Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

10] Bet tādēļ ka

10] Bet tādēļ ka tāda piegriezta dvēsele savu gudrību smeļ tikai caur savu apzīmēto smadzeņu tāfelīšu aptaustīšanu, tad tak tomēr it kā būs arī saprotams, kādēļ kāda tāda dvēsele visā savā rīcībā kļūst tik nosvērti pedantiska un stereotipa, un nepieņem neko, ko viņa visrupji un materiāli nevar satvert un aptaustīt. Tāda dvēsele beigās arī to, ko viņa ar savām acīm redz ārējā pasaulē, tur par optiskiem maldiem, un ko viņa dzird, par meliem; par kādu reālu patiesību viņa tur tikai to, ko no visām pusēm var ar rokām aptaustīt. Kā tad izskatās ar tādas dvēseles gudrību un augstāku garīgu kultūru, par to katrs, kas no Manis nu rādito un pietiekami izskaidroto tikai daļēji ir aptvēris, var viegli iedomāties. 11] Nu vēlreiz aplūkojiet tās smadzenes pa kreisi! Tās nu tieši attēlo kāda īsti stereotipa pasaules gudrā tumšos gudrības kambarus, un tu, mīļais draugs Kirenij, kā apveltīts ar ļoti asu redzi, runā, ko visu tu tajā saskati!” 240. Kāda pasaules gudrā smadzenes 1] KIRENIJS saka: “Kungs, pieres daļas un arī pakauša smadzenes to virspusē izskatās tumši pelēkas; dziļāk iekšā, neskatoties uz tām krītošo saules gaismu, viss ir melns un tumšs, un pa starpām pamirdzošie gaiši pelēkie punkti neko neattēlo. Un tā es tad īstenībā jau arī esmu galā ar visu, kas te redzams. Ak Kungs, tikai atļauj man vēl vienu jautājumu, un tas pastāv tajā: kāda tad šajās samaitātajās smadzenēs turpmāk ir tā lieta ar tiem citiem smadzeņu veidojumiem, kuriem lielāko tiesu nav nekāda piramidāla veidojuma?” 2] ES saku: “Tās nekam nav noderīgas, tās smadzenēs ir patiess tuksnesis un dvēsele tikai rada kādas bezgalīgas nekā nezināšanas un neko nepazīšanas nožēlojumu sajūtu. Un ja tu kādai tādai dvēselei tūlīt sāksi kaut ko stāstīt par augstākām, pārdabiskām lietām un attiecībām, tad tu dzirdēsi lūgumu par to klusēt; jo ja viņa par to tālāk pārdomātu, viņai acīmredzami vajadzētu kļūt neprātīgai. Tāpēc ar tādiem cilvēkiem nav ko runāt, tādēļ ka viņiem to kā patieso cēloni, tu nu vari saprast, neiespējami spēt atzīt un kaut kā aptvert. Viņi grūti vai pat nekad pilnīgi neaptvers pavisam dabīgas, laicīgas lietas, nerunājot par garīgām un debesu. 3] Redzi, arī vērsim ir purns, tajā ļoti ievērojama mēle un zobi un arī balss. Tā rezultātam būtu jābūt, ka arī viņam pavisam labi būtu jāmāk runāt; vienīgi pamēģini, vai tu kādu vērsi divdesmit gados novedīsi pie tā, ka viņš būs spējīgs tev isteikt tikai vienu vienzilbīgu vārdu! Un tomēr Es tev saku, ka tas vēl drīzāk būtu iespējams likt kādam vērsim runāt, nekā kādam ar šādām smaddzenēm apveltītam cilvēkaam kā aptveramu ieskaidrot ko pārdabisku! Jo ja tu ar viņu par ko tādu sāksi runāt, kas pārāk pārsniedz viņa ierobežoto zināšanu horizontu, tad viņš tevi, mazākais, pavisam labsirdīgi izsmies un sāks tevi turēt par nelgu. Un ja tu turpināsi ar tāda veida viņam pārāk neticamām lietām viņu pārāk pagrūtināt, tad viņš kļūs neprātīgs un pavisam dusmīgs un izmetīs tevi pa durvīm!” 4] KIRENIJS saka: “Jā, kā tad tādiem cilvēkiem, kādi tomēr ir neskaitāmi, vēlāk izklāstīs Tavu Vārdu?” 