Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

7] Bet ka katrs cilvēks

7] Bet ka katrs cilvēks uz šīs zemes tika likts kādam augstākam mērķim, to tev jau no tā būtu jāatzīst, ka viņš kā jaunpiedzimusi būtne stāv dziļi zem katra dzīvnieka un tikai pēc vairāku gadu rūpīgas kopšanas sāk kļut cilvēks. Viņam vajag stāties kādā kārtībā un ar visādām taisnīgām pūlēm un godīgu cīņu jāpelna sava maize! Bet tādēļ viņš arī ir saņēmis likumus, lai viņš tos aplūko kā pirmos ceļa rādītājus augstākam mērķim un aiz paša gribas tur tos tālākai pašizglītībai un pašnoteikšanai —, vienīgai caur ko viņš beigās var sasniegt savu augsto mērķi, — bet nekad kā kāds lai cik sapratīgs dēvēts dzīvniekcilvēks, bet gan kā pilnīgs cilvēka cilvēks. 8] Cik ilgi tu raizējies tikai par to, kas piederas miesai, tu kā cilvēks neiesi tālu; ak, bet kad tu atklāsi, ka tevī mīt vēl kāds cilvēks, kuram ir pavisam citas vajadzības kā tavai miesai un arī ir noteikts kaut kam pavisam citam, tad tev nekad nebūs grūti atzīt, cik ļoti tu ar taviem principiem rakņājies irdenākās smiltīs. 9] Redzi, Es pazīstu tavu citādi labo gribu un tavu patiesības un visa ļaunuma, ar kuru cilvēki uz zemes patiesi iestiguši līdz ausīm, iemeslu pētīšanu. Kamēr kopš seniem laikiem zagšana tev sagādāja lielu prieku, tavas domas īpašuma aizsarglikumu nosauca par Pandoras lādi, un tā kā savos jaunākos gados vienlaicīgi biji liels un baudkārs sievu draugs, tad tevi vienmēr apgrūtināja kāds morāles likums, kas tev kā katram ļaunprātīgu piegulēšanu apzīmēja kā grēku. 10] Jā, kā cilvēkam dzivniekam tev te ar taviem principiem arī ir pavisam taisnība, kā arī ar to, ka pirms pārējiem likumiem būtu jāpastāv kādam pirmlikumam, pēc kura visiem bērniem būtu jāsaņem tāda audzināšana, caur kuru sabiedrisko kārtību viņiem tā vajadzētu iedzīt galvās, ka vīra vecumā viņiem būtu tīri neiespējami kādu likumu jebkad pārkāpt, kas tad kādu vēlāku likumu dabīgi padarītu pilnīgi lieku. 11] Jā, redzi, pasauļu un visu būtņu Radītājs šo kārtību jau arīir ievedis pie dzīvniekiem! Katrs dzīvnieks jau mātes miesās pilnīgi visā viņa dabā jau saņem tevis prasīto pirmaudzināšanu un turpmāk viņam vairs nav vajadzīgi nekādi likumi; jo ar pirmaudzināšanu mātes miesā viņš jau sev līdzi nes visu, kas tam vajadzīgs visai dzīvei! Bet Tas, kas radīja eņģeļu garus, debesis, pasaules un cilvēkus, noteikti ļoti labi zināja, kas te ir nepieciešams, lai radītu un vēlāk audzinātu par brīvu cilvēku un ne par tiesātu dzīvnieku. 12] Ja tu savus matemātiski pareizos dzīvības principus vēl nedaudz sīkāk izpēti, tad tu drīz arī atradīsi, ka arī valoda cilvēkam ir liels ļaunums, jo caur to cilvēki var apmācīties visādās sliktās lietās. Arī meli nekad nebūtu nonākuši starp cilvēkiem, ja viņi nevarētu runāt ne caur zīmēm ne caur vārdiem, jā pat domāšana ir bīstama, jo caur to cilvēki var nonākt visādā ļaunprātībā un viltīgumā! Beigās viņiem arī nebūtu skaidri jāredz, tīri jadzird, jāsajūt garšu un smaržu; jo visi šie jutekļi skaidrā un tīrā stāvoklī ļoti viegli cilvēkus varētu padarīt alakatīgus un baudkārus, kas nejauši būtu slikti! tagad pēc taviem matemātiskiem principiem aplūko tavu cilvēku un pats sev jautā, vai starp viņu un kādu jūras polipu, izņemot formu, ir kāda starpība! 