Views
5 days ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A.Mục tiêu: CHUYÊN ĐỀ 14 – PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO * Củng cố, ôn tập kiến thức và kỹ năng giải các Pt bậc cao bằng cách phân tích thành nhân tử * Khắc sâu kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử và kỹ năng giải Pt B. Kiến thức và bài tập: I. Phương pháp: * Cách 1: Để giải các Pt bậc cao, ta biến đổi, rút gọn để dưa Pt về dạng Pt có vế trái là một đa thức bậc cao, vế phải bằng 0, vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để đưa Pt về dạng pt tích để giải * Cách 2: Đặt ẩn phụ II. Các ví dụ: 1.Ví dụ 1: Giải Pt a) (x + 1) 2 (x + 2) + (x – 1) 2 (x – 2) = 12 ⇔ ... ⇔ 2x 3 + 10x = 12 ⇔ x 3 + 5x – 6 = 0 ⇔ (x 3 – 1) + (5x – 5) ⇔ (x – 1)(x 2 + x + 6) = 0 ⎡x = 1 ⎡x - 1 = 0 ⎢ ⇔ 1 23 x 1 x + x + 6 = 0 ⎢ ⇔ = ⎣ x + + = 0 ⎢⎜ ⎟ ⎣ ⎝ 2 ⎠ 4 2 ⇔ ⎢ 2 ⎛ ⎞ b) x 4 + x 2 + 6x – 8 = 0 (1) (Vì 2 ⎛ 1 ⎞ 23 ⎜ x + ⎟ + = 0 ⎝ 2 ⎠ 4 vô nghiệm) Vế phải của Pt là một đa thức có tổng các hệ số bằng 0, nên có một nghiệm x = 1 nên có nhân tử là x – 1, ta có (1) ⇔ (x 4 – x 3 ) + (x 3 – x 2 ) + (2x 2 – 2x) + (8x – 8) = 0 ⇔ ... ⇔ (x – 1)(x 3 + x 2 + 2x + 8) ⇔ (x – 1)[(x 3 + 2x 2 ) – (x 2 + 2x) + (4x – 8) ] = 0 ⇔ (x – 1)[x 2 (x + 2) – x(x + 2) + 4(x + 2) = 0 ⇔ (x – 1)(x + 2)(x 2 – x + 4) = 0 .... c) (x – 1) 3 + (2x + 3) 3 = 27x 3 + 8 ⇔ x 3 – 3x 2 + 3x – 1 + 8x 3 + 36x 2 + 54x + 27 – 27x 3 – 8 = 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇔ - 18x 3 + 33x 2 + 57 x + 18 = 0 ⇔ 6x 3 - 11x 2 - 19x - 6 = 0 (2) Ta thấy Pt có một nghiệm x = 3, nên vế trái có nhân tử x – 3: Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 70 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (2) ⇔ (6x 3 – 18x 2 ) + (7x 2 – 21x) + (2x – 6) = 0 ⇔ 6x 2 (x – 3) + 7x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 ⇔ (x – 3)(6x 2 + 7x + 2) = 0 ⇔ (x – 3)[(6x 2 + 3x) + (4x + 2)] = 0 ⇔ (x – 3)[3x(2x + 1) + 2(2x + 1)] = 0 ⇔ (x – 3)(2x + 1)(3x + 2) ..... d) (x 2 + 5x) 2 – 2(x 2 + 5x) = 24 ⇔ [(x 2 + 5x) 2 – 2(x 2 + 5x) + 1] – 25 = 0 ⇔ (x 2 + 5x - 1) 2 – 25 = 0 ⇔ (x 2 + 5x - 1 + 5)( (x 2 + 5x - 1 – 5) = 0 ⇔ (x 2 + 5x + 4) (x 2 + 5x – 6) = 0 ⇔ [(x 2 + x) +(4x + 4)][(x 2 – x) + (6x – 6)] = 0 ⇔ (x + 1)(x + 4)(x – 1)(x + 6) = 0 .... e) (x 2 + x + 1) 2 = 3(x 4 + x 2 + 1) ⇔ (x 2 + x + 1) 2 - 3(x 4 + x 2 + 1) = 0 ⇔ (x 2 + x + 1) 2 – 3(x 2 + x + 1)( x 2 - x + 1) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1)[ x 2 + x + 1 – 3(x 2 - x + 1)] = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1)( -2x 2 + 4x - 2) = 0 ⇔ (x 2 + x + 1)(x 2 – 2x + 1) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1)(x – 1) 2 = 0... f) x 5 = x 4 + x 3 + x 2 + x + 2 ⇔ (x 5 – 1) – (x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) = 0 ⇔ (x – 1) (x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) – (x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) = 0 ⇔ (x – 2) (x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) = 0 +) x – 2 = 0 ⇔ x = 2 +) x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = 0 ⇔ (x 4 + x 3 ) + (x + 1) + x 2 = 0 ⇔ (x + 1)(x 3 + 1) + x 2 = 0 ⇔ (x + 1) 2 (x 2 – x + 1) + x 2 = 0 ⇔ (x + 1) 2 [(x 2 – 2.x. 1 2 + 1 4 ) + 3 4 ] + x2 = 0 ⎡ ⎤ 2 2 ⎛ 1 ⎞ 3 ⇔ (x + 1) 2 ⎢⎜ x + ⎟ + ⎥ ⎢⎣ ⎝ 2 ⎠ 4 ⎥⎦ + ⎛ ⎞ x2 = 0 Vô nghiệm vì (x + 1) 2 ⎢⎜ ⎟ ⎢⎣ ⎝ ⎠ không xẩy ra dấu bằng Bài 2: ⎡ 1 3 x + + 2 4 a) (x 2 + x - 2)( x 2 + x – 3) = 12 ⇔ (x 2 + x – 2)[( x 2 + x – 2) – 1] – 12 = 0 ⇔ (x 2 + x – 2) 2 – (x 2 + x – 2) – 12 = 0 Đặt x 2 + x – 2 = y Thì (x 2 + x – 2) 2 – (x 2 + x – 2) – 12 = 0 ⇔ y 2 – y – 12 = 0 ⇔ (y – 4)(y + 3) = 0 * y – 4 = 0 ⇔ x 2 + x – 2 – 4 = 0 ⇔ x 2 + x – 6 = 0 ⇔ (x 2 + 3x) – (2x + 6) = 0 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ ≥ 0 nhưng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 71 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo trình toán cao cấp A1
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH