Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

15. Bedre patientoplevet kvalitet i ++ Do. Do.indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket +17. Patienter medvirker mere aktivt i +indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan +forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser +20. Positiv sundhedsfaglig effekt +++ Do. Do.21. Sundhedsøkonomisk gevinst +++ Do. Do.22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet ++ Do. Do.23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet +++ Do. Do.24. Mere omkostningseffektiv praksis +++ Do. Do.25. Højere patientsikkerhed +++ Do. Do.26. Patienters helbred/prognose er +forbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overfor ++ Do. Do.kronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrede ++ Do. Do.ressourcerAndet? (skriv)Side 18

More magazines by this user
Similar magazines