13] Bet ko tu ar tādu cilvēku gribi uzsākt augstajam mērķim, kādam katrs cilvēks ir radīts?! Kādu izglītību tu viņam varētu dot? Kad šāds cilvēks sasniegs sevis paša izpratni un patiesā Dieva, visu lietu, visas gaismas un visas svētlaimes izpratni?! Redzi, ar savu kritisko prātu sīki aplūko un izpēti ķāda veselīga cilvēka iekārtojumu, un tu atradīsi, ka kādai tik gudri un ārkārtīgi mākslinieciski iekārtotai būtnei beigās tomēr vajag būt vēl kādam citam mērķim, kā tīri katru dienu tikai piepildīt vēderu un pēc tam varēt no sevis izmest ļoti daudz atkritumu! 62. Par īpašuma pamatotu aizsardzību 1] (KUNGS:) “Tu te, protams, aizbildinies ar tavu un vēl daudzu citu cilvēku nabadzību un pret dievišķo īpašuma likumu gribi sev iegūt tik daudz tiesības, ka tu kā izsalcis un izslāpis nepieciešamības gadījumā negrēkojot pret minēto likumu drīksti ņemt tik daudz, lai sevi paēdinātu. No drošiem avotiem Es tev varu teikt, ka Jehova, kad Viņš caur Mozu izraeliešu tautai deva likumus, par šo nepieciešamību gan domāja, un tāpat kā pilnīgu likumu cilvēkiem cieši piekodināja, pie kam viņš teica: Ēzelim, kas strādā uz tava lauka, tev nav jāliedz turpat ņemt barību, un vērsim, kas velk arklu, nav jāaizsien mute! Bet kad sasietos kūļus tu nes šķūnī, tad atstāj guļam uz lauka palikušās vārpas, lai nabagie tās salasa savām vajadzībām! Bet katrs lai vienmēr ir gatavs palīdzēt nabagam un kas tad saka: “Es esmu izsalcis!”, tam neļauj doties tālāk, pirms viņš nav apmierinājis izsalkumu!” Redzi, tas arī ir viens Jehovas likums, un Es 64

Es domāju, ka te pietiekami tika pieminēta arī nabadzība. 2] Bet ka ne katrs uz šīs zemes dzimis cilvēks kļūst un var būt zemes īpašnieks, tā iemesls ir tīri lietu dabā. Nedaudzie pirmie zemes cilvēki zemes gabalus, protams, varēja viegli sadalīt, jo toreiz visi zemes gabali vēl bija bez saimnieka! Bet tagad zeme, sevišķi tās auglīgajos zemes gabalos, tiek apdzīvota no gandrīz neskaitāmi daudziem cilvēkiem un starp tiem no ģimenēm, kuras ar daudz dzīvības briesmām un sviedriem vaigā jau sen tos apstrādāja, tos attīrīja un padarīja auglīgus. Tām iemērīto zemes īpašumu vairs nevar apstrīdēt, bet gan vispārējas labklājības dēļ to vajag stingri aizsargāt, lai tiem, kas caur savu čaklumu zemes augsni svētijuši, viņu daļa netiek atņemta, jo viņiem ik gadus to vajag apstrādāt ne tikai sev, bet līdzās jau vēl simts citiem cilvēkiem, kuri nevar kādu zemi iegūt. 3] Kam pieder lieli zemes īpašumi, tiem vajag būt ļoti daudziem kalpiem, un viņi visi, kā pats īpašnieks, dzīvo no tā paša īpašuma. Vai kalpiem tas būtu labi, ja katram no viņiem dotu līdzīga lieluma zemes īpašumu? Vai viens cilvēks to varētu gan apstrādāt? Un ja kādu laiku viņš to arī varētu, — bet kas notiktu tad, ja viņš saslimtu un kļūtu vājš? Vai tad nav daudz labāk un gudrāk, ka tikai nedaudziem pieder kas pastāvīgs un viņiem ir kambari un krājumi, nekā ja visi cilvēki, jā, pat jau jaunpiedzimuši bērni, nebūtu nekas cits kā izolēti zemes īpašnieki, pie kāda iekārtojuma beigās, un tas pavisam noteikti, nebaltās dienās nevienam nebūtu nekādi krājumi?! 