Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

mācekļu priekšā

mācekļu priekšā uzticami ir darījis zināmu to, kā Mans priekšgājējs Jānis, kas Jordānas apvidū sprediķoja un kristīja, tika no Eroda sagūstīts un nonāvēts. Ne Manis, bet Manu mācekļu dēļ viņam vēl jāpavēsta, kādēļ Erods tā īstenībā Jāni sagūstīja un lika mest cietumā. Uzdod viņam šo jautājumu!” 4] KIRENIJS, vērsdamies pie Cinka, saka: “Draugs, manu sentenci es negribētu likt saprast tā, ka kāda varmākas kalpotājus un kalpus arī tad vēlētos likt sodīt, ja viņi savās sirdīs ne tuvu nav noskaņoti kā viņš, — tikai tad, ja viņi būtu tādi paši un stūrgalvīgi un zināmā mērā jau labprātīgi izpildītu viņu valdnieciskā varmākas nodomus, bet pret cilvēkiem, kā tu, kas par daudz skaidri saprot sava necilvēciskā pavēlnieka necivēcību un savā sirdī to dziļi neieredz, es vienmēr pratīšu apieties pēc likuma un lielākā taisnīguma! 5] Bet kādēļ Dievs uz šīs zemes ne reti ļauj triumfēt netikumam, kamēr tikums bieži cieš un tiek nospiests līdz miesas nāvei, tam, draugs, gan arī ir ļoti dižens iemesls, bet tavam tagadējam prāta stāvoklim tas vēl ir par daudz dziļš, lai tu kopā ar taviem biedriem, kuru prāts vēl, šķiet, ir daudz ārējāks kā tavs, to varētu aptvert; bet nāks jau vēl laiks — varbūt drīz — kurā tu pavisam skaidri sapratīsi, un pat ar visu savu sirdi, kādēļ vajag būt arī Erodiem!” 6] CINKA saka: “Kungs, kas tu man tiko esi parādījis godu, uzrunāt mani ar vārdu ‘draugs’, liec šim daudz izteicošajam vārdam nebūt tikai tukšai skaņai, kā tas diemžēl starp cilvēkiem pārāk bieži tiek lietots. Bet ja tu vārdu esi lietojis patiesā nozīmē, tad parādi mums draudzību unleic no smagajām važām atbrīvot arīmanus 29 biedrus. Ka ne es, ne viņi tev neaizbēgs, par to pirmkārt galvo stingrā sardze, un otrkārt un galvenokārt tavi draudzīgie vārdi. Tici to man, — es nu runāju pavisam brīvi un atklāti: mēs visi — tas kas mēs diemžēl esam — esam augstākā mērā negribot! Ja tu no šīs nastas varētu mūs atbrīvot, tad tu izdarītu cilvēciskāko un taisnīgāko darbu!” 7] KIRENIJS saka: “Lai tas paliek, tām jābūt manām rūpēm! Palūkojaties apkārt, un jūs redzēsiet tikai izglābtos no pazudināšanas. Starp viņiem būs maz, kuri pēc mūsu romiešu stingrības nebūtu pelnījuši cirvi vai pat krustu; un uzlūko viņus, kā viņi mūsu priekšā nu stāv kā patiesi cilvēki un kā tīrākais zelts un neviens nevēlas atstāt mūsu sabiedrību. Es ceru, ka drīzā laikā jums ies tāpat, jo pie Dieva visas lietas ir pavisam viegli iespējamas, par ko man pašam ir dzīvākā pārliecība. 8] Bet nu atļauj man tev uzdot vēl vienu svarīgu jautājumu, un tas pastāv tajā: Tu mums visiem esi izdarījis ļoti svarīgu pakalpojumu, ka tu mums pavisam atklāti esi darījis zināmu, pateicoties kam godājamais Dieva pravietis caur Erodu ir zaudējis dzīvību; nu, bet tu noteikti biji klāt arī pie viņa sagūstīšanas?! Vai tu nevarētu arī to vēl pavēstīt, kāpēc un kāda iemesla dēļ Erods īstenībā lika Jāni sagūstīt, kas viņam noteikti nekā ļauna nebija nodarījis? Jo kādam iemeslam viņam tam tomēr vajadzēja būt?” 12. Jāņa Kristītāja sagūstīšana. Eroda attiecības pret Erodiju. 