Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

nu runāju kā ar kādu

nu runāju kā ar kādu cilvēku, notika tieši cilvēku dēļ, lai viņiem jāzina, kas te ir noticis un tavā Manas gribas izpildīšanā jāpazīst Mana vara.” 6] Ar to Rafaels pazuda, bet līdzīgi kādam lidojošam gaismas meteoram kopā ar saules gaiši mirdzošo akmeni tūlīt atkal bija pie mums. 7] Bet pirms vēl Rafaels nolika akmeni uz minētā tukšā un kailā koka stumbra vairāki vēlējās akmeni aplūkot tuvāk. 8] Bet kad Rafaels to pienesa ļoti tuvu, aiz spēcīgās gaismas neviens to nevarēja uzlūkot, tādēļ ka tuvumā tas no sevis deva tik spēcīgu gaismu kā Saule zemei visā kā ziemas dienā, t. i., cilvēka miesas acis redzes sajūtai, un tā Rafaelam neatlika nekas cits, kā akmeni tūlīt nolikt tam paredzētā vietā. No turienes tā intensīvā gaisma apkārtni apgaismoja tik ievērojami, kā vēl tālu visu varēja ļoti labi saredzēt. 9] Ka tiklab Cinka ar saviem ļaudīm, bet pavisam sevišķi Corels aiz lielā pārsteiguma tikko varēja paelpot, tas ir viegli aptverams. Corels pūlējās par to ko saprātīgu pateikt, bet neko nepateica, jo pēc viņa vēl ļoti matemātiskiem stereotipiem viņam par akmens ātro apgādāšanu un tā spilgto gaismu šeit pretojās loģiskās neiespējamības priekšstats un viņa zināšanas nevarēja izvilināt uzvaru. Pirmkārt, viņš ar savām verdzenēm bija vairākas reizes bijis Ēģiptē un reiz pat pāris ceļojuma dienas tālu aiz ūdenskrituma. Tādēļ Aizēģiptes apvidus attālums viņa nebija pilnīgi nezināms, tā ka ar labiem kamieļiem līdz ūdenskritumam viņam tas vienmēr prasīja piecas līdz sešas nedēļas ceļojuma. 10] Pēc viņa aprēķina kāds orkāns šo ceļojumu paveiktu trijās dienās un kāda bulta šo ceļojumu pus dienas laikā. Kādam kustības ātrumam tātad vajadzēja būt jauneklim, lai nedaudz acumirkļos paveiktu noteikti trīs reizes tik garu ceļu! Ja jauneklis ir gars, kā viņš varēja nest matēriju un kā matērija, pat cietākā veida matērija caur gaisa pretestību varēja tikt pasargāta no iznīcināšanas?! Tas neietilpst dabas likumos! Tad pie tam nāk klāt pavisam vēsa intensīvākā Saulei līdzīga gaisma, kas arī neeksistē. Nekāda pieredze to vēl nekad nekur nav atklājusi, izņemot pie pūstoša koka, bet tā gaisma īstenībā arī ir tikai nespodrs mirdzums, kas naktī pat augstākā potencē tikko līdzinās jāņtārpiņa mirdzumam! 11] Tā mūsu CORELS kādu laiku domāja un pēc tam Kornēlijam un Cinkam teica: “To es tomēr gribu dēvēt par patiesāko brīnumu; jo līdz šim uz Zemes tā nekas vēl nekad nav noticis!Kāda veida akmens tas tomēr būs? Kopš seniem laikiem līdz šai dienai tāds akmens vēl nekad nav ticis atklāts! Kādai vērtībai šādam akmenim vajadzētu būt kādam ķeizaram vai ķēniņam, pieņemot, ka ar laiku tā gaisma nezūd! Jo pie Āfrikas tālu izstieptajiem krastiem, ļoti tālu aiz Herkulesa stabiem., apvidos, kur augstā Atlasa priekškalni sveicina Atlantijas okeānu, vēlā rudenī šur un tur tāpat redz baltus un zināmās nakts stundās ļoti spēcīgi mirdzošus akmeņus; bet to mirdzums neturpinās ilgi un, ja kādu tādu akmeni ienes sausā telpā, tad tā mirdzēšana drīz izbeidzas un akmenim tādēļ vairs nav nekādas vērtības. Bet ar šo akmeni šķiet ir pavisam dīvaina lieta! Tas savu gaismu noteikti nekad nezaudēs un tādēļ tam vajaga būt neizsakāmi vērtīgam!” 