4] Tālāk Es tavam matemātiskam pāram jautāju: Ja cilvēku apvienību sabiedrībā nebūtu neviena īpašumu aizsardzības likuma, tad Es tomēr vēlētos redzēt, kādu seju tu tad rādītu, ja nāktu kādi citi, kuriem nekad nebūtu bijis kāds sevišķs prieks strādāt, un lai apmierinātu savu izsalkumu, paņemtu tavu nelielo krājumu! Vai tu viņiem tad neuzsauktu un neteiktu: “Kādēļ tad jūs nestrādājat un nesakrājat?!” Un ja viņi tev atbildētu: “Tādēļ, ka mums uz to nebija patika un labi zinājām, ka strādā mūsu kaimiņš!” — vai arī tad tu aizsardzības likumu neatrastu par mērķtiecīgu un nevēlētos, ka caur kādu tiesu šie ļaundari tiktu sodīti un beidzot pamudināti kalpot un strādāt un vai tu tālāk nevēlētos ka paņemtie krājumi tev atkal tiktu atdoti atpakaļ?! 4] Bet ja tu savus matemātiskos principus jau uzskati par vislabākiem pasaulē, tad ceļo 1000 lauku ceļus no šejienes pret austrumiem; tur tu augstajos un plašajos kalnājos atradīsi vēl daudz pilnīgi bezsaimnieku zemes. Tur tu pavisam netraucēti savā īpašumā tūlīt vari ņemt daudz ceļa stundu garu un plašu zemes gabalu un neviens cilvēks tavu īpašumu neapstrīdēs. Tu pat drīksti ņemt līdzi pāris sievas un kalpus un tajā diezgan tālajā kalnu novadā sev iekārtot pilnīgi valsti un 1000 gados tevi tavā īpašumā netraucēs neviens cilvēks; tikai vispirms tev vajadzēs novākt dažus lāčus, vilkus un hienas, jo citādi nakts laikā tie tevi varētu nedaudz traucēt. Ja tu pats to visu izmēģinātu, tad tu arī atzītu, cik tas būtu netaisnīgi zemes īpašniekiem atņemt viņu īpašumu un to atdot šiem slinkiem un laiskiem blēžiem. 6] Redzi, tādēļ, ka tu pats neesi kāds sevišķs strādāšanas un vēl mazāk lūgšanas draugs, tad senais īpašuma aizsardzības likums tevi arī vienmēr apgrūtināja un tādēļ tu pats sev ņēmi tiesības ņemt kur vien tu tikai nepamanīts un nesodīti varēji sev ko paņemt! Tu nopirki tikai pie divi morgenus lielo zemi kopā ar būdu, bet arī ne ar naudu, ko tu sev nopelnīji ar darbu, bet gan kādam bagātam tirgotājam Spartā pavisam viltīgā kārtā nozagi. Nu, kādreiz Spartā zagšana bija atļauta, ja tā tika veikta kādā viltīgā veidā, bet tagad jau arī Spartā jau pirms daudziem gadiem pastāv tas pats īpašuma aizsardzības likums kas šeit, un tādēļ tu to tirgotāju apzagi un padarīji par pāris mārciņām zelta nabagāku pavisam nelikumīgā veidā. Ar to tu tad kā bēglis šeit nopirki zināmo lauku kopā ar būdu, bet visu pārējo, kas tev pieder, sazagi Cezarijā Filipā un tās apkārtnē. 7] Tomēr bēdas tam, kas tev būtu ko nozadzis, tam tu sev tik ļoti pretīgo īpašuma aizsardzības likumu būtu tādā veidā piekodinājis, ka tas noteikti nedarītu kaunu nevienam romiešu tiesas kalpam! Jeb vai tevgan būtu bijis patīkami, ja tava lauka nobriedušos augļus būtu ievācis kāds cits, tādēļ, ka viņš būtu galīgs nabags?! Redzi, kas tev nebūtu labi, tas arī kadam citam nebūs labi, ja tu ar taviem matemātiski patiesiem un pareiziem dzīvības un audzināšanas principiem nolaupītu viņa ražu! Bet ja prakstiski tā lieta var būt tikai tāda, kā Es tev to nu esmu attēlojis, vai tu tos savus dzīvības principus vēl turi par vienīgi patiesiem un neapstrīdami pareiziem?!” 8] Te Corels ļoti apmulst, jo viņš sevi uzskata par pilnīgi uzvarētu. 63. Corela izcelšanās un radi 1] Bet CINKA no aizmugures pienāk pie viņa, uzsit viņam uz pleca un saka: “Nu draugs, vai tu no 65

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...