Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

nu arī saprot pavisam

nu arī saprot pavisam labi, vai viņi šo valodu jebkad ir iemācījušies! Ej un pārliecinies!” 9] Vadonis savu kamieli tudaļ pagriež pret saviem pavadoņiem un jūdiski viņus uzrunā. Visi viņu saprot un arī atbild mūsu valodā. Vadonis par to ir ārkārtīgi pārsteigts un nezina rast padoma, kā viņš un visi viņa pavadoņi nonākuši pie jūdu valodas zināšanas; jo viņš nezina, ka Es to esmu veicinājis. 10] Vēl vienmēr sēdēdams uz sava kamieļa viņš (VADONIS) pēc piedzīvotā atgriežas atpakaļ pie Manis un saka: “Zemes diženākais cilvēk! Te es manā melnā ādā sevi nepazīstu, jo šis ir mans pirmais ceļojums, kuru es jebkad esmu uzsācis. Es nekad neesmu iepazinies ar svešu zemju valodām un īpašībām un esmu totāli nabags ar visādām pieredzēm un pie manis mājās ts notiek ļoti vienkārši. Zeme gan ir laba un skaista, bet mums nesniedz nekā jauna. Tātad ir iespējams, ka šai valstij piemīt īpašība, ka kāds svešinieks, tiko viņš valstī sper kāju, sevī arī uzņem tautas valodas garu un ar vietējiem tūlīt var runāt tā, it kā viņš pats būtu vietējais. Vai tas ir iespējams vai nē, par to es nezinu spriest; tādēļ vēlies man par to dot kādu paskaidrojumu! Savā zemē es to nekad neesmu varējis novērtēt, jo tajā gan vēl nekad nav ielauzies kāds svešinieks!” 11] ES saku: “Vispirms atslogojat jūsu kamieļus, vedat viņus ganībās pie jūras, lai viņi ņem viņiem jau ļoti vajadzīgo atpūtu, lai tad vieglāk var jūs atkal aizvest atpakaļ jūsu zemē; jo ceļš atpakaļ nav īsāks kā līdz mums šeit! Dariet to, un tad nāciet atkal; tad tūlīt būs redzams, cik daudz gaismas jūs visi kopā esat spējīgi panest!” 12] VADONIS paklanās un saka: “Cilvēku dižākais cilvēk! Tev ir pilnīga taisnība, ja mēs tikai iedrīkstētos ar mūsu nesvētām kājām stāties uz šīs svētākās zemes. Jo pēc manām parādībām šai zemei vajag būt neizmērojami svētai!” 13] ES saku: “Ja tā nav pārāk svēta jūsu kamieļu kājām, tad tā gan arī nebūs pārāk svēta jūsu cilvēku kājām!” 14] VADONIS saka: “Jā, patiesi, patiesi, patiesi! Ak, zemes cilvēku dižākais cilvēk, tu esi ļoti labs un neaptverami gudrs!” 15] Pēc tam viņš savu kamieli atkal pagriež pret saviem pavadoņiem un viņiem paziņo Manu vēlēšanos. Tūlīt kamieļi noguļas uz ceļiem un viņu jātnieki nokāpj lejā zemē. Pēc tam labi apmācītie kamieļi pieceļas un tiek vesti ganībās pie jūras, kur viņi sāk ganīties un pie tam jūtas pavisam omulīgi labi. Desmit nēģeri tiek norīkoti kamieļu uzraudzībai, bet pārējie kopā ar vadoni tūlīt atgriežas atpakaļ pie Manis. 16] Kad viņi kopā ar vadoni pienāk pie Manis, tad Es vispirms viņam jautāju pēc viņa vārda un viņš (VADONIS) saka: “Mans vārds ir vienlīdzīgs tam, kas es esmu; mūsu valodā tas skan Ou bratou vishar. Pie mums nevienam nav kāds vārds izņemot viņa darbības veids; citādi mēs visi saucamies vienādi Slouvi.” 182. Vadonis atstāsta savu ceļojumu uz Memfisu 1] ES jautāju tālāk: “Kā tu esi nonācis pie šīs tavas pavisam cienījamās izglītības?” 