Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

mēr atcerēšos! Arī

mēr atcerēšos! Arī lielākā daļa no maniem mācekļiem, kas ir šeit, pa vīru līniju ir cēlušies no Dāvida un tādēļ miesīgi visā nopietnībā ir Mani brāļi, izņemot vienu, kas šeit nav no augšienes, bet gan tikai no šīs pasaules. Viņam gan nebūtu jāpiedalās, un tomēr viņam atkal vajaga būt klāt, lai tiek piepildīts tas, kas stāv rakstīts.” 9] Pavisam pārsteigts KIRENIJS saka: “Tātad Tavu gribu Tu vienmēr atklāsi tikai Dāvida pēcnācējiem?! Vai tad Mathaels, Cinka un Corels arī ir lielā ķēniņa pēcnācēji? Jo nu Tu viņiem arī atklāj to pašu, ko Dāvida pēcnācējiem. 10] Es saku: “Draugs, šeit tas nenotiek pa slepenas atklāsmes ceļu, bet gan caur katrām miesas asinīm labi sadzirdamu atklātu vārdu Bet pavisam kas cits ir sadzirdēt slepenu iekšēju vārdu, kas no manas mutes nāk tā sirdī, kas to sevī sadzird, un tur jau vajaga būt sagatavotai zināmai cilvēku kārtībai, kuru iekšiene ir spējīga panest mana Vārds visvarenību un spēku! Jo katru nesagatavotu un iznīcinātu tikai viens burts, nākdams tieši no Manis. Bet, ja tas reiz ir uzrakstīts, tad cilvēki, kam ir laba griba un prāts gan spēj to labi lasīt; tas viņus ne tikai nenonāvēs, bet gan spēcinās mūžīgai dzīvībai. 11] Bet, ja to lasītu ļauni pasaules cilvēki, lai to izsmietu, tad tas, kaut gan tikai uzrakstīts, viņus arī iznīcinātu un nogalinātu! — Nu tu zini kā arī te šīs lietas stāv; un Es nu saku, lai jūs esat gatavi mūžībā skatīt tapšanas, esamības un palikšanas brīnumu!” 12] KIRENIJS saka: “Kungs, mēs gan esam gatavi skatīt to, ko mums sniegs Tava lielā un pavisam sevišķā žēlastība, bet nu, ja tas būtu vēlams, iepriekš es no Tevis vēl vēlētos atbildi uz pavisam mazu jautājumu!” 13] ES saku: “Galu galā jautā un Es tev atbildēšu!” 113. Aicinājums uz iekšēju Vārdu 1] KIRENIJS jautā, teikdams: “Kungs, ja vēlāk Tava Vārda dzirdēšanai garā ir spējīgi tikai zināmā kārtā pat miesīgi un sevišķi dvēseliski sagatavoties, tad tiem nespējīgiem tas līdz maz, ja arī viņi lai caur cik stingru dzīvi būtu sasnieguši īstenu gara atkalatdzimšanu; viņi tomēr nebūtu cienīgi žēlastības savās sirdīs dzirdēt Tavas sirds vārdus! Jo viņš to nav uz to sagatavoti un sakārtoti. Bet es domāju, ka visiem cilvēkiem, vai viņi šeit ir no augšas vai lejas, ja viņi dzīvo pēc Tavas gribas mēra, vajadzētu sasniegt vienādas spējas! Gars, kas pārņem viņu dvēseli un beidzot pat miesu, tomēr tak arī būs spējīgs panest kādu Vārdu no Tevis?! 2] ES saku: “Draugs! U man esi ļoti mīļš, vērtīgs un dārgs; bet šeit caur savu jautājumu ti par šo lietu atkal reiz spriedi kā kāds aklais par varavīksnes skaistajām krāsām. Pie šādiem taviem spriedumiem Mani pat varētu pārsteigt, ka tavas miesas locekļi jau sen nav nonākuši revolūcijā pret tavu galvu. 