12] KORNĒLIJS saka: “Ne tikai gaismas dēļ, bet gan daudz vairāk dēļ tā, caur ko tas šeit tika atgādāts! Bet atstājam nu to! Rītu dienā ēs to vieglāk varēsim apskatīt un novērt kā šodien; jo caur Saule gaismu mūsu acis tad būs mazāk jūtīgas kā tieši šodien, t. i., tagad šajā tumšajā naktī, kurā mākoņi norāda uz pamatīgu visu svētījošu lietu. Bet tagad esam klusi, jo Kungs uzsāks to, ko pie galda mums apsolīja. 13] Ar to Corels ir mierā un nu ir pati uzmanība. 14] Bet nu pie Manis pienāk OMRANS un saka: “Kungs, kas ar akmeni notiks rīt un vai tas gan savu gaismu vienmēr paturēs?” 15] ES saku: “Ar šo jautājumu tu īstenībā esi parādījis vēlēšanos to iegūt sava kronim! Bet tas tā neiet; jo šī akmens iekarošanai varētu izcelties lieli un ļoti postoši kari. Tādēļ Mans eņģelis rīt to aizgādās uz turieni, no kurienes viņš to atnesa un tas tad uz visiem laikiem dara galu visiem strīdiem.” 16] Ar šo lēmumu Omars ir pilnīgi mierā un atkal atgriežas atpakaļ savā vietā. 17] Bet KIRENIJS tomēr saka: “Kungs! Kā dāvana ķeizaram šis gaismas akmens noteikti radītu varenu iespaidu!” 18] ES saku: Tas pavisam noteikti tā būtu, bet savas lielās vērtības dēļ savu gaismu arī patapinātu karam un tas būtu ļoti slikti. Dažus graudiņus tev gan jādabū, bet visu akmeni nē!” 19] KIRENIJS saka: “Bet kāda veidā tad akmenim piemīt šī apgaismošanas spēja? Kāds gan tam ir nosaukums?” 20] ES saku: “Īstenībā šie akmeņi nepieder šai zemei, bet gan tikai lielajās saules pasaulēs. Bet liela- 92

jās saules pasaulēs laiku pa laikam ir lieli izvirdumi, jūsu uztverei neiedomājam spēka izpausmē, jo kā tādi akmeņi ļoti bieži tiek satverti un izmesti plašajā radības telpā. Un te tev ir viens no tiem. 21] Akmens gaisma rodas vienīgi no tās jūsu uztverei nepatverami visgludākās virsmas, pie kuras pastāvīgi koncentrējas daudz uguns zibeņu un ārkārtīgi cietajā matērijā saistītos garus tieši caur minēto uguni vienmēr no jauna aicina darbībai. Pie tam šis akmens ir augstākā mērā caurspīdīgs un tādēļ katra arī iekšējā garu darbība ļoti viegli tiek saskatāma ārējā gaismas parādībā un dabīgi pie loti gludās lodes virsmas ātri garāmslīdošie gaisa gari caur ārējo aktīvo darbību to augstākā mērā palielina. 22] Bet šie akmeņi it kā dabā uz saules netiek sastapti jau tādi, bet gan arī tikai caur turienes cilvēku mākslu un rokām tam sagatavoti. Tie pa lielākai daļai lielu ūdeņu apvidos tiek atrasti jau apaļā formā un vienmēr rodas pie izvirdumiem. Tad augstākā mērā izkausētie minerālie elementi tiek tālu izmesti ar ēteri pildītā telpā un brīvajā telpā pēc visā matērijā liktā uz viduspunktu tiecošo un mieru meklējošo likumu, vienmēr pieņem kāda piliena veidu. 23] Tādu ložu, kuru lielums var būt ļoti dažāds, atpakaļ krišana bieži velkas dienas, nedēļas, mēnešus un pie lielākiem bieži daudzus gadus, atkarībā no tā, cik tās vairāk vai mazāk tālu no saules ir tikušas izmestas. Nu, dažas nokrīt uz saules kalnājiem un klintīm un sašķīst gabalos; bet daudzas iekrīt lielajos ūdeņo, paliek neskartas un no saules cilvēki pavisam viegli tiek izceltas. Jo saules cilvēki pavisam viegli bieži stundām ilgi var palikt zem ūdens un no jūras pamata strādāt kā uz sauszemes, un to jo vieglāk, tādēļ ka līdzās šai gandrīz amfībijveidīgai īpašībai viņiem vēl pieder ļoti mērķtiecīgi instrumenti niršanai. 24] Ja kāda liela saules māja un pietiekami ar tādām lodēm apgādāta, tad lodes, neskatoties, ka tām jau tāpat ir ārkārtīgi gludas virsmas ar visu mākslu un čaklumu tiek vēl vairāk gludinātas un pulētas un, proti, līdz tādai pakāpei, ka tās pēc pulēšanas sāk mirdzēt. Ja pulēšana līdz tam punktam reiz izdevusies, tad bieži sastopamajās pazemes katakombām līdzīgās garās ejās, kur parasti ir spēcīgs caurvējš, tas tiek novietotas uz tam nolūkam īpaši uzceltām kolonnām kā gaismas lodes. Tādā veidā tās vairāk kā pietiekami apgaismo pazemes ejas un vienlaicīgi kalpo kā šo eju sevišķs izgreznojums, uz ko sevišķi saules pasaulē tiek piegriezta liela vērība; jo tur jau pavisam parasta dzīvojamā māja ne reti ir daudz vairāk izgreznota un izrotāta, sevišķi mājas iekšienē kā Jeruzālemē Zālamana templis. Un tā gan var iedomāties, ka saules cilvēki, sevišķi vidus joslā, dara visu arī pazemes eju izgreznošanai. 25] Tomēr mēs šeit neesam sapulcējušies, lai panāktu lielās saules pasaules zemes aprakstu, bet gan jūsu ticības un gribas spēcinājuma dēļ. Bet lai to sasniegtu, tur piederas pavisam kas cits nekā kādas lielas saules pasaules zemes, lai cik precīzs un aptverošs apraksts!” 26] KIRENIJS jautā: “Kungs! Bet ja šīs gaismas lodes ir kompaktākas nekā dimants, ka no tās virsmas varēs atdabūt kādu atsevišķu graudu, kuru tik ļoti labprāt vēlētos iegūt šī vakara piemiņai?” 27] ES saku: “dažkārt arī tu vēl domā ļoti laicīgi. Tur, no kurienes ir šī gaismas lode, ir vēl daudzas, vai nu tās ir Āfrikā vai pašā Saulē, Manam eņģelim tas visus ir vienādi tālu. No šīs gaismas lodes to nesagraujot, protams, neviens mirstīgais gan nevienu graudiņu nevarēs izdabūt ārā un ja viņš lodi gribētu sadragāt, tad tie gabaliņi spīdēšanas īpašību arī tūlīt zaudētu; bet nelielas lodītes spīdēšanas īpašību vienmēr paturēs. — bet nu pilnā nopietnībā par šo lietu pietiek! 90. Dvēsele un miesa 1] (KUNGS:) “Mēs nu tūlīt uzsākam ko citu! Corel un tu, Cinka, pienāciet nu nedaudz tuvāk pie Manis un sakāt Man, ko jūs nu pirmām kārtām vēl vēlētos redzēt un zināt!” 2] Abi pasauktie un pienāk tuvāk un CINKA saka: “Kungs, mūsu veida vēl ļoti nepilnīgiem cilvēkiem tas ir grūti atbildams jautājums! Jo mums vel ļoti daudz kas ir atlicis, ko velētos redzēt un zināt, neskatoties uz to, ka mēs jau ļoti daudz ko esam redzējuši un piedzīvojuši. Bet kas starp bezgala daudz ko mums ir tas svarīgākais, tas ir pavisam cits jautājums, uz kuru mēs tādēļ nespējam atbildēt, ka mēs vēl ilgi nezinām, kas mums īstenībā pirmām kārtām būtu visnepieciešamākais! Bet Tu, ak Kungs, precīzi zini to, kas mums tieši ir visnepieciešamākais; tādēļ rīkojies pēc savas bezgalīgās gudrības bez mūsu pieprasījuma, un tad jau katrs redzēs, dzirdēs un sajutīs to labāko! 3] ES saku: “Nu tad labi, — Es lūkošu, kas te darāms! Es domāju, ka īsti paļāvīga ieskatīšanās dvēseles turpmākā dzīvē pēc miesas nāves jums visiem jau drīkstētu būt ļoti svarīga un nepieciešama: tādēļ man šo lietu aplūkosim nedaudz tuvāk. 93

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster