Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

høj grad af tilgængelighed (mail og telefon), at vi kan komme ud i praksis, er uvildige og harlang diabetes erfaring. Klinikpersonalet giver udtryk for, det er rart at have en direkte linjetil en diabetes ekspert, som de kender, og hvor der er opbygget en gensidig tillid.Belyses med kommentarer fra spørgeskemaerne”Fantastisk god service for lægerne såvel som for patienterne, at vi kan fåonline hjælp til vanskelige diabetikere. Det har helt sikkert optimeret behandlingen afvanskelige patienter, og vi har samtidig lært meget”.”Den hurtige og kompetente hjælp har gjort, at vi ikke har behøvet at henvise patienter tilambulatoriet. Vi har klaret det i praksis”.”Klarer mere selv, mere tryg, når der opnås hurtig støtte ved behov”.”Rigtig god metode, der er stor fleksibilitet og imødekommenhed. Hurtigt svar, når manmailer eller ringer, dejligt”.”Flot tilbud til praksis, ønsker det fortsætter uændret, da det er fremragende. Stor rosherfra, til en altid venlig og meget kompetent og prompte assistance, når vi beder om det”Vi har forsøgt at overvinde barriererne ved at være så synlige som muligt, blandt andet vedat arrangere de omtalte aftenarrangementer for konsultationssygeplejersker (beskrevet ipunkt 3), samt deltagelse i de omtalte møder i Kronikerkompasset – og ved at værevedholdende i vores kontakt til praksis.Vi har været positivt overrasket over, hvor mange der har set det som en fordel at kunnebenytte sig af tilbuddet, og derigennem øge deres egne kompetencer, ved at vi gennemdialog i konkrete pt. situationer har diskuteret fordele/ulemper ved forskelligebehandlinger, samt hvilke observationer der kunne danne grundlag for den valgtebehandling. Ligeså har økonomiske overvejelser i forhold til præparatvalg indgået idialogen. Dette samarbejde har været til gavn for diabetespatienterne.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetUdgifter til projektstart og gennemførelse af projektet har været som beskrevet i projektrapporteringen, ganske forudsigelige og yderst beskedne. Puljemidlerne har væretadministreret gennem Medicinsk Center, Aarhus Universitetshospital, ogprojektdeltagerne har ikke været involveret.Ud over aflønning til 2 diabetessygeplejersker, har det drejet sig om etablering afarbejdspladser med PC og mobiltelefon, samt transportudgifter til buskort ellerkilometergodtgørelse. Desuden til dækning af telefonregning. Altså meget beskedneekstraudgifter.Projektet har forløbet helt efter planen, der er brugt personaletimer på de relevanteopgaver, på de aftalte tidspunkter. Det har for begge diabetessygeplejerskersvedkommende været muligt at skemalægge deres aktiviteter, så det har kunnet passes indi både de ambulante funktioner og deres projektopgaver uden brug af overarbejdstimer.Evalueringen viser stor tilfredshed fra de praksis der har benyttet tilbuddet.Ifølge vores egne opgørelser har tilbuddet været benyttet af 79 af de 111 lægepraksis iAarhus Kommune.Vi har fået i alt 63 spørgeskemaer retur af de udleverede 105, heraf var 2 blanke og detgiver en svar-procent på 60.Til og med den 27.11.2012 har der været afholdt:• 89 præsentationsbesøg ved projektopstartSide 47

More magazines by this user
Similar magazines