Views
2 weeks ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Cahiro? (Kahi rong —

Cahiro? (Kahi rong — kahi, viena no tā apvidus lielākā dzīvnieka rags, kas tika turēts svēts). — Es esmu runājis, tagad atkal ir jūsu kārta!” 9] VISI nu saka: “Ja tā ir, par ko neviens no mums nešaubās, tad svētība mums visiem, jo šeit neticamākais kļūst par dzīvāko un gaismas pilnāko patiesību! Svētība mums un visai mūsu zemei un visiem, kas ar lielām ilgām gaida mūs mājās; jo arī zem viņu melnajām ādām drīz jātop Saules gaišam! 10] Bet nu saki tu mums, kā tu to vari saskaņot, ka šis cilvēks vienlaicīgi ir visaugstākā Dieva būtne, no kura ir pildīta visa bezgalība un kas visur visvareni spēcīgi darbojas, vada un visu uztur un apgādā? Kur viņā ir vieta tādai mūžam neierobežotai gudrībai un tādam visvarenam gribas spēkam?! Šeit, līdzīgi mums, tikai ierobežots cilvēks un tur ar augstāko izpratni, gudrību un ar neierobežotāko augstāko spēku darbīgs cauri bezgalībai; šeit un visos neskaitāmos zemes punktos, kā tur bezgalīgās radības dziļumos vienādi redzošs, zinošs, sajūtošs, aprēķinošs ar nekad nesīkstošu spēku un varu darbīgs?! Vai tu aptver šo neierobežotāko iespējamību?” 11] VADONIS saka: “To es gan noteikti vēl pilnīgi neaptveru; bet tāpat kā jūs es neaptveru arī to, kā tas jauneklis ātrākā acumirklī man šeit ir atnesis šo mājās aizmirsto akmeni! Bet visā pazemībā un patiesā mīlestībā uz šo Vienīgo esam pacietīgi, un mums noteikti taps vēl vairāk gaismas! 12] Visi ļoti pārdomādami pagaidām ar to apmierinājās un gaidīja, kas te vēl nāks tālāk. 197. Moru garīgās priekšrocības un nepilnības 1] KIRENIJS saka: “Kungs, bet es pie šiem moriem nebūtu meklējis tik daudz gudrības un pilnīgi skaidra saprāta; jau tikai daudzās zināšanas un brīnumainākās pieredzes, kādas viņiem ir, patiesi tas mani pārsteidz! Priekšnieks no Memfisas, vārdā Justus Platonikus man ir pazīstams kā ļoti gudrs cilvēks; bet tas, ka viņš būtu iesvaidīts visās senās ēģiptiešu mistērijās, es patiesi nezināju! 2] Ka viņš jau kopš seniem laikiem bija spēcīgs platonietis, to es zinu. Kā ļoti cienījamas Romas ģimenes dēls un bagāts kā Krēzs, viņš jau savā jaunībā ļoti iedraudzējās ar grieķu un ēģiptiešu filozofiju un Ēģipti padarīja par visu savu studiju kulminācijas punktu. Senās gudrības zemē viņš paadīja ap desmit gadu un lika tur sevi ar visu iepazīstināt. No mana brāļa Augusta apgādātam ar pavadrakstu rokās, viņam no sākuma līdz beigām vajadzēja tikt parādītām visām mistērijām un tā viņš nonāca pie savas tagadējās gudrības; un tā, ka viņš visās ēģiptiešu lietās bija caur un caur izglītots, tad jau Augusts Augšēģiptē Memfisā viņu iecēla par vairāk civilu nekā militāru priekšnieku. Memfisā gan ir neliels karaspēks, kuru pārvalda mūsu Justus Platonikus, bet karavadonis viņš tādēļ nav. 3] Tas, ka viņš ir liels zinātnieks, to es zinu; bet tas, ka viņš nu ir kļuvis arī gudrais un pat priesteris, to es pavisam dabīgi nezināju! Bet nu man vajag viņu nepiemirst, jo caur savām pūlēm ar moriem viņam pie manis ir lieli nopelni. Ja viņš te būtu, viņš būtu ārkārtīgi priecīgs! Kāds būtu Tavs spriedums par manu Justus Platonikus? Kā viņš līdz ar mani kā pagāns attiecas pret Dieva valstību uz zemes?” 