Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

posts! Tādēļ Tu, ak

posts! Tādēļ Tu, ak Kungs un Meistar, dod mums kādu mierinošu izskaidrojumu par visu no brāļa Mathaela redzēto un baismīgi uzticami atstāstīto!” 5] ES saku: “Katrā ziņā mēs šeit redzam dažus izmisīgi bēdīga izskata dzīvības momentus, kas patiesi ir pilni nopietnības. Bet ko tu gribi darīt lai glābtu un pamazām vestu pareizās sliedēs caur pasaules iedarbību un tās ellišķām tieksmēm totāli sagrautu dzīvību, lai tā pavisam neizgaistu un nepazustu?! Vai tādai dzīvībai nevajag tikt satvertai ar visu nopietnību?! 6] Jā, tā ir taisnība, šis satveršanas moments skatītājam ir kaut kas ļoti atbaidošs! Pāreju caur visšaurākajiem vārtiņiem, protams, nav tik patīkami uzlūkot kā pavisam veselīgu jaunavīgu līgavu; bet tie īsteno cilvēku ved dzīvībā un to kādā patiesā un mūžam neiznīkstošā dzīvībā! Un aiz šī iemesla tāds nopietnākais dzīvības moments tam, kas to saprot, beigās vēl vienmēr ir vairāk iepriecinošs, kā kādas jaunavīgas līgavas smaidoša pavasarīga seja. — Bet nu tad nedaudz pārejam pie apgaismojuma tam, ko mēs no Mathaela esam dzirdējuši! 7] Mathaels pie zēna, jau iepriekš, pirms viņš nokrita no koka un palika guļam pilnīgi beigts, redzēja ap viņu apkārt spindzam divus lielus sikspārņus. Pirmām kārtām, zēns bija tikai šīs zemes atvase. Bet tīri zemes bērni, kā jūs to no Maniem izskaidrojumiem jau bieži esat dzirdējuši un labi varat saprast, dvēseliski un arī miesīgi ir salikts kopā no visas šīs zemes organiskās radības; par to jau liecina miesas ļoti dažādā barība, ko cilvēks uzņem, kamēr kāds dzīvnieks barības izvēlē ir ļoti ierobežots. Bet lai cilvēks visām inteliģences partikulām, no kurām sastāv viņa dvēsele, no sevī uzņemtām dabīgām barības vielām sev var piegādāt atbilstošu dvēseles barību, viņš arī sevī var tieši uzņemt tik dažādas barības daļas no dzīvnieku, stādu un arī minerālu valsts, jo dvēseles substanciālā ķermeņa forma, līdzīgi kā miesas ķermenis, tiek barota un nobriedināta no sevī uzņemtas barības. 8] Bet bez tam vēl svarīgi, no kādām iepriekšējām radības sfērām kāds tīri šīs zemes cilvēks pēc augšupkāpjošām pakāpēm ir saņēmis savu dvēseli. Un otrkārt, sevišķi pie bērniem, tad jāņem vērā apstāklis, ka viņu dvēseles sevī vēl vienmēr glabā tās pirmradības sugas pēdas, no kuras viņa pirmām kārtām pārgāja kāda cilvēka formā. Ja kāds bērns tūlīt tiek pareizi audzināts, iepriekšējā radības forma tūlīt pilnīgi pāriet cilvēka formā un arvien vairāk un vairāk tajā nostiprinās. Bet ja pie kāda bērna audzināšana ļoti tiek atstāta novārtā, tad viņa dvēselē priekšplānā vairāk un vairāk nostājas iepriekšējā radības forma, un pamazām pat stingri noformēto miesu velk minētā pirmradības formā un pie dažiem negataviem cilvēkiem ar maz pūlēm var pazīt, kāda forma viņa dvēselei noteikti neapšaubāmi ir pārsvarā. 9] Ja Es iepriekš teicu, ka zēns dvēseliski un miesīgi cēlies tikai no šīs zemes, tad pie viņa novārtā pamestās audzināšanas jūs nu sapratīsiet, kādēļ sākumā uz koka, pirms viņš vēl nokrita, viņa dvēsele acumirklī jau tika ieraugāma divu sikspārņu izskatā, kad viņš, daļēji caur sasprindzināto turēšanos pie koka un daļēji caur biezajiem dūmiem, krita krampjainā bezsamaņā, kas kādu laiku viņu pie koka gan noturēja, kaut gan viņš par sevi neko vairs nezināja. 