3] Tavas kājas pašas par sevi ir aklas un kurlas un par spīti, ka tik ļoti netaisnīgi iekārtotas, tam vajaga veikt grūtāko darbu. Tavām rokām ārēji vajaga izpildīt tavu gribu un darīt drīz šo, drīz to, un tomēr tām nav acis skatīt skaisto gaismu un ausis dzirdēt dziesmas brīnišķo harmoniju, tām nav arī ožas un gaisa, lai baudītu dzīvības aromātisko pievilcību. Vai tu gan atrodi, ka tādi locekļi, salīdzinot ar galvu, tādēļ ir ļoti slikti? 4] Jeb vai kāds ērkšķu krūms kādreiz varētu žēloties pret vīnogulāju un teikt: “Ko tad es esmu noziedzies, ka man nedrīkst tikt piešķirta žēlastība, pēc kuras arī es reiz varētu greznoties ar brīnišķīgām vīnogām?” 5] Vai tad tu arī to vēl nezini, ka no Manis viss ir precīzi izmērīts un visam ir savs uzdevums! Kā tas ir starp tavas miesas dažādiem locekļiem, ka viens ar savām īpašām spējām kalpo citiem locekļiem, tā arī cilvēks a visādām spējām nu kalpodami var būt savstarpēji noderīgi un tas tad tieši ir tas, kas nosaka un sastāda dzīvības augstāko svētlaimi. 6] Ja tava galva un tava sirds ir līksma, tad arī visi pārējie locekļi kļūst līksmi un priecīgi; bet ja tikai kāds mazākais loceklītis ir slimīgs, tad arī ar alvas, sirds un visu citu par sevi pavisam veselu locekļu prieku ir beigas! Viena dēļ visi ir skumji un dara visu, lai palīdzētu tam vienam loceklim un darītu to veselu. 7] Tā, protams, ir skaista misija, ja pieder spējas dzirdēt manas mīlestības balsi, to uzrakstīt un pavēstīt citiem cilvēkiem, ja viņiem pēc tā slāpst un tādu spēju trūkst; bet kāda tikpat skaista sirds spēja ir dzirdēto paturēt sirdī un pēc tā dzīvot. Ja aur to kāds cilvēks, kaut arī cēlies no lejas, ir sasniedzis sava gara atkalatdzimšanu, tad viņš par to noteikti atradīs abi nomērītu algu un pret Vārda dzirdēt spējīgiem 116

tikpat maz žēlosies, cik kāds tavs mazais pirkstiņš ir žēlojies, ka tas nav kļuvis par tavas galvas aci! Saki nu man, vai tu ar šo atbildi esi mierā!” 8] KIRENIJS saka: “Kungs — vairāk kā pilnīgi! Ar tādu ļoti dumju jautājumu es pie Tevis vairs nekad nenākšu. Bet nu pavisam netraucēts esi žēlīgs ļaut mums kaut ko redzēt.” 114. Skats dabas pasaulē 1] ES saku: “Redzat, Es to gaismas lodi no Āfrikas vidienes liku atgādāt šurp ar nolūku, lai jums zināmā veidā bez brīnuma, vairāk kādā jums līdz šim vēl pavisam nezināmā dabīgā ceļā atklātu dabas garu pasauli. 2] Šī akmens gaismai ir tā īpašība caur pakrūti uz dzīvības nerviem tādā veidā iedarboties, ka pēc ilgākas šīs gaismas iedarbības dvēsele savas redzes spējas noved tur un caur to sāk redzēt pat apslēptākās lietas. Jūsu redze nu tiek pilnīgi pārcelta tur un caur to jūs ar aizvērtām acīm redzēsiet labāk kā ar vaļējām miesas acīm. 3] Uz dažiem cilvēkiem arī Mēnesim ir kāda līdzīga iedarbība, tomēr nekad ne tik augstā un pilnīgā pakāpē kā tieši šī akmens gaismai. Aizveriet nu savas acis un pārliecinieties, vai tad ar pakrūti jūs neredzat labāk nekā ar dabas acīm!” 4] Pēc šiem Maniem vārdiem visi aizver acis un nevar vien pietiekami nobrīnīties par dvēseles caur pakrūti visasākām redzes spējām. 