Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 27Selvevaluering af ”Udbredelse af selvstyret AK-behandling”TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandAK-centret, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afd.T, Aarhus Universitetshospital samt AKcentreneved Regionhospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens samtRegionshospitalet Viborg.Projektnummer54804/27Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Udbredelse af selvstyret AK-behandlingProjektleders navn og kontaktinformationAfdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d. Thomas Decker Christensen. Hjerte-, Lunge-,Karkirurgisk afd.T, Aarhus Universitetshospital. Tlf.: 7845 3029 / 2941 8528, e-mail:tdc@ki.au.dkOvenstående overtog projektet fra professor, dr.med. J. Michael Hasenkam pr. august2011, da han fik andet arbejde og dermed ikke kunne fortsætte projektet.Projektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)Forløbsprogrammer Patientundervisning og egenomsorg XDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon20.11.2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektetafslutteter ikkeafsluttetDato for afslutningDato forforventetafslutningX(31.12.2012)Se nedenforEventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektet forventes afsluttet indenfor den planlagte tidsramme (31-12-2012). Dermangler dog pt. en implementering af dataindtastningsmodulet til at omfatte allepatienter. Der er ikke beregnet forlængelse af projektperioden, da Sundhed.dk først sent iforløbet har givet en endelig tilbagemelding om tidspunkt for endelig færdiggørelse. ViSide 303

More magazines by this user
Similar magazines