5] ES saku: “Ja jūs pie cilvēkiem, pie kuriem jūs nāksiet, atradīsiet līdzjūtīgu sirdi un viņi uzņems savās mājvietās, tad palieciet un pirmām kārtām centieties viņu nedaudz dzivo dabu, cik iespējams, atdzīvināt! Ja jūs to darīsiet, tad tādu cilvēku vienmēr darbīgāka kļūstoša sirds sāks smadzenēs izplatīt gaismu, un šis gaismas siltums tad smadzeņu tāfelītes sāks vairāk un vairāk novest viešamākā kārtībā, un tad tādi cilvēki drīz kļūs spējīgāki kādai augstākai mācibai un tā soli pa solim uzkāps vienmēr tīrākā gaismā. 6] Bet ja jūs pie tiem, pie kuriem nākat, atrodat pavisam mirušas sirdis, tad tikai dodieties tālāk! Jo te jums cūkām nekad nav jāber priekšā pērles! — To visu nu labi saprotiet! Kam kaut kas vēl nav pilnīgi skaidrs, tas lai jautā, un viņam jātiek dotai pareizai atbildei. Citādi abām smadzenēm jātiek aizgādātām prom.” 7] Pienāk vecais MARKUS un saka: “Kungs, tuvojas pusdienas laiks! Vai man vēl nav jāsāk rūpēties par pusdienām?” 8] ES saku: “Tas no tevis gan ir pavisam slavējami, ka tu Man jautā; bet tām pusdienām, kas nāk no Manas mutes dvēselei un garam ir neaprēķināmi liela priekšroka tavu miesīgo pusdienu priekša. Tādēļ vispirms vēl apēdīsim dažus garīgus ēdienus, un tad Es tev jau pateikšu, kad būs laiks rūpēties par miesīgām pusdienām! labs ir labs, bet labāks ir labāks!” 9] Markus ar to ir pavisam mierā un kopā ar saviem dēliem paliek stāvam, lai skatītos un klausītos, 256

kas te tālāk notiks. 241. Jautājumi par grēku pirmsākumu 1] Bet vienlaicīgi pie manis pienāk arī Oubratuvisars un saka: “Kungs, Kungs, vai tad tie baltie brāli iepriekš nezināja to, ko Tu nu viņiem tik gudri esi izskaidrojis? Pie mums, lai Tev par to visa slava, pat mūsu bērni to zina; jo viņi var sevi iekšēji aplūkot un viņiem vienmēr ir liels prieks, ka viņi var mums pastāstīt par viņu skaistajiem dārziem, kurus viņi laiku pa laikam sevī aplūko. Ko tad šie baltie brāli ir nodarījuši, ka viņi ir kļuvuši nespējīgi tādai vissvarīgākai aplūkošanai? Ja viņiem trūkst tādas vissvarīgākās spējas, tad viņi īstenībā nav nekādi šiti cilvēki, bet gan tikai lieli pērtiķi, kādi pie mums sastopami, tikai pilnīgāki ar savām runas spējām. 2] Mēs bijām pārsteigti, ka Tu pie šim smadzenēm izskaidroji to, kas mums tak ir gandrīz pazīstamāks kā mūsu dzīvojamās būdas dzimtenē. Mēs, protams, nepārzinām lai visu mūsu miesas organisko uzbūvi, bet mūsu smadzenes mēs zinām punktu pa punktam. Mums ļoti daudzas tāfelītes gan vēl ir tukšas, tā kā mums nav nekā, ar ko tās aizpildīt, bet kas tur ir apzimētas, tās ir tieši tā, kā Tu tās nu savā pilnīgākajā kārtībā vairāk kā pietiekami skaidri esi izskaidrojis pie smadzenēm labajā pusē. Bet es patiesi vēlētos zināt, kā tad šie cilvēki sevī pavisam nespēj ieraudzīt to, kas mums, melnajiem, tak uz visiem laikiem uz skaidrāko ir saskatāms! Ko tad viņi īstenībā ir izdarījuši? Kas tad ir licis pamatu šādai samaitāšanai? Kādam reiz vajaga būt likušam kādu sliktu pamatu; bet kas, kādēļ un pie kādiem apstākļiem?” 3] ES saku: “Tu nepētī pēc tā, kas te ir īstais vaininieks! Jo Dieva padomā ir dažs labs paslēpts, kā iemeslu cilvēkiem uz šīs zmes pilnīgi nav vajadzīgs zināt! Ja cilvēks tikai zina un atzīst, ko viņam Manā kārtībā vispirms ir nepieciešams darīt! Ja viņš to dara, uz ko viņam no debesim ir doti norādoši likumi, tādā kārtā pie viņa viss būs labākā kārtībā; bet katrs cilvēks, kas Dievu mīl pār visu un savu tuvāko kā sevi pašu un caur to kļūst garā atkalatdzimis, visu pārejo pilnīgi uzzinās. 