Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CHUYÊN ĐỀ 12 – CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC (TIẾP) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Dạng 2: Các biểu thức có tính quy luật Bài 1: Rút gọn các biểu thức a) A = 3 5 2n + 1 + + ...... + [ n n + ] 2 (1.2) 2 (2.3) 2 ( 1) Phương pháp: Xuất phát từ hạng tử cuối để tìm ra quy luật 2n + 1 Ta có [ ] 2 n( n + 1) 2n + 1 1 1 n ( n + 1) n ( n + 1) = = − 2 2 2 2 Nên 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n( n + 1) 1 2 2 3 3 n n ( n + 1) 1 ( n + 1) ( n + 1) A = 2 − 2 + 2 − 2 + 2 −...... − 2 + 2 − 2 = − 2 = 2 ⎛ 1 1 1 1 ⎜ ⎞ ⎟ ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ n ⎠ b) B = 1 − . 1 − . 1 − ........ 1− 2 2 2 2 Ta có 2 1 k − 1 ( k + 1)( k −1) 1− = = Nên 2 2 2 k k k 1.3 2.4 3.5 ( 1)( 1) 1.3.2.4...( 1)( 1) 1.2.3...( 1) 3.4.5...( 1) 1 1 1 . . ... n − n + n − n + n − . n + . n + n + = = = = 2 3 4 n 2 .3 .4 ... n 2.3.4...( n −1) n 2.3.4.... n n 2 2n B = 2 2 2 2 2 2 2 2 c) C = d) D = 150 150 150 150 1 ⎛ 1 1 1 1 1 1 ⎞ + + + ...... + = 150. . ⎜ − + − + ...... + − ⎟ 5.8 8.11 11.14 47.50 3 ⎝ 5 8 8 11 47 50 ⎠ = 50. = Bài 2: a) Cho A = Ta có ⎛ 1 1 ⎞ 9 ⎜ − ⎟ = 50. = 45 ⎝ 5 50 ⎠ 10 1 1 1 1 + + + ...... + 1.2.3 2.3.4 3.4.5 ( n − 1) n( n + 1) 1 ⎡ 1 1 ⎤ ( n − 1)( n + 2) 2 ⎢ − 1.2 n( n 1) ⎥ = ⎣ + ⎦ 4 n( n + 1) m −1 m − 2 2 1 + + ... + + 1 2 m 2 n 1 = 1 ⎛ . 1 1 1 1 ...... 1 1 ⎞ ⎜ − + − + + − ⎟ 2 ⎝1.2 2.3 2.3 3.4 ( n − 1) n n( n + 1) ⎠ − − ; B = 1 + 1 + 1 + ...... + 1 . Tính A B 2 3 4 n DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 56 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A = ⎛ n n n n ⎞ ⎛ ⎞ ⎛1 1 1 1 ⎞ ⎜ + + ... + + ⎟ − ⎜1+ 1 + ... + 1 ⎟ = n⎜ + + ... + + ⎟ − ( n −1) 1 2 n − 2 n −1 ⎝ ⎠ ⎝ n−1 ⎠ ⎝1 2 n − 2 n −1⎠ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định = b) A = 1 1 1 1 1 1 1 n⎜ ⎛ + + ... + + ⎞ ⎟ + 1 = n ⎛ ⎜ + ... + + ⎞ ⎟ = nB ⎝1 2 n − 2 n −1⎠ ⎝ 2 n − 2 n −1⎠ Tính A : B Giải A = 1 1 1 1 ...... 1.(2n - 1) 3.(2n - 3) (2n - 3).3 (2n - 1).1 ⇒ A B = n ...... 3 2n - 1 + + + + ; B = 1 + 1 + + 1 1 ⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞⎤ 1 ... 1 2n ⎢⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ + + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ 2n - 1 3 2n - 3 2n - 3 3 2n - 1 ⎥ ⎣⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ 1 ⎡⎛ 1 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 1 ⎞⎤ = 1 ...... ...... 1 2n ⎢⎜ + + + + ⎟ + ⎜ + + + + ⎟ 3 2n - 1 2n - 3 2n - 1 2n - 3 3 ⎥ ⎣⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ 1 ⎛ 1 1 1 ⎞ 1 A 1 = .2. ⎜1 + + ...... + + ⎟ = .2.B ⇒ = 2n ⎝ 3 2n - 1 2n - 3 ⎠ 2n B n Bài tập về nhà Rút gọn các biểu thức sau: a) 1 1 +......+ 1 1.2 2.3 (n - 1)n c) + b) 1 1 1 + +......+ 1.2.3 2.3.4 n(n + 1)(n +2) 2 2 2 2 1 3 5 n . . ...... − − − − 2 2 2 2 2 1 4 1 6 1 (n + 1) 1 * Dạng 3: Rút gọn; tính giá trị biểu thức thoả mãn điều kiện của biến Bài 1: Cho a) A Lời giải a) b) 1 x + = 3. Tính giá trị của các biểu thức sau : x 1 x 2 = x + ; b) 2 B 1 x 3 = x + ; c) 3 2 2 1 1 A = x + = x + − 2 = 9 − 2 = 7 2 ⎜ ⎟ x ⎛ ⎜⎝ ⎞ x⎠⎟ 3 3 1 ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ B = x + = x + − 3 x + = 27− 9 = 18 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x ⎝⎜ x⎠⎟ ⎝⎜ x⎠⎟ C ; 1 x 4 = x + ; d) 4 ; D 1 x 5 = x + . 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 57 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)