Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

2012)• at tilbyde at præsentere resultaterne i relevante fora som klyngestyregrupper,implementeringsgrupper, Regionale Kvalitetsteams o.l. (fra august 2012)• at skrive artikler om undersøgelsens indhold og resultater (frem til udgangen af 2012)• Abstract til Internationalt Forum 2013, London. Poster om projektet er blevet optaget tilkonferencen (november 2012)7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Se punkt 6.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Ikke relevante for dette projekt.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigthttp://www.cfk.rm.dk/udgivelser/kvalitetsudvikling+-+sundhed?10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv vigtigste Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?gevinster: +++/++/+dokumenteres?praksis,implementereti daglig drift?1. Forstærket indsats overforkronisk sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde3. Bedre samarbejde mellemhospital og almen praksis4. Bedre samarbejde mellemkommuner og hospital5. Bedre patientforløb6. Forløbsprogrammet erimplementeret7. Indsatsen understøttes afrelevant teknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet dereskompetencer10. Patientpopulationen får bedretilbud11. Flere mennesker med kronisksygdom kommer til regelmæssigkontrol12. Sårbare patienter får målrettetSide 211

More magazines by this user
Similar magazines