Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

atmodināšana ir

atmodināšana ir pilnīgi tīrākais brīnums! Tādas ir manas domas!” 4] HEBRAMS saka: “Nu, ja jau tu uz to pastāvi, un Kungs to grib, tad varbūt vēl var atgadīties, ka pie šīs norīkotās zvejas tiks atrasti vēl kādi līķi un tad tu ar viņiem viņu atdzīvināšanai vari izdarīt pilnīgi līdzīgu novietošanas un vīna došanas mēģinājumu, bet pie kam tu noteikti nesasniegsi nekādu iepriecinošu rezultātu! 5] PERSIEŠI saka: “Mēs arī tā domājam! Jo kas ir iespējams tikai dievišķās gribas varai, tas nav iespējams nevienam cilvēkam, kas pats ir tikai radība — izņemot, ja kopā un caur cilvēcisko darbojas Dieva griba. Tādas ir mūsu domas, un mēs ticam, ka ar to mēs neatrodamies uz maldu ceļa. — Bet nu visi dodas pie ūdens un tā tad arī mēs kāpjam mūsu kuģos, jo pie šīs izdevības noteikti atkal atgadīsies dažs kas brīnumains un arī mums vajaga būt tā lieciniekiem!” 6] Pēc tam visi dodas ceļā un šajā rītā ūdens ir sevišķi mierīgs un piemērots zvejošanai. Šoreiz Mani mācekļi, izņemot Jūdu Iskariotu, zvejo kopā ar vecā Markusa dēliem un palīdz viņiem izmest un nostiept lielos tīklus. 7] Bet Jūda Iskariots personīgai izpriecai pavisam viens dodas uz pilnīgi nopostīto pilsētu, lai paskatītos, kā tur izskatās. Viņš iepriekš bija dzirdējis, ka bagātie grieķi tur dažas ielas gribēja noklāt ar zeltu un sudrabu. Un viņš domāja un to tā arī saprata, ka bagātie to jau plaši uzsākuši, tādēļ viņš lavījās uz ugunsgrēka vietu, lai tur zvejotu brīvi guļošo zeltu, sudrabu un citus dārgumus. 8] Bet šoreiz viņa netīrais nodoms neizdevās — izņemot uz viņa muguras; jo kad viņš kā svešinieks tika ielās ieraudzīts dzenamies pēc zelta un sudraba, viņš no sargiem tika satverts un pavisam krietni noslānīts. Pēc tam viņš protams tūlīt pameta neskatoties uz vakardienas vētru vēl šur un tur dūmojošos vecās pilsētas mūrus, kas kopš senatnes saucās “Filipija”, zem grieķiem “Filipi” un tikai zem Romas ķeizara ieguva arī pievārdu “Cezareja”. 9] Bet kad mūsu zelta zvejnieks steidzīgiem soļiem atkal nonāca Markusa mājā, viņš tur protams nevienu nesastapa, izņemot Markusa sievu un meitas, ar kurām nekas daudz nebija iesākams, jo viņām bija pilnas rokas darba, lai pagatavotu pusdienas, un nebija laika ar viņu nodarboties. Pie kam viņas jau pārāk stipri ticēja Man un tādēļ pavisam nebija noskaņotas atbildēt Jūdam Iskariotam uz viņa diezgan nekautrīgajiem jautājumiem. Šis māceklis pavisam nebaudīja viņu sevišķu labvēlību, jo šajās dažās dienās sevi vairākkārt bija parādījis kā negaušu un neciešamu. 10] Tā kā Markusa sieviešu mājā viņš neatrada nekādu labu uzņemšanu, tad viņš atstāja māju un gāja uz jūru paskatīties, kur būtu mēs; bet neko nevarēja ieraudzīt, tādēļ, ka mēs, lai gūtu labu lomu, bijām tālu iestūrējuši atklātā jūrā dēļ loma, kas tikai divas reizes gadā nākdams no Meroma ezera pa Jordanas upi nopeld savu nārsta gājienu, kas pa lielākai daļai sastāv no zelta forelēm. 11] Tādēļ ka atpalikušais māceklis aiz garlaicības nu nezināja, kas vinam būtu jādara, viņš devās uz Omrana telti, lai paskatītos, vai no tās visi ir izgājuši un varbūt pie izdevības tur nebūtu atrodami pārislieki zelta un sudraba gabali, ko kāds būtu izbārstījis. Bet arī te tālāk vairs netika, jo Omrans katrā teltī bija atstājis trīs sargus, ar kuriem vinu kunga prombūtnē nebija labi ielaisties sarunās; ar lielām dusmām viņš tad arī atstāja telti un uzmeklēja kāde ēnām bagātu koku, zem kura apgūlās un pavisam ērti iemiga. 