2] OUBRATOVISHARS saka: “Pirms desmit gadiem es un mans kalpotājs reiz gājām gar Nīlu pavadīti no vēl divdesmit spēcīgiem kalpiem, kas tad pārzināja skaistu liellopu ganāmpulku; jo kas tur pie mums grib ceļot, tam vajag ņemt līdzi bagātu ganāmpulku, citādi viņš ceļojumā ar nomirt badā un slāpēs. Ne visur aug vīģes un dateles, bet gan tikai uz labas un treknas augsnes; bet zāle pie Nīlas nekur netrūkst un tā viņam visur ir govs barojošais piens, kas ir katra ēdiena garšviela. 3] Tā apgādāti mēs tad, kā iepriekš minēts, pirms desmit gadiem vai desmit lietus laikiem mēģinājām uzsākt kādu ceļojumu. Tanīs dienās mēs gājām uz priekšu pavisam viegli, bez kādām grūtībām; bet trešā dienā mēs jau no tālienes dzirdējām varenu dārdoņu. Mēs pasteidzinājām savus soļus, un laikā, kurā noskaitītu tūkstots akmeņus, bijām pie Nīlas pirmā krituma vietas. Te bija maz izredzes tikt tālāk. Viens no mūsu drosmīgākajiem kāpējiem uzkāpa kādā augstā klintī, lai izlūkotu, ķā tur ar apvidu izskatās. Kad viņš atkal atnāca pie mums, viņš man aprakstīja ceļu, kas pa kreisi gan tālu attālinās no Nīlas, bet tālāk atkal nonāk pie Nīlas. Pēc tam es nolēmu iet pa šo ceļu. Šim apkārtceļam patiesi netrūka klintis un citas grūti pārvaramas vietas. Lielā svelmē tikai tās dienas vakarā mēs beidzot sasniedzām kādas ar daudz palmām un papirusa kokiem apaugušas ganības, kuru vidū atradās bagātīgs avots, kas ļoti labi noderēja mūsu ganāmpulkam un mums. Tur mēs atpūtāmies veselu dienu. 4] Otrā dienā, tiko ausa gaisma, mēs devāmies ceļā un turpinājām mūsu ceļojumu. Ar saules lēktu 196

atkal sasniedzām Nīlu un kādu no mums agrāk nekad neredzētu ceļu, pa kuru pusdienā nonācām tās pilsētas tuvumā, par kuru mūsu senči zināja daudz pastāstīt. Mēs apmetāmies apmēram divtūkstots soļus no pilsētas, bet es un mans kalpotājs iejājām pilsētā, lai izlūgtos mums atļauju kopā ar mums nepieciešamo ganāmpulku drīkstēt apmesties pilsētas tuvumā. 5] Kad es ar manu kalpotāju nonācām pilsētā, es tiku ielenkts no daudziem ļoti brūniem cilvēkiem un iztaujāts, kas un no kurienes es būtu. Bet citi tūlīt uzminēja un teica: “Thot e Noubiez!” (“Viņi ir nūbieši!”), un es teicu: “Jā, es esmu nūbietis un no jums, pilnīgiem cilvēkiem, vēlētos iemācīties daudz laba un skaista!” 6] Tad ziņkārīgie lika nākt pie mums kādam vecam sirmgalvim un viņš mani par daudz ko sīki iztaujāja un beigās pat devās uz mūsu apmetni un tikai tur mums tā īsti devās pazīstams, ka viņš esot šīs zemes augstākais priesteris un vienlaicīgi no Romas iecelts šīs pilsētas un tās tālā apriņķa pārvaldnieks. Es viņam tūlīt dāvināju septiņas skaistākās govis, divus vēršus un divdemit mūsu smalkvilnas aitas. 7] Tas labo veco vīru darīja ļoti draudzīgu un pēc tam viņš man teica: “Mūsu senā un tīrā gudrība jums gan ļoti noderēs! Bet nepiesavinieties neko no mūsu pavisam samaitātiem tikumiem, jo tie ir sliktāki kā ļoti slikti! Šī pilsēta reiz bija valsts lepnums, ko arī gaiši un skaidri vēl izsaka tās nosaukums Memavise (grieķu Memphis); nu tā ir tikai bez nosaukuma plaša drupu kaudze, par ko jūs drīz un viegli paši pārliecināsieties! 8] Ļaudīm, kas te vēl ir, pa daļai nav nekāda ticība kādai augstākai Dieva būtnei, un pa daļai viņi atrodas tumšākā māņticībā, no kuras viņi nekad nav atbrīvojami. Tikai mēs nedaudzie vēl dzīvojam senā, viena, mūžīga, patiesa Dieva patiesā atzīšanā. Aklā un dumjā tauta tic kādiem tūkstots dieviem; viņi parāda dievišķu gosu pat dzīvniekiem un to atliekām. 