10] Jo cik ilgi miršanas momentā kāda dvēsele netiek pilnīgi atšķirta no miesas, tik ilgi baiļu pilna apmulsuma dēļ viņa ir pilnīgi bez samaņas. Tad viņai iet kā kādam, kas ar seju uz augšu būtu stingri piesiets pie kādas vārpstas, kas atrodas neparasti ātrā apgriezienā. Viņš gan var skatīties kā grib, tad tomēr viņam nebūs saskatām neviens priekšmets; augstākais, viņš ap sevi saskatīs kādu neskaidri krāsainu miglas apli, kas pie palielināta griešanās ātruma un caur to redzes orgānu pieaugošo nemierīgo darbību var pāriet pilnīgā naktī. 11] Bet tāpat kā redzes orgāniem vajadzīgs miers, lai kādu objektu saskatītu kā to, kas tas ir, tā dvēselei vajadzīgs zināms iekšējs miers, lai sasniegtu sevis pašas noteiktu un gaišu apziņu. Jo vairāk dvēsele sevī pašā tiek satraukta, jo vairāk tad arī zūd tās skaidra pašapzināšanās, un ja dvēsele reiz ir likta iespējami augstākā nemierā, tad viņa par sevi tikpat neko vairs nezina tik ilgi, līdz viņā ir atgriezies miers. Un pie mirstošajiem šis moments iestājas jo vairāk, jo zemākā dzīvības pakāpē kāda dvēsele stāvēja. Ak, pie kādas dzīvības pilnīgas dvēseles šis diezgan skumja izskata moments, protams, nekad neiestājas, kā Mathaels to pavisam labi redzēja pie vecā Lācara miršanas, kur viņa dvēsele neļāva manīt nekāda veida nemieru. 12] Zēns uz koka jau kādu ceturtdaļstundu bija jau gandrīz pilnīgi miris un par sevi neko vairs nezināja; viņa dvēsele tāpat kā viņa miesa jau bija apņemta no vislielākās tumsas. Un kāda dvēsele, kas nonāk pārāk lielā nemierā, sāk pilnīgi sadalīties iepriekšējās mazākās un nepilnīgākās pirmdzīvības radībās, tādēļ arī šeit vispirms bija saskatāmi divi sikspārņi. Tikai pēc tam, kad caur viņa galvas smadzeņu sadragāšanu zēns nonāca ārpus katras savienības ar viņa dvēseli, sagrautajā dvēselē drīz iestājās vai- 160

āk miers un drīz kļuva saskatāms pērtiķis kā pēdējā pirmradība; bet pilnīgi sevis satveršanai vajadzēja kādu ilgāku mieru, un tad vēl vairāk miera, līdz atkal kļūt sevi pazīstošai un sevi pilnīgi apzinošai. Tādēļ viņš arī ilgāku laiku vairāk instinktīvi nekā zinādams, kas te noticis, tupēja vietā, kurā viņa miesa bija nokritusi no koka. 13] Bet pamazām arvien vairāk atgriezās apziņa un sevis atkal pazīšana un vienlaicīgi pērtiķis arī ieguva vienmēr cilvēciskāku izskatu un sāka piecelties. Viņa dvēseliskā, vienmēr tālāk sniedzošā uztveres sajūta sāka pamanīt sava laicīgā tēva nelaimīgās dvēseles tuvumu. Viņš pameta savu vietu, kurā tupēja, pēc savas sajūtas devās pie dīķa un nu pilnīgi pazina sava tēva ar desmitkārtīgiem cilvēciskiem lāstiem apgrūtiņāto un mocīto dvēseli. 14] Te viņā pamodās bērna mīlestība, bet vienlaicīgi ar to arī jautājums par Dievu un Viņa patieso taisnīgumu; bet viņā tomērt pamodās pavisam taisnīgas dusmas pret lāstiem, kurus cilvēki savā bezgalīgā augstprātībā iedrošinās mest pret nabaga, bet pamatā daudz labākiem līdzcilvēkiem. Ar to nu jau daudz pilnīgākais cilvēks pērtiķis sevī sajuta arī spēku uzsakt cīņu ar tiem desmit lāstu velniem, kas melnu pīļu izskatā pārmērīgi mocīja viņa tēva dvēseli. 15] Šajā paaugstinātā pašapziņā cilvēks pērtiķis metās dīķī, un savas bērna mīlestības uz tēvu dzīts, starp tiem desmit lāstu velniem uzsāk ļoti ļauni saimniekot un nedaudz acumirkļos tie ir iznīcināti, un caur to cilvēks pērtiķis iegūst gandrīz jau pilnīga cilvēka izskatu. 16] Bet viņa mīlestība arī mirušā tēva dvēselē sāk dzīt jaunas dzīvības saknes. Tas dēlam dod vēl vairāk mīlestības un spēka, un ar to viņš tad tēvu izvelk no viņa bojā ejas un pazudināšanas vietas un tātad nes viņu sausumā, kur caur dēla mīlestību arī tēva turpmākai esamībai izveido un atrod stingru miera pamatu. Bet tā kā zēna mīlestība pieaug, tad kļūst gaišāka arī viņa gaisma, un no šīs gaismas viņš pazīst savu spēku nepietiekamību un pavisam spēcīgi vēršas pie Dieva, lai Viņš palīdzētu viņa tēvam. Un palīdzība neizpaliek; nāk tērpi un spēks promiešanai labākā un pilnīgākā dzīvības sfērā, kur tēva dvēsele, barota no dēla vienmēr pieaugošās mīlestības atkal iegūst garīgu miesu un asinis un tā beigās kļūst spēcīga pazīt Dievu un ieiet Viņa kārtībā — kas pie pašnāvniekiem vienmēr ir neparasti grūta lieta. 152. Pašnāvnieku un viņu stāvokļu viņpasaulē atšķirīgie veidi 1] (KUNGS:) “Bet pie pašnāvniekiem arī ir starpība. Ja kads tā iemesla dēļ ņem savu miesas dzīvību, ka caur kādu citu viņa lielā augstprātība tika pārāk pazemota un viņam nav nekāda iespējamība par to atriebties, tad tas ir iepriekš nodomātas pašnāvības kāds ļaunākais veids. Kāda tāda veida pašnāvība pie kādas dvēseles nekad nevar tikt pilnīgi vērsta par labu. Tas prasīs tūkstots reiz tūkstots gadu, lai tāda dvēsele, mazākais, viņas sausajiem, bez mīlestības šķietamajiem kauliem sasniegtu tikai apvalku, nerunājot par kādu visas viņas būtnes iemiesošanos, jo iemiesošanās tieši ir mīlestības produkts un arī atkal atmodina mīlestību. 2] Ja kāds uzlūko kādu jaunavu, kas viņas miesīgās formas sfērā ir ļoti pilnīga un krāšņa, tad tāds stāvs viņu tūliņ caur un caur aizgrābj un viņa sirds izjūt ilgas šo jaunavu varēt dēvēt par savu. Jā, kādēļ tas tā? Jo jaunavas miesīgais krāšņums ir tikai lielas mīlestības produkts! Bet kam kā substance ir pamatā mīlestība, tas var un tam vajag līdzcilvēkos arī pamodināt to, kas pats tas ir. 3] Bet pieejam pie kādas citas jaunavas, kas ir šausmīgi vāja, un Es jums saku, ka viņa nevienu sirdi nevarēs sevišķi spēcīgi sajūsmināt; slepenībā viņu nožēlos, bet diezin vai kāds viņā iemīlēsies. Kādēļ tad atkal tā? Jo pār viņu daudz par maz ir tas materiāls, kas ir tikai mīlestības produkts! 4] Kāda dvēsele, kas jau šeit bija tīra mīlestība, viņpasaulē izskatās pievilcīgi krāšņa un tātad pēc formas ārkārtīgi pilnīga. Turpretī kāda skopulīga un ļoti savtīga dvēsele viņpasaulē izskatās ļoti vāja; bet nedaudz miesas un asinis te vēl vienmēr ir, jo kādai tādai dvēselei tak mazākais vēl ir mīlestība pašai uz sevi. Bet pašnāvniekam pilnīgi trūkst arī šīs mīlestības, un tādēļ viņa dvēselei viņpasaulē nepieciešami vajag izskatīties kā pavisam sakaltušam skeletam. Bez tam vēl svarīgi vai kādam cilvēciskam, vai kādam dzīvnieciskam skeletam! 5] Mēs jau iepriekš pieskārāmies tam, ka var būt vairāku veidu pašnavības un sliktākās Es jau izsmeļoši minēju. Nu, kāda slikta veida pašnāvnieks viņpasaulē neparādās kāda cilvēciska skeleta formā, bet gan kāda pūķa, čūskas vai ļoti plēsīga dzīvnieka skeleta formā. Kādēļ? To jūs nu gan ļoti viegli varat iedomāties! Tāda dvēsele nekad vairs nevarēs ieiet kādā pilnīgā dzīvīabs pilnībā. 6] Līdzās ir pašnāvnieki greizsirdības dēļ uz kādu jaunavu, kad bez viņas vainas kāds cits viņai patīk 161

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...