Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk sygdom xxx JA Ikke endnu2. Bedre tværsektorielt samarbejde X Nej3. Bedre samarbejde mellem hospital og Xxpotentieltalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner og Xxpotentielthospital5. Bedre patientforløb xxx JA senere6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant xxxJAteknologi8. Professionelle har bedre Xpopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres Xkompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud Xx JA11. Flere mennesker med kronisk sygdom XJA/NEJkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud xx JA13. Den sociale ulighed i sundhed udjævnes X14. Flere patienter er uddannet i egen sygdom xx JA15. Bedre patientoplevet kvalitet i indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket Xx Nej17. Patienter medvirker mere aktivt i indsatsen Xxx JA senere18. Flere med kronisk sygdom kan forebygge, XxxJAundersøge og/eller behandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser Xxx JA20. Positiv sundhedsfaglig effekt Xxx JA21. Sundhedsøkonomisk gevinst Xx Manglerdata22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet Xxpotentielt Manglerdata23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet Xxpotentielt potentielt24. Mere omkostningseffektiv praksis X potentielt25. Højere patientsikkerhed potentielt26. Patienters helbred/prognose er forbedret potentielt27. Øget produktivitet i indsatsen overfor Xxpotentieltkronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrede xxManglerressourcerdataAndet? (skriv)Side 325

More magazines by this user
Similar magazines