1] CINKA saka: “Ja es bez kādām ļaunām sekām drīkstu runāt pavisam brīvi un atklāti, tad es kā pats, kas pielicis rokas pie nevainīgākā no visiem nevainīgajiem cilvēkiem gan varētu minēt uzticami patieso iemeslu, bet ja te verbūt kādā jumtā slēptos kāds pārkaltis salms, tad man būtu daudz mīļāk, ja es drīkstētu klusēt par notikumu, kuru nevaru atcerēties bez sirdssāpēm, bet arī ne bez rūgtākām un indīgākām dusmām!” 2] KIRENIJS saka: “Runā pavisam brīvi, jo starp mums tu neatradīsi nevienu pārkaltušu salmu jumtā!” 3] CINKA saka: “Nu tad labi, un uzklausi mani. Pirmīt es tev teicu, ka nu vairs neticu nekādam Dievam, jo viss, kas par Viņu templī tiek mācīts, ir meli, melnākie un apkaunojošākie meli! Jo tāds Dievs mūžam nekad nekur nevar būt! Mūsu nelaimīgais draugs Jānis tautai nopietnībā mācīja pazīt un viņa mācība katram cilvēkam, kas nepiederēja templim un nebija farizejs, darīja augstākā mērā labu. Bet toties jo pretīgāka viņa mācība par īsteno Dievu bija templim. Nu, tā kā ļoti saprātīgs vīrs jau pavisam viegli varēsi sākt saprast, no kurienes sāka pūst negaiss. 4] Templieši nabaga Jāni labprāt jau sen būtu nogalinājuši, ja viņi nebūtu baidījušies no tautas, kurai pa lielākai daļai nu tomēr nebija nezināmi tempļa apkaunojošākie meli un ļaunākās krāpšanas. Tādēļ viņi izdomāja plānu, caur ko domāja Erodam iestāstīt, ka mūsu Jānim pavisam slepeni padomā plāns caur visādām krāpšanām tautu sadumpot pret Erodu. 5] Tas tad beigās Erodu tomēr noveda pie tā, ka viņš kopā ar mums pats steidzās pie Jāņa ļoti tuksnešainajā Jordānas novadā un pats gribēja pārliecināties, vai lieta ar Jāni patiesi būtu tik bīstama! Vie- 14

nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie viskritiskākās pārbaudes nevarēja atrast ne visniecīgākās pēdas no visa tā, ko templieši viņam bija samelojuši. Tāpēc beigās viņš pats kļuva pavisam nikns par šādu tempļa un tā iemītnieku neizsakāmo ļaunumu. 6] Kad pēc tam templieši sāka neatlaidīgi prasīt Jāni padarīt nekaitīgu, viņš manā klātbūtnē draudošu seju viņiem teica: “Pēc nožēlojamu rijīgu suņu padoma un gribas pret savu pārliecību nekad nenonāvēšu nevienu cilvēku!” 7] Pēc tādas enerģiskas atbildes melnie vīri atkāpās un klusēja, bet, neskatoties uz to, viņi nebeidza apspriest viņu ļauno nodomu, kamēr ārēji rādīja laipnas sejas un izlikās, ka Jānis viņiem vairs ne mazākā mērā nerūp. Viņi slepeni salīga slepkavas, kuriem jāizdzēš Dieva vīra dzīvības gaisma. 8] Kad Erods to uzzināja, viņam godīgo, nevainīgo pravieti kļuva žēl. Viņš pasauca mūs pie sevis un izstāstīja, ko visu viņš bija dzirdējis un beigās teica: “Klausaties, man šo cilvēku vajaga izglābt! Izskata pēc ejiet ar ieročiem un virvēm, viegli viņu sasaistat un darat zināmu manu slepeno plānu un viņš jums sekos. Šeit labā cietumā gribu viņu paglābt, bet viņam jābūt brīvai satiksmei ar visiem viņa mācekļiem!” 