Views
11 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Max A = 26 x y = 2 3 ⇔ ⇒y = 3x 2 ⇒ x2 + y 2 = x 2 + Vậy: Ma x A = 26 ⇔ x = 4; y = 6 hoặc x = - 4; y = - 6 ⎛ ⎜ ⎝ 3x 2 ⎞ ⎟ ⎠ 2 = 52 ⇔ 13x 2 = 52.4 ⇔ x = ± 4 5) Hai số có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi và chỉ khi chúng bằng nhau Hai số có tích không đổi thì tổng của chúng lớn nhất khi và chỉ khi chúng bằng nhau a)Ví dụ 1: Tìm GTLN của A = (x 2 – 3x + 1)(21 + 3x – x 2 ) Vì (x 2 – 3x + 1) + (21 + 3x – x 2 ) = 22 không đổi nên tích (x 2 – 3x + 1)(21 + 3x – x 2 ) lớn nhất khi và chỉ khi x 2 – 3x + 1 = 21 + 3x – x 2 ⇔ x 2 – 3x – 10 = 0 ⇔ x = 5 hoặc x = - 2 Khi đó A = 11. 11 = 121 ⇒ Max A = 121 ⇔ x = 5 hoặc x = - 2 b) Ví dụ 2: Tìm GTNN của B = Ta có: B = Vì các số x và 36 ⇒ A = (x + 4)(x + 9) x + = = x + + 13 x x x 2 (x + 4)(x + 9) x 13x + 36 36 x 36 x + 13 x 36 có tích x. x = 36 không đổi nên 36 x + nhỏ nhất ⇔ x = 36 x x ⇔ x = 6 + nhỏ nhất là min A = 25 ⇔ x = 6 6)Trong khi tìm cực trị chỉ cần chỉ ra rằng tồn tại một giá trị của biến để xẩy ra đẳng thức chứ không cần chỉ ra mọi giá trị để xẩy ra đẳng thức m n Ví dụ: Tìm GTNN của A = 11 − 5 Ta thấy 11 m tận cùng bằng 1, 5 n tận cùng bằng 5 Nếu 11 m > 5 n thì A tận cùng bằng 6, nếu 11 m < 5 n thì A tận cùng bằng 4 khi m = 2; n = 3 thÌ A = 121− 124 = 4 ⇒ min A = 4, chẳng hạn khi m = 2, n = 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 106 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CHUYÊN ĐỀ 20 – PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - PHƯƠNG PHÁP 1: Phương pháp đưa về dạng tổng Phương pháp: Phương pháp này thường sử dụng với các phương trình có các biểu thức chứa ẩn viết được dưới dạng tổng các bình phương. - Biến đổi phương trình về dạng một vế là một tổng của các bình phương các biểu thức chứa ẩn; vế còn lại là tổng bình phương của các số nguyên (số số hạng của hai vế bằng nhau). Các ví dụ minh hoạ: 2 2 - Ví dụ 1: Tìm x; y ∈ Z thoả mãn: 5x − 4xy + y = 169 (1) 2 2 2 (1) ⇔ 4x − 4xy + y + x = 144 + 25 = 169 + 0 Từ (I) ta có: ( x y) 2 ⎡⎧ 2 = ± = ± ⎪ 2 − = 12 ⎧x 5 ⎧x 5 ⎢⎨ ⇒ ⎨ ; ⎨ 2 2 ⎢⎪⎩ x = 5 ⎩ y = ∓2 ⎩y = ∓22 ⎢ 2 2 ⎢ ⎧ ⎪( 2x − y) = 5 ⎧x = ± 12 ⎧x = ± 12 ⎢⎨ ⇒ ⎨ ; ⎨ 2 2 ⎢⎪⎩ x = 12 ⎩ y = ∓19 ⎩y = ∓29 ⎣ Vậy ( x, y) Ví dụ 2: Tìm ⎧⎪ ∈ ⎨ ⎪⎩ ⇔ ( ) 2 ⎧ 2 − + = + ⎪ 2x y x 144 25 ⎨ 2 2 ⎪⎩ ( 2x − y) + x = 169 + 0 Tương tự từ (II) ta có: ( x y) 2 ⎡⎧ 2 ⎪ 2 − = 13 ⎧x = 0 ⎢⎨ ⇒ ⎨ 2 = ± ⎢⎪⎩ x ⎢ ⎧ = 0 ( x y) 2 ⎢ ⎪ 2 − = 0 ⎧x = ± ⎢⎨ ⇒ ⎨ 2 2 = ± ⎢⎪⎩ ⎣ x = 13 ( 5; −2 );( 5; −22 );( −5;2 );( −5;22 );( 12; −19 );( 12; −29) ( −12;19 );( −12;29 );( 0;13 );( 0; −13 );( 13;26 );( −13; −26) x y ∈ Z ; thoả mãn: 2 2 x + y − x − y = 8 (2) (2) x x y y x x y y ( x ) ( y ) 2 2 2 2 2 2 2 2 ⇔ 4 − 4 + 4 − 4 = 32 ⇔ 4 − 4 + 1+ 4 − 4 + 1 = 34 ⇔ 2 − 1 + 2 − 1 = 5 + 3 ( ) 2 ⎡⎧ 2 x − = ⎧x = x = − ⎢ ⎪ ⎨ ⇒ 2 ⎨ 2 = = − ⎢ ⎢ ⎪ ⎩ ⎢⎪ ⎨ ⎣ ⎪ ⎩ 2 1 3 2; 1 ( y ) 2 − 1 = 5 ⇒ ⎢ 2 ⎧ 2 − = = = − ( ) ⎢ 2 2 = = − ( y ) ⎩y 3; y 2 2x 1 5 ⎧x 3; x 2 ⇒ ⎨ 2 − 1 = 3 ⎩ y 2; y 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN { } Vậy ( x; y) ∈ ( 2;3 );( 2; −2 );( −1;3 );( −1; −2 );( 3;2 );( 3; −1 );( −2;2 );( −2; − 1) Ví dụ 3: Tìm x y ∈ Z 3 3 ; thoả mãn: x − y = 91 (1) ⎫⎪ ⎬ ⎪⎭ ⎩y ⎩y (II) 13 26 13 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 107 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa