Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Delvis.Alle fire formål er nået, men med mest fokus på undervisning og opdatering af viden og viadenne er arbejdsgangene blevet mere smidige. Selve implementeringen afforløbsprogrammet var der ikke via dette projekt ønske om. Læs mere om udfordringer iprojektet under punkt 5.Se tidligere statusbeskrivelser indsendt til regionen.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterResultaterne præsenteres i det følgende i forhold til de enkelte formål. Resultaterne erfremkommet via spørgeskemaer samt interview i de tre sektorer ligesom erfaringer erinddraget. Specielt har der været en sammenhæng mellem de første to formål, der derforSide 56

More magazines by this user
Similar magazines