5] Tikai MATHAELS un ČETRI VIŅA PAVADOŅI teica: “Šī brīnumainā skatīšanās mums pavisam nav sveša; jo mēs tādā veidā iezi redzējām visdīvainākās lietas un bieži staigājām pāri vietām, kuras dabīgi nomoda stāvokli neviens mirstīgais nevarētu pārvarēt bez briesmīgākā kritiena un pie tam visu gaisu, kā arī jūras, ezeru un upju u strautu ūdeņus vienmēr redzējām cieši piepildītus ar visādām brīnumainām būtnēm un maskām, kas gaisā ātrāk vai lēnāk stumās prom visos zināmos vēja virzienos; tās arī lidinājās augšup un lejup, drīz lēnām, drīz pavisam ātri griezās apļos. Dažas līdzīgi sniega pārslām nosēdās uz zemes un ātri zināmā mērā ielīda vagās, dažas kā rasa tika no stādiem uzsūktas, citas no augsnes un citas no visādiem iežiem. 6] Tās augsnē ielīdušās un no stādu un akmeņu pasaules uzsūktās vairs neparādījās; bet kur trūdēja kāds koks vai zāle vai kas dzīvniecisks, tur sākumā vieglu mirdzošu tvaiku izskatā pacēlās visādi jauni veidojumi, kas drīz saķērās simtstūkstošos un sakusa kopā jau pavisam labi izveidotā formā. 7] Ja forma reiz bija gatava, tas vairs nevilkās ilgi, līdz šī forma kā apgādāta ar kāda veida pašas apziņu, sāka kustēties un uzvedās kā suns, kas kaut ko meklē, ko viņa deguns ir kaut kur saodis. 8] Mēs šīs būtnes parasti redzējām pielidojam pie aitu, kazu, liellopu ganāmpulkiem. Ja tās kādu sasniedza, tad palika starp tiem; un ja dzīvnieki izdarīja kopošanās aktu, uz ko tās dzīvniekus, liekas, ļoti ierosināja, tad tās no dzīvniekiem, kas kopojās, kā rasa no jau nedaudz sakaltušas zāles vēlreiz tika iesūktas un vairs neparādījās. 9] Daudzas tādas formas steidzās arī uz ūdeņiem un, viegli slīdēdamas, kādu laiku peldēja apkārt pa tās virsmu. Pēc tam dažas droši ienira zem ūdens, dažas sadrūzmējās vairāk kopā par miglainu masu un tikai tad nogrima lejā, kad sakusa kopā kādā jaunā formā, kas nereti izskatījās līdzīga kādam ūdens dzīvniekam. 10] bet kas bija tas dīvainākais, mēs kā tagad no ūdens vienmēr redzējām paceļamies tūkstots veidu būtnes, maskas un formas un starp citu tām bija visādu lidojošu insektu, kā arī katra iespējama veida sugas mazu un lielu putnu izskats. Tām nepārprotami bija pavisam labi veidoti spārni, kājas un citi locekļi; bet viņi tos neizlietoja kā putni, bet pie viņiem viss karājās un viņi tad lidoja gaisā apkārt vairāk kā pūkas un pārslas. Tikai kad viņu tuvumā pielidoja kāds īsts putnu bars, pie šīm miglainajām maskām un formām redzēja patiesas dzīvības dziņas; viņi tad arī drīz devās līdzi baram un īsā laikā no tā tika apēsti. 11] Bet no augšas mēs vienmēr redzējām nolīstam lejā gaišus putekļus, dažkārt vairāk, dažkārt mazāk blīvus un sevišķi bieži tie bija ieraugāmi virs ūdens virsmas. Ja šos putekļus aplūkoja tuvāk, tad pie tiem atrada kādu formu, kas līdzinājās vai nu vismazākai oliņai avi ļoti mazam ūdens dzīvnieciņam, bet šie putekļi no ūdens arī tika tūlīt aprīti. 12] Ak, ja tam būtu laiks, te būtu ļoti daudz kas pastāstāms. Bet tas, ko mēs iepriekš redzējām mūsu nelaimīgajā stāvolī, to mēs nu atkal redzam ar patiesi aizvērtām acīm un šis skats mums atkal atmodina 117

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...