12] Bet arī gulēšana ilgi neturpinājās, jo viņam nedeva mieru mušas. — Īsi, Iskariots pilnas trīs stundas bija nomocījies un bija gandrīz tuvu izmisumam. Bet te viņš beidzot ieraudzīja mūsu kuģi, un nu jau ļoti nožēloja, ka bija atstājis Manu sabiedrību. 7. Helēnas neuzticamais kalps 1] Bet mēs guvām patiesi miljona lomu ar labākām zivīm; pavisam atklātā jūrā arī atrada divus apkārt peldošus pavisam kailus sieviešu līķus, kas bija kritušas jūras laupītāju rokās, no viņiem pilnīgi aplaupītas un tad dzīvas tikušas iemestas jūrā. Abas jaunavas, devņpadsmit un divdesmit vienu gadu vecas, ļoti labi veidotas, bija no Kapernaumas, kāda ļoti bagāta nama meitas. Viņas gribēja ceļot uz Gadarenu un uzticējās jūrai. Viņu kuģis un kuģa ļaudis bija pilnīgi uzticami. Bet jūras vidū viņi uzdūrās uz kādu grieķu kaperkuģi, kas kuģi pārņēma. Tie četri kuģinieki un abas meitenes zaudēja dzīvību. Tie četri kuģinieki tika nosisti un tad iemesti jūrā. Pret abām jaunavām jūras laupītāji bija nedaudz humānāki, viņi abas izģērba pavisam kailas, izvaroja un tikai tad iemeta jūrā. Bet ļaundari vēl šodien pirms rīta ausmas ir tikuši sagrābti no taisnīguma un tiesas rokām, un šie velni neizbēgs savam bargākam sodam. 2] Bet abas jaunavas ar matiem bija cieši sasietas kopā un peldēja ūdenī kā pilnīgi mirušas. Iedomā- 8

tajam kāda noslīkušā iespējamam atkaladzīvināšanas mēģinājumam caur novietošanu un vīnu tas bija pavisam labi. Tādēļ arī abi līķi tika ietīti vadmalā un nolikti vienā kuģī. 3] Nu bija ļoti daudz darba un Markuss tiko zināja, kā viņš visas zivis novietos. Bet Es Rafaeleam pavēlēju Markusam palīdzēt un tā ātri viss bija labākā kārtībā. Bet Risa abus līķus pārņēma atkalatdzīvināšanas mēģinājumam un nolika tos tā, kā dienu iepriekš Es biju licis nolikt tos deviņus. 4] Bet Toms žigli sveicināja Jūdu Iskariotu, un ironiski viņam jautāja kā ir izdevusies viņa zveja. Jūda Iskariots savā kuplajā bārdā kaut ko nomurmināja, bet tomēr neiedrošinājās ar Tomu ielaisties kādā strīdā; jo viņš atcerējās, ka tieši Toms viņu iepriekš brīdināja neiet uz pilsētu meklēt zeltu un nu zina, kā viņam tur ir izgājis. Tādēļ Jūda Iskariots klusēja; bet Es Tomam devu mājienu, ka viņam zelta meklētāju vairāk nav jāvajā, pie kam tas nestu maz augļu. 5] Bet notika, ka kāds Omrana KALPOTĀJS uz Jūda Iskariota rēķina iegrāba Helēnas dārgumu somā un viņai nozaga trīsdesmit sudraba grašus. Viņš steidzīgipienāca pie mūsu galda un teica: “Zaglis, zaglis! Kad augstie kungi piedalījās patīkamajā zivju zvejā, un, izņemot romiešu karavīrus, kuri bija apmetušies pie kalna un piedalījās apmācībās, neviens šeit nebija, tad man dabiskās vajadzībās vajadzēja iziet no lielās telts; tajā pat acumirklī teltī ielīda viens lielā pravieša, kuru jūs ar tiesībām dēvējat par jūsu meistaru, māceklis, un pirms vēl es ienācu teltī no priceses dārgumu somas izzaga trīsdesmit sudraba grašus. 6] Kad es ienācu teltī, es atradu viņu teltī apmulsušu, un proti ar nolaistām acīm tā pētot grīdu, it kā meklētu ko pazaudētu. Tādēļ viņš man likās aizdomīgs un es viņam pavisam skarbi uzbruku un viņš izbijies tūlīt izgāja no telts. Sākumā es par lielā pravieša mācekli neko ļaunu nedomāju, bet šurp turp pa telti staigājot man uzkrita cēlākās princeses dārgumu soma, jo tā vairs neatradās iepriekšējā, man ļoti labi zināmā kārtībā. Tā ka man, kā uzticibas personai, dārgumu somas saturs nebija nezināms, tad es paņēmu somu un dārgo saturu pārskaitīju, un redzi te, — tajā trūka trīsdesmit sudraba grašu! Šos trīsdesmit dārgos grašus bija neiespējami paņemt kādam citam, kā tikai manis uzrādītajam māceklim! Es ļoti padevīgi īstā laikā daru to zināmu, lai nevainīgā kārtā vaina nekrtistu uz mani!” 7] HELĒNA saka: “Kalps, kādēļ tu attaisnojies, pirms vēl kādam uz tevi ir radušās aizdomas?” 8] SARGS saka: “Visžēlīgākā princese! Es neattaisnojos, bet gan kā to prasa pienākums te tikai uzrādīju lielā pravieša mācekļa izdarīto zādzību!” 9] HELĒNA saka: “Kad tu bez manas ziņas un gribas priekšpēdējo reizi esi pārbaudījis manu dārgumu somu?” 10] SARGS saka: “Ak, tūlīt pēc tam, kad augstā visžēlīgā princese telti nodeva manai apsardzībai. Tajā bija pilni 600 graši, bet nu tajā ir vēl tikai 570, tātad trūkst 30 graši, — kurus nevarēja nozagt neviens cits, kā tas minētais māceklis! Tā kā es kā izcilo dārgumu sargs esmu par visu atbildīgs, tad man tomēr arī vajag zināt, par ko un par cik daudz es stāvu sardzē, un kā uz vecu uzticamu kalpu uz mani nevar dusmoties, ja es īstā laikā ieskatos, kas un cik daudz man apsargājams! Bet nu es zaudējumu pamanīju un kā pienākums prasa to uzrādīju.” 11] HELĒNA saka: “Pavisam labi, pavisam labi, vēlāk mēs to lietu izmeklēsim tuvāk un ļaundari atradīsim, kas tad neizbēgs taisnīgam sodam! Bet varbūt ir arī iespējams, ka pie pirmās vai otrās skaitīšanas tu esi kļūdījies un tādēļ nebūtu labi apvainot dievišķā Meistara mācekli, ka viņš varbūt aiz tīras garlaicības ienāca teltī, uz ko viņam pat bija tiesības, jo no mums nav tikusi dota nekāda pavēle, ka mūsu teltīs nevienam nebūtu jāieiet! Ej nu atkal savā vietā; es drīz sekošu un pati visu stingri izmeklēšu.” 12] Ar šo atbildi sargs attālinājās un viņa pirmais darbs bija cik iespējams ātri tos 30 grašus ielikt atpakaļ somā, lai princesei butu taisnība ar piezīmi, ka skaitot vienreiz varētu būt kļūdījies. Kad viņš ar šo operāciju bija galā, viņš bija ļoti apmulsis, ko viņš teiks pie izmeklēšanas. Viņam šķita vislabāk, ja viņš atkal ietu pie princeses, lūgtu viņai piedošanu un teiktu, ka skaitot kļūdījies un māceklim nodarījis lielu netaisnību. — Domāts, darīts! Pēc dažām minūtēm viņš atkal nāca atpakaļ un tā princesei izskaidroja un vienlaicīgi lūdza, tā ka nekāds noziegums vairs nepastāv izmeklēšanu neuzsākt. 13] Bet pie tam viņš tomēr izskatījās ļoti apmulsis, jo viņš zināja, ka ķēniņš Omrans neko tik stingri nesoda kā melus un zādzību. HELĒNA apžēlojās par veco nelieti, kas citādi vēl nekad nebija bijis neuzticams un viņam teica: “Celies un ej savu ceļu! Tas no tevis nebija labi, ka tu tik zemiskā veidā gribēji atriebties klāt neesošajam Kunga māceklim, kas tev vēl nekad nav nodarījis ko citu ļaunu, izņemot ka tu viņu, jau kopš mēs te esam, nevari ciest! Redzi, tas bija ļauni no tevis un par to tu esi pelnījis bargu sodu, jo man nu ir zināms viss, kā tu esi rīkojies!” 9

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...