Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Tabel 3.1. Omfang og indhold i matematikopgaverne i PISA 2006

Forandringer og

sammenhænge

Antal Antal Antal Antal Antal Antal

opgaver flervalgs- udvidede lukkede udvidede åbne

i alt opgaver flervalgs- kort-svars svars- kort-svarsopgaver

opgaver opgaver opgaver

13 1 2 2 7 1

Størrelser 13 3 2 2 0 6

Rum og form 11 3 2 2 3 1

Usikkerhed 11 5 3 0 1 2

I alt 48 12 9 6 11 10

Reproduktions-

kompetence

Sammenhængs-

kompetence

Refleksions-

kompetence

11 5 0 2 2 2

24 3 7 2 4 8

13 4 2 2 5 0

I alt 48 12 9 6 11 10

Personligt liv 9 3 2 1 1 2

Uddannelses-

og arbejdsliv

8 1 3 2 1 1

Samfundsliv 18 7 2 3 3 3

Videnskabelige

sammenhænge 13 1 2 0 6 4

eller ren matematik

I alt 48 12 9 6 11 10

detaljerede beskrivelse af elevbesvarelser giver undervisere i matematik mulighed for at

anvende de mange informationer, der indhentes i PISA-undersøgelserne, dels som inspiration

i den didaktiske tænkning, dels ved direkte anvendelse af opgaverne i en formativ

evaluering.

Disse tre frigivne opgaver repræsenterer tre forskellige faglige idéområder: Forandringer

og sammenhænge, Usikkerhed og Størrelser. Opgaverne er rubriceret i to kontekster,

nemlig samfundsliv og arbejds-/uddannelsesliv. To opgaveformater er repræsenteret:

udvidet svar og kort svar. Endelig er sværhedsgraderne godt spredt, idet den første har

sværheden 447 på niveau 1, den anden sværheden 615 på niveau 5, og den tredje sværheden

559 på niveau 4.

Kapitel 3 Matematik

121

More magazines by this user
Similar magazines