9] Tas tad arī notika, un Jānis ar to, cik labi tas tikai vienmēr varēja būt, bija mierā. Bet tempļa melnais odžu dzimums pārāk drīz uzzināja, ka Erods tikai šķietami Jāni lika ievietot kungu cietumā, bet atļauj visu brīvību satikties ar viņa mācekļiem! Te viņi atkal sāka apspriesties, kā viņi beigās tomēr Erodu piedabūtu, ka beigās viņš pats pieliktu rokas pie Jāņa. 10] Pēc tam Cinka apklusa, bet Kirenijs viņam pat lūdza notikumu atstāstīt tālāk. Un tālāk CINKA sāka runāt tā: “Tempļa melnie kalpi drīz uzzināja, ka Erods, kas pa pusei ir jūds un pa pusei vēl vienmēr ir pagāns, labprāt ieredz jauno Erodiju, bet kā jūds laulības pārkāpšanas nozieguma dēļ tā īsti neiedrošinās ar viņu stāties tuvākā sakarā. Sirdsapziņas pēc viņš sev tādēļ neliktu matiem nosirmot, — bet tempļa dēļ viņam vajadzēja ievērot vismaz ārēju pieklājību. 11] Melnie vīri visu to zināja, sūtīja pie Eroda īsti viltīgu veiklu runātāju ar uzdevumu, ka viņa sievas zināmās neauglības dēļ pret nelielu upuri DIeva kastē Erods tūlīt drīkst turēt piegulētāju un var būt pilnīgi drošs, ka templis pret to neko neiebildīs. 12] Erods nelika to sev teikt divreiz, šīs vēsts atnesējam deva dažas mārciņas zelta, un lieta bija nokārtota. Viņš tūlīt sūtīja sūtni pie Erodijas un viņa dabīgi nekautrējās firsta Eroda vēlēšanos izpildīt, it īpaši, ka viņa arī no savas mātes uz to tika pierunāta un skubināta, jo vecā Erodija bija sieviete, kas bija kā radīta sātanam. Pie viņas nebija nekā lāba, bet toties jo vairāk ļoti ļauna. Pirmo reizi viņa pati savu meitu ārkārtīgi bagāti izgreznotu atveda pie Eroda un ieteica viņa žēlastībai. Viņš pret viņu gan bija ļoti maigs, bet nekādu grēku vēl ar viņu neuzsāka. Viņš viņu bagātīgi apdāvināja un atļāva pilnīgi brīvi piekļūt pie sevis. 13] Kad viņa no Eroda atkal nāca mājās pie mātes, tad tā viņu izjautāja, ko visu Erods ar viņu runājis un darījis. Meita runāja patiesību un slavēja Eroda gan ļoti draudzīgo, bet tomēr pavisam atturtīgo izturēšanos, un ka viņš viņu ir bagātīgi apdāvinājis un katrā laikā atļāvis pie viņa brīvi piekļūt, tikai viņai vajag palikt viņam pilnīgi uzticīgai. 14] Bet vecā ragana pie tam pavisam noteikti domāja, ko es, Erodiju pavadot mājās, vecai lasīju acīs kā labi uzrakstītu rakstu: “Redzi, te kaut kas slēpjas! Ja caur manas meitas lielo pievilcību Erods pirmajā reizē neļāvās sagūstīties, tad viņš to nedarīs arī otrā reizē!” Bet tā ka pie tam vecā zaudētu tiesības Erodu apsūdzēt par goda laupīšanu, tad viņa meitai deva skaistu pamācību, kā viņai nākamajā reizē jāizturas, lai Erodu pamudinātu viņu piegulēt. 15] Es ar dusmām pametu raganas māju, gāju atpakaļ pie Eroda un atstāstīju viņam visu, ko es biju novērojis, ka Erods par to nebija priecīgs, katrs var pats viegli iedomāties. Tādēļ viņš arī devās pie Jāņa un iepazīstināja viņu ar visu to lietu. 13. Templiešu nodoms noslepkavot Jāni Kristītāju 1] (CINKA:) “Bet Jānis viņam teica: “Tev nekas nav darāms ar Erodiju un viņas māti, jo vecā ir čūska un jaunā odze. Pie tam tu pazīsti Ābrama, Īzāka un Jēkaba visuvarenā Dieva gribu un pazīsti Viņa kārtību, kurā viņš kopš pirmsākuma vienam vīram deva tikai vienu sievu. Kādas sievas auglība vai neauglība, kas reizi laulībā saistīta ar vienu vīru, tev nedod nekādu pamatu ņemt neīstu sievu, jo ja tu esi pacietīgs, tad Dievam ir viegli iespējams viņas lielā vecumā tavas sievas klēpī tev vēl pamodināt dzīvu augli! Lasi patriarhu vēsturi, un tu atradīsi, ka viņu pacietība un padevība viņiem vēl lielā vecumā deva 15

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...