Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kilde: Evaluering af projekt Sundheds- og Patientskolen – Norddjurs kommune og RegionMidtjyllandEvalueringsrapporten kan læses herMålopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.De erfaringer vi sidder med i øjeblikket er, at fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudviklingsside skulle der have været satset mere på den pædagogiske indgangsvinkel i forhold tilinformation og undervisning i brugen af værktøjet. Dette for at forståelsen for vigtighedenaf, at indgå i et projekt var mere klart for brugerne. F.eks. viser der sig, at erfaringer fraprojektledere ude i kommunerne, giver udtryk for, at brugerne ikke ”gider” at udfyldespørgeskemaer anden og tredje gang. Her ville en mere målrettet pædagogiskindgangsvinkel med bl.a. oplysning af håndtering af spørgeskemaerne være at foretrækkefra udbyderens side.Der har været vanskeligheder med at få kommuner og Hospitaler til at afprøve værktøjet.Dette var blandt andet pga. at både brugerne og borgerne gav udtryk for, atspørgeskemaet var for langt og at det ikke passede til de enkelte sundhedstiltag ude ikommunerne. Der har været brugt en del ressourcer på at udvikle værktøjet således, at detkunne præsenteres i en nyere "tyndere" version, uden at man gik på kompromis med atværktøjet ville miste muligheden for, at kunne monitorere, evaluere og måle på effekten.Projektet har også været ramt af sygemelding, flere barsler og nye projektledere - såledeshar ovenstående planer været forsinkede i processen.De enkelte formål hver især:• Indsamling af standardiserede og dermed sammenlignelige data frapatientundervisning i kommuner og hospitaler til brug ved evaluering.Side 240

More magazines by this user
Similar magazines