver især skal matche flere kriterier.

Eleven kan kombinere flere informationer inden for samme tekst og

skal kunne håndtere (se bort fra) konkurrerende informationer i teksten.

Eleven kan finde en eller flere informationer i en tekst, som hver især matcher

flere kriterier og skal kunne håndtere (se bort fra) konkurrerende

informationer i teksten.

Eleven kan finde en eller flere klart formulerede informationer i teksten, der

hver især matcher et enkelt kriterium, der i teksten er formuleret med

samme ord som i opgaven. Informationen er ikke nødvendigvis markeret i

teksten, men der er ikke andre konkurrerende informationer i teksten.

Eleven kan finde en klart formuleret information i en enkel tekst. Informationen

er let at identificere i teksten, der er ikke konkurrerende informationer,

og ordlyden er den samme som i opgaven. Eleven kan danne enkle

sammenhænge mellem nære informationer i teksten.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

39

More magazines by this user
Similar magazines