Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk ++sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde +++3. Bedre samarbejde mellem hospital og +almen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner +++og hospital5. Bedre patientforløb ++6. Forløbsprogrammet er +++implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant ++teknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres ++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud +++11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud ++13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen +++sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet iindsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket +++17. Patienter medvirker mere aktivt i +++ Foretager selvindsatsenmonitoreringer.Flytter selvtideriambulatoriet18. Flere med kronisk sygdom kan +forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt +21. Sundhedsøkonomisk gevinst ++22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet + Ja, ved størreskala forventesendriftsøkonomiskeffekt, men detafventesSide 224

More magazines by this user
Similar magazines