4] ES saku: “Kādēļ tu par to jautā?! Justus ir vīrs pēc Manas sirds, viņš mīl Dievu un līdzcilvēkus vairāk kā pats sevi; un kas to dara, tas jau ir Manā Valstībā, vai viņš ir jūds vai pagāns! Es tev saku, ka Es ar viņu drīzāk tiktu galā nekā ar jums visiem; bet arī jūs Man esat pa prātam! Bet Mana Vārds saglabāšanai neviens nav labāk piemērot kā šie melnie; jo kas viniem reiz ir un ko viņi ir aptvēruši tas paliek tik tīrs un nemainīgs kā noslīpēts dimants. Par viņiem katrs var galvot, ka pēc 2000 gadiem Mana Mācība viņiem būs tikpat tīra, cik tīru viņi to no Mani saņem. 5] Šai melno cilvēku sugai ir raksturīgi, ka viņi kādu mācību vai paradumu uztur tīru 1000 un arī vel vairāk gadu pavisam tā, kā viņi to sākumā ir saņēmuši. Viņi neko neatņems un arī tieši neko nepieliks. Bet tas viss it kā nenorāda, ka viņi kā cilvēki būtu teicamāki kā jūs ar baltu ādu; bet gan viņi kā Kaina pēcnācēji stāv uz kādas zemākas pakāpes un viņi tikai ļoti grūti var kļūt par Dieva bērniem, jo viņi īstenībā ir šai zemes planētai piederīgi cilvēki. Viņi ir tīri šīs zemes radība, apveltīta ar prātu, saprātu, sirdsapziņu, bet ar mazāk brīvu gribu nekā jūs, baltie cilvēki. 6] Bet viņu mazāk brīvā griba viņiem ir daudz spēcīgāka nekā jums pilnīgi brīvā! Ko melnie reiz grib, to viņi arī realizē — un ja viņiem pie tam vajadzētu nolīdzināt kalnus! Jau šajā dienā viņi dos dažus viņu stiprās gribas pierādījumus, par ko jūs brīnīsieties! Bet ka viņi visā savā rīcībā ir nemainīgāki nekā jūs, Seta pēcnācēji, to pierāda un liecina jau viņu izskats. 7] Redziet, vadonis acīmredzot ir tas vecākais starp viņiem un viņa kalps ir 28 gadus jaunāks par viņu! Aplūkojiet viņus abus, vai pēc izskata viens otram šķiet tikai vienu gadu priekšā; viņi viens otram 212

izskatās tik līdzīgi kā dvīņu brāļi! Šiem cilvēkiem jūs ļoti grūti noteiksiet vecumu. Tāpat tas izskatās arī ar viņu dabīgo spēku un mundrumu. Kāds septiņdesmit gadīgais derības skrien ar septiņpadsmit gadīgu jaunekli. 8] Jūs, baltie, bieži slimojat un jūsu āda padota visādām slimībām; bet viņi, ja viņi paliek pie viņiem dabīgā uztura, nepazīst nekādas slimības. Lielākā daļa no viņiem nomirst no vecuma vājuma. Bet kā jau viņu ārējā daba ir nemainīgāka kā jūsējā, tā arī viņu dvēseles iekšējais raksturs ir pavisam citāds un daudz stingrāks nekā jūsu; bet tieši tādēļ iepretī jums viņi sava gara pilnīgā izglītībā tomēr progresē daudz mazāk, tādēļ, ka viņiem tam gandrīz pilnīgi trūks gribas lokanības. Arī viņu griba gan ļaujas nedaudz locīties; bet tam vienmēr piederas ļoti daudz nopietnības, lielas pūles un darbs. 9] Bet priekšrocība dvēselei un garam viņā nav gribai zināmā, vairāk dzīvnieciskā stingrībā, bet gan dvēseles vieglas izpratnes īpašībā, caur ko viņa viegli aptver un satver patiesības gaismu, un gribas vieglā lokanībā, tā ka dvēsele atzīst patieso un labo un ar gribu to arī ātri satver un liek tai kļūt par darbību, bez kā nekāda izpratne nevienai dvēselei neko nelīdz. 198. Zemes klimata un rasu atšķirība 1] (KUNGS:) “Redzat, no šī laika arī šie cilvēki nonāks pavisam attīstītu un izglītotu tautu zemēs un redzes lauksaimniecību, vīnkopību un lielas pilsētas ar lielām pilīm! Bet, ja jūs redzētu pēc tūkstoš, arī divi tūkstoš gadiem, tad viņi dzīvos vēl tādās pat būdās un nevarēs no koka uzbūvēt mājas un vēl mazāk uzcelt no akmeņiem. 2] Mēs negribam zināmā mērā apstrīdēt viņu spējas uz to, celtniecības mākslu viņi var iemācīties pavisam labi; bet viņiem trūks viegli lokāmais uzņēmības gars, kas cilvēkam nepieciešams katra tāda darba veikšanai! 3] Tālab kopš viņu cilvēce atceras, viņu ceļojums uz šejieni jau bija kāds milzīgākais pasākums; jums tas būtu tikai joks! Līdz turienei gan ir tāls ceļš un zemes karstums ceļojumu ļoti apgrūtina; bet šo cilvēku dabas būtībai karstums jau var sasniegt ļoti ievērojamu pakāpi, lai viņiem kļūtu tā īsti silti. Viņiem ir daudz gausākas asinis, kurās pavisam maz sastopamas dzelzs daļas un tā viņu asinis ir biezākas un žultainākas kā balto un vajadzīgs daudz lielāks siltums, līdz tās kļūst pavisam piedienīgi šķidras. 4] Kādā bargā ziemā, piemēram, mūsu Kurona ziemeļu zemēs, šie cilvēki rādītu pavisam skābas sejas. Pirmā ziemā viņiem sasprēgātu āda, jo viņu asinis, tā kā pārāk biezas, viņu miesas ārējās daļās labi netiktu uz priekšu, tādēļ rastos aizsprostojumi, kas pie asinsvadu sasprindzinājuma saplīstu, kam sekas tad būtu asiņošana un ievērojamas sāpes; bet svelme, kas kādu melnu akmeni novestu līdz kvēlei, viņiem tieši neko daudz nenodara. Turpretī kāds ziemeļu skits ja viņš vasaras vidū nonāktu Nūbijā, nedaudz dienās nonīktu un tātad drīz arī nomirtu. 5] Tu nu savā sirdī, protams, domā un saki: “Vai tad uz zemes vajaga būt tik atšķirīgām temperatūrām? Vai tad visur nevarētu būt vienādi auksts vai silts?” ja tu būtu labāk iepazinies ar zemeslodes nepieciešamo formu nekā tagad, kaut gan tu no Manis, kad Es vēl biju maigs zēns, esi ticis pamācīts par zemes izskatu, tad tu noteikti nebūtu iedomājies uzstādīt tādu jautājumu. 6] Atšķirīga temperatūra ir zemes lodveidīgās formas neizbēgamas sekas. Bet apaļa forma savukārt ir nepieciešama, ka pie katras citas formas saules gaismai būtu neiespējami sadalīties tik mērķtiecīgi kā tieši pie lodes formas — tad vienu zemi vajadzētu likt apgaismot ar trim saulēm, un proti, vienu virs katra pola un vienu virs dienvidu joslas. Bet, pirmkārt, kas tad uz zemes virsmas panestu karstumu, kā tad būtu ar visu dabu spēcinošo nakti un, otrkārt, kā tad būtu ar zemes kustību, ja tā būtu atkarīga no triju pavisam vienādu sauļu vienādi varena pievilkšanas spēka. 7] Es tak tev un jums visiem vairākas reizes esmu izskaidrojis, cik liela ir un cik lielai vajaga būt saulei un cik maza turpretī ir zeme! Tai atbilstošā attālumā un ātruma vajaga riņķot ap sauli, citādi tai vajadzētu tajā iekrist vai pie pārspīleta ātruma no tās attālināties bezgalībā. Pirmā gadījumā saules ārējākās atmosfēras gaismas svelmē zeme gandrīz vienā acumirklī tiktu sadalīta pirmēteru stāvoklī vai tās matērijā gūstā turētos pirmdabas garos; bet otrā gadījumā siltuma trūkuma dēļ tā sasaltu cietākā ledus pikā! Abos gadījumos nekāda miesas dzīvība uz zemes nebūtu iespējama. 8] No tā tu redzi, ka pēc Manas kārtības viena nepieciešamība velk sev līdzi otru un ka uz šīs zemes no pola līdz polam vienlīdzīga temperatūra ir neiespējama, bet no otras puses tomēr ir nepieciešams, ka visai zemei iespējami visur jābūt apdzīvotai, lai no pirmradības izgājušās un dzīvas kļuvušās dvēseles 213

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 I'. JÜbfJ/ïf“ WWW.BOOKS4ALL.NET Page 3 Page 4 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Page 1 Page 2 II J” 9/514“ WWW. BOOKS4ALL. NET Page 3 Page 4 ...