Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 4 1 ⎛ 2 1 ⎞ c) C = x + = x 2 49 2 47 4 ⎜ + 2 − = − = x ⎜⎝ x ⎠⎟ ; ⎛ 2 1 ⎞⎛ 3 1 ⎞ 5 1 1 d) A.B = x + x x x D 3 2 3 5 x ⎟ + = + + + = + x ⎟ ⇒ D = 7.18 – 3 = 123. ⎝⎜ ⎠⎝⎜ ⎠ x x Bài 2: Cho x y z + + = 2 a b c Tính giá trị biểu thức D = (1); a b c + + = 2 x y z 2 2 2 ⎛ a ⎞ b c + ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎝ x ⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ z ⎠ Từ (1) suy ra bcx + acy + abz = 0 (3) Từ (2) suy ra (2). 2 2 2 2 2 2 ⎛ a ⎞ b c ab ac bc a b c ab ac bc + ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ + + 2 . ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 4 + ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ + + ⎟ = ⇒ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 4 − 2 . ⎛ ⎜ + + ⎞ ⎟ ⎝ x ⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ z ⎠ ⎝ xy xz yz ⎠ ⎝ x ⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ z ⎠ ⎝ xy xz yz ⎠ Thay (3) vào (4) ta có D = 4 – 2.0 = 4 Bài 3 a) Cho abc = 2; rút gọn biểu thức A = Ta có : A = = a b 2c + + ab + a + 2 bc + b + 1 ac + 2c + 2 a ab 2c a ab 2c + + = + + ab + a + 2 abc + ab + a ac + 2c + 2 ab + a + 2 2 + ab + a ac + 2c + abc a ab 2c a ab 2 ab + a + 2 + + = + + = = 1 ab + a + 2 2 + ab + a c(a + 2 + ab) ab + a + 2 2 + ab + a a + 2 + ab ab + a + 2 b) Cho a + b + c = 0; rút gọn biểu thức B = 2 2 2 a b c + + a - b - c b - c - a c - b - a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Từ a + b + c = 0 ⇒ a = -(b + c) ⇒ a 2 = b 2 + c 2 + 2bc ⇒ a 2 - b 2 - c 2 = 2bc Tương tự ta có: b 2 - a 2 - c 2 = 2ac ; c 2 - b 2 - a 2 = 2ab (Hoán vị vòng quanh), nên B = 2 2 2 3 3 3 a b c a + b + c + + = (1) 2bc 2ac 2ab 2abc DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a + b + c = 0 ⇒ -a = (b + c) ⇒ -a 3 = b 3 + c 3 + 3bc(b + c) ⇔ -a 3 = b 3 + c 3 – 3abc ⇔ a 3 + b 3 + c 3 = 3abc (2) (4) Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Thay (2) vào (1) ta có B = 3 3 3 a + b + c 3abc 3 = = (Vì abc ≠ 0) 2abc 2abc 2 c) Cho a, b, c từng đôi một khác nhau thoả mãn: (a + b + c) 2 = a 2 + b 2 + c 2 Rút gọn biểu thức C = a b c + + 2 2 2 2 2 2 a + 2bc b + 2ac c + 2ab Từ (a + b + c) 2 = a 2 + b 2 + c 2 ⇒ ab + ac + bc = 0 ⇒ a 2 + 2bc = a 2 + 2bc – (ab + ac + bc) = a 2 – ab + bc – ac = (a – b)(a – c) Tương tự: b 2 + 2 ac = (b – a)(b – c) ; c 2 + 2ab = (c – a)(c – b) C = = 2 2 2 2 2 2 a b c a b c + + = - + (a - b)(a - c) (b - a)(b - c) (c - a)(c - b) (a - b)(a - c) (a - b)(b - c) (a - c)(b - c) 2 2 2 a (b - c) b (a - c) c (b - c) (a - b)(a - c)(b - c) - + = = 1 (a - b)(a - c)(b - c) (a - b)(a - c)(b - c) (a - b)(a - c)(b - c) (a - b)(a - c)(b - c) * Dạng 4: Chứng minh đẳng thức thoả mãn điều kiện của biến 1. Bài 1: Cho 1 1 1 + + = 2 a b c Chứng minh rằng: a + b + c = abc 1 1 1 + + = 2 a b c (1); 2 2 2 Từ (1) suy ra + + + 2. + + = 4 ⇒ 2. + + = 4 − + + 2 2 2 2 2 2 (2). 1 1 1 ⎛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ⎜ ⎞ ⎟ ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ a b c ⎝ ab bc ac ⎠ ⎝ ab bc ac ⎠ ⎝ a b c ⎠ ⇒ 1 + 1 + 1 1 a + b + c 1 ab bc ac abc = ⇔ = ⇔ a + b + c = abc 2. Bài 2: Cho a, b, c ≠ 0 và a + b + c ≠ 0 thỏa mãn điều kiện 1 + 1 + 1 = 1 . a b c a + b + c Chứng minh rằng trong ba số a, b, c có hai số đối nhau. 1 1 1 1 Từ đó suy ra rằng : + + = a b c a + b + c 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Ta có : 1 + 1 + 1 = 1 ⇔ 1 + 1 + 1 − 1 = 0 a b c a + b + c a b c a + b + c ⇔ . ⇔ a + b a + + b = 0 ab c(a + b + c) ⎡a + b = 0 ⎡a = −b c(a + b + c) + ab (a + b). = 0 ⇔ (a + b)(b + c)(c + a) = 0 ⇔ b + c = 0 ⇔ b = −c abc(a + b + c) ⎢c a 0 ⎢ ⎣ + = ⎣c = −a DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 59 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)