Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• At begrænse de fysiske, psykiske og sociale negative konsekvenser af hjertesygdomme• At forbedre patientens funktionsniveau og livskvalitet• At bremse progression af hjertesygdom• At reducere morbiditet og mortalitetVores antagelse om forskningsprojektets problemstilling:• Vores antagelse er, at et mere intensivt og længerevarende fysisk træningsforløbforbedrer funktionsevnen på kort og på lang sigtProjektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingPatienterne, der deltager, har følgende diagnoser:• Stabil angina pectoris• Ustabil angina pectoris• AMI (STEMI og NONSTEMI)• Venstresidigt hjertesvigt• Operationskrævende venstresidig klapsygdomRekruttering:Patienterne rekrutteres fra Aarhus Universitetshospital i Skejby’s optageområde efterhenvisning til specialiseret genoptræning på hold i Fysioterapi – og Ergoterapiafdelingen,Aarhus Universitetshospital i Skejby. Patienterne henvises konsekutivt i perioden 15/32011 til 31/10 2012.Inklusion:Patienter over 18 år med ovenstående diagnoser.Eksklusion:BMI >35, lidelser der hindrer gennemførelse af træningen, cognitive problemer, patienterder ikke kan læse og forstå dansk.Karakteristika vedr. de deltagende patienter (164):Side 82

More magazines by this user
Similar magazines