4] Nu runa ir tikai par to, vai visi baltie brāļi to visu ir labi sapratuši, un ka cilvēks, ja viņš sevī jūt kādu tukšumu, jautā par to, kas viņam vēl ir svešs, tad tam, cik iespējams gaiši, viņam jātiek izstāstītam. Tas nu ir pirmām kārtām svarīgi! Bet tas, par ko tu jautāji, katram būs zināms vēl pietiekami agri, kad viņš sasniegs sava gara atkalatdzimšanu.” 5] Oubratuvisars ar to ir piilnīgi apmierināts un pēc tam savas zemes valodā aprunājas ar savējiem. bet nu reiz atkal priekšā iznāk arī MATHAELS un saka: “Kungs, Tu mūsu dzīvība, Tu mūsu mīlestība, tā kā Tu esi atļāvis jautāt, tad mana sievas teva, manas mīļās sievas un četru manu biedru vārdā es lūdzu, ka Tu par kādu mazu punktu šajā lietā vēlētos mums dot pareizu gaismu! Tas zināmā mērā ir tiesību jautājums, un es ticu, ka katrs cilvēks, ja viņš ir nonācis līdz sava prāta pielietošanai, iepretī Tev ir tiesīgs to pavisam pieticīgi uzstādīt. Cilvēks sākotnēji tak ir nevis savs, bet gan tikai Tavs darbs, ko visas debesis man mūžam nekad nevar apstrīdēt! 7] Un tā pie Tavas mīlestības un visvareniem līdzekļiem it īpaši ļoti smaiatāto garu vai īstenībā dvēseļu viņpasaules vadīšanas ceļš man tomēr škiet nedaudz ilgstošs un pārāk stingrs! Tas gan ir taisnība, ka tavas kopš mūžības šeit reiz iedibinātās un stingri liktās dievišķās kārtības attaisnojumam Tu mums arī šajā ziņā esi jau ļoti daud teicis, rādījis un izskaidrojis, bet pāri visam man tomēr vēl uzmācas šīs īsteni taisnīguma jautājums: 8] Ko spēj ābols, ja vētra to ir norāvusi no zara, bet ko kāds sašķelts koks, ja viņam vajadzēja kalpot par mērķi postošam zibenim, jeb ko spēj mierīgā jūra, ka caur orkāna trakošanu tiek sacelti kalna augsti viļņi?! Ko klaburčūska, ka viņas kodiens ir nāvējošs?! Viens ķīlis visur dzen otru, un beigās neviens neko nevar darīt, ka tas tiek dzīts! 9] No kādas augstas klinšu sienas kāds vaļīgs kļuvis liels un smags akmens gabals nogāžas lejā un nu nejauši nodarīja lielu postu kādam ganāmpulkam, kas lejā ganījās netālu no klints sienas. Kāds vainīgais te atlīdzinās par zuadējumu? Ja es naktī ceļā esmu paklupis pret akmeni un beidot arī nokritis, kas te pie tā bija vainīgs — nakts, akmens vai mana kāja, kurai nav acu? Īsi un labi, te ir daudz kutelīgāko, krustām škērsām jautājumu, kuros visos ar rokām aptverami kļūst saskatāma individuālas pirmdabas tiesību patiesa savstarpēja pārkāpšana. No kurienes principā tā ceļas? 10] Ko līdzigu es nu atklāju pie cilvēkiem. Šiem melnajiem pilnā mēra vēl pieder pirmcilvēciskās īpašības, un mums, baltajiem, līdz šai dienai par tām nebija ne jausmas! Jā, kādēļ tad nē? tas ir: mūsu dvēseliskās samaitātības dēļ, un dvēselei atkal vajadzēja tikt samaitātai, tādēļ ka cilvēk smadzenes ika 257

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206: pie mums tas ir grēku nožēlošan
 • Page 207 and 208: 8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja
 • Page 209 and 210: pielūgta un augsti godāta iespēj
 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...