Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.TelemedicinTeknologien til telemedicin modtages positivt af patienterne, hvorfor det vurderes, at derikke her er barrierer for en videre udbredelse af projektet.Der ses en stigning i patientens selvhjulpenhed – målt ved en såkaldt CAT score, som er etmål for patientens velbefindende - i hovedparten af de inkluderede patienter.Telemedicin kan anvendes som Følg-Hjem funktion i stedet for et udkørende team af kolcasemanagere.PatientflowDer er et udbredt behov for at kunne udvikle et system, som kan give kommuner oghospital mulighed for at udveksle realtidsopdaterede data om patienterne.Antallet af IT systemer, som er en del af behandlingen på tværs af sektorer er afdækket ogpræsenteret i projektet, hvorved målet for delprojektet er opfyldtWebbookingDer kan opnås en højere grad af patient inddragelse/selvhjulpenhed ved at givepatienterne adgang til booking data, samt mulighed for selv at finde data, flytteambulatorietider, få overblik over egne data etc..En dybere evaluering vil blive foretaget og afsluttet ultimo februar.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterTelemedicinProjektet har vist• at telemedicin kan anvendes som supplement til en følg-hjem funktion. Det vurderes, attelemedicin ikke kan erstatte alle følg-hjem møder.• at patienterne kan anvende teknologien• at langt hovedparten af patienternes velbefindende stiger, herunder trygheden stiger(CAT scoren) med telemedicinDen største udfordring er landets mobildækning (3G), hvorved vi ikke kan opnå båndbreddehos 100% af vores borgere til telemedicin.PatientflowProjektet har opnået, at kommuner og hospital er enige om, hvad kravspecifikationen er tilet fælles it-system, som skal kunne give dem realtidsopdaterede logistik data ompatienterne. Herunder, at der er sket en kortlægning af de it-systemer, som influerer på etnyt system. Desuden er der udviklet user-stories, der viser, hvad patienterne har brug for,hvilket ligeledes giver input til kravspecifikationen.Side 219

More magazines by this user
Similar magazines