9] Mūsu pirmpriekšteči gan tam jau ielika sēklu, un proti caur to, ka dažiem dzīvniekiem viņu lielā noderīguma dēļ parādīja sava veida pusdievišķu godināšanu, lai ļaudis vairāk ietekmētu šos derīgos zemes un mājdzīvniekus rūpīgi kopt. Caur to mūsu sentēvi, protams, gan tikai gribēja toreiz vēl ļoti maz zinošiem cilvēkiem uzskatāmi attēlot dievišķās mīlestības un gudrības daudzveidīgo izstarojumu leitu dabā. Bet ar laiku tautu vēsture, jo dziļāk tā paliek pagātnē, kļūst godājamāka un godājamāka, arvien vairāk tā šķiet kādas dievišķas dvesmas apņemta un sliktiem un negodīgiem ļaužu skolotājiem tad ir jo viegli pirmsenā senatnē notikušo dievišķot un aklo tautu cik iespējams dziļi aprakt tumšākā māņticībā. 10] Tādēļ jūs, vaļsirdīgie nūbieši, esiet modri un kā korektu patiesību pieņemiet tikai to, ko jūs dzirdēsiet no manis, bet novēršaties no visa, ko jūs pie ļaudīm redzēsiet un dzirdēsiet, — jo tas ir lsiktāks par sliktu! Jūs redzēsiet upurējam un izpildām vissādas sliktas ceremonijas; jā, ļoti lielos svētkos priekšgalā spožākā amata tērpā jūs redzēsiet pat mani. Bet tomēr nepiedauzieties pie tā, jo tam visam līdzi darbojas tikai mana āriene, bet mana iekšiene ir un vienmēr paliek pie viena, mūžīga, vienīgi patiesā Dieva, Kura mīlestība ir mana dzīvība un Kura gaisma ir manas patiesās zināšanas un izpratne. 11] Bet tu un tavs kalpotājs kopā ar mani kājām nāciet pilsētā manā mājvietā, kur es tev došu visus tālākos norādījumus, kā tev un taviem biedriem te izturēties; es jums un jūsu ganāmpulkam arī parādīšu labu vietu, kur jūs kā svešienieki varat pavadīt veselu gadu, bez kā no kāda tiekat apgrūtināti. Bet tu un tavs kalpotājs dzīvosiet pie manis, lai es tevi varu daudzās lietās pamācīt.” 12] Es teicu: “Labais priekšniek! Bet no manas rokas tevis žēlīgi pieņemto dāvanu tu gan atļausi, ka mēs drīkstam to dzīt pilsētā?” 13] Ļoti draudzīgais un ļoti labais priekšnieks teica: “Ne tagad, bet gan tikai pēc trim dienām, kad jūs pāriesiet citās ganībās. Bet tur jums savas kājas vajag apaut pēc mūsu veida; jo šeit nakts laikā no vienmēr smilšainā zāliena izlien augšā daudzi mazi insekti un tārpiņi, ielien zem kāju nagiem un ar laiku rada lielas sāpes. Manā mājā es jūs ar to pēc iespējas labi apgādāšu, jo man ir daudz kalpu, kalpotāju un vergu.” 14] Mēs, es un mans kalpotājs, kopā ar priekšnieku nu gājām lielajā pilsētā. Pēc apmēram četrtūkstots soļiem mēs pilsētā nonācām kādā lielā laukumā, kas bija ietverts ar lieliskām celtnēm no rūtainiem akmeņiem. Vairākas šīs lielās celtnes jau bija ievērojami bojātas, bet daudzas vēl bija labi uzturētas. Viena sastāvēja no tīrām kolonnām un tālu plašās kolonādes iekšpusē bija ieraugāmas visu veida milzīgi lielas statujas; bija arī kolonnas, apgādātas ar daudzām zīmēm un rakstiem, kurus pēc tam priekšnieks man daudzkārt izskaidroja. Līdzās šai kolonnu hallei stāvēja milzīgi liela pils, kurā notika liela rosība. 15] Tad priekšnieks teica: “Skatieties, tas ir mans dzīvojamais nams; nāciet nu iekšā, un aplūkojiet visu, kas tajā ir!” 197

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...