Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

153. Garīgās norises

153. Garīgās norises pie atraitnes un viņas meitas nāves 1] (MATHAELS:) “Pēc šīs atraitnes izdziedināšanas bija pagājuši vairāki gadi, mums par atraitni neko nedzirdot. Reiz agri no rīta, tieši kādā sabatā, no mūsu atraitnes puses ieradās viens sūtnis un lūdza tēvu, cik ātri iespējams doties ceļā, jo zināmajai atraitnei kopā ar meitu pēkšņi kļuvis tik slikti, ka neviens no viņas ļoti uzticamajiem kaimiņiem vairs necerēja uz viņas izveseļošanos. 2] Ka pēc šīs ziņas, neskatoties uz sabatu, mēs drīz atradāmies uz saviem kamieļiem, tam tiko vajadzīgs tikt pieminētam, un arī tas, ka tēvs neaizmirsa paņemt līdzi krietnu kvantumu dīvainās medicīnas, ir pats par sevi saprotams, jo viņš pavisam dabīgi domāja, ka šai atraitnei viņas slimība atkārtojusies, kā tas pie tāda veida slimībām ne reti notiek, un katrs ārsts zina, ka sena slimība, kas atkārtojas, ir daudz stūrgalvīgāka nekā tās pirmā parādīšanās. 3] Pēc dažām stundām zināmo māju sasniedzām. Bet jau pusstundas gājiena attālumā es visu lielo dzīvojamo māju atklāju ietītu īsti biezos zilos tvaikos, un jo vairāk mēs labi zināmajai mājai tuvojāmies, jo skaidrāk es zilajos tvaikos atklāju peldam jau zināmās bestijas. “Apstājies,” es teicu tēvam, kad mēs vēl bijām apmēram sešdesmit soļu attālumā no mājas — “te mūsu miesīgās veselības dēļ neejam tālāk ne soļa, ja tūlīt abi negribas kļūt nāves laupījums, jo tie zilie tvaiki ar saviem ļoti nepatīkamajiem iemītniekiem jau ietin visu māju.” 4] Mans tēvs nu ļoti apmulsa un pēkšņi apstājās. Viņš sūtni sūtīja abu slimnieču mājā, lai viņš viņam dara zināmu, kā viņas itkā jūtas. Sūtnis tūlīt iesteidzās mājā, bet abas atrada jau pavisam bez samaņas un cīnāmies ar nepielūdzamo nāvi. 5] Kad tēvs no sūtņa to dzirdēja, tad viņš viņam teica: “Draugs, brīnumu veikt es nevaru, un tā man neatliek nekas cits, kā griezties atpakaļ, un jo ātrāk, jo labāk! Jo nav droši būt šo abu slimnieču tvumā!” 6] Bet sūtnis tomēr domāja, ka vienu stundu mums vēl jāuzkavējas; jo vēl nevar pavisam noteikti zināt, vai abas tomēr vēlreiz nenāk pie samaņas. 7] Tēvs teica: “Tu, protams, nē; bet es to zinu jo noteiktāk. Visam pasaulē sevī un ap sevi bieži plaši apkārt ir zināmas pazīmes, pēc kurām zinātājs ar lielu noteiktību var secināt, kāda tā lieta ir, un tā tas ir arī šeit! Es pat pie mājas saskatu, ka abas vairs nedzīvos un nevar dzīvot ne stundu! Te katrs glābšanas mēģinājums dēvējams par veltīgu. 8] Bet jūs, visi šīs mājas vīrieši, meklējat sadabūt klaburčūskas un odzes, nocērtiet viņām galvas, notīrat un novārat, un šo buljonu baudat vairākas reizes, citādi jūs visi gada laikā nomirsiet no diloņa, jo šo abu sieviešu jums nepazīstamie izgarojumi ir tāda veida, ka katrs vīrietis, kas, sevišķi tagad, pārāk viņu tuvumā tiek no tiem satverts nu ilgākais pusgada laikā kļūst pilnīgi mūmija!” 9] Sūtnis par šo padomu ļoti pateicās un gribēja tēvu ļoti bagātīgi apdāvināt, bet tēvs neko nepieņēma un sāka divkupru kamieļus un nastu nesēju kamieli pagriezt atpakaļ, kas pie šiem dzīvniekiem, sevišķi, ja viņi ir noguruši un izsalkuši, nekad nav pārāk viegls darbs. Šī mūsu dzīvnieku pagriešana atpakaļ tēvam vienmēr bija kaut kas nepatīkams, bet šoreiz tas mums ļoti labi noderēja. Jo, ja dzīvnieki mūsu gribai būtu viegli pakļāvušies, tad mēs abi, un pavisam sevišķi es, zaudētu ārkārtējāko pieredzi. 10] Pamazām zilie tvaiki apmēram uz pusi palielinājās, bet tūlīt virs visas lielās mājas pacēlās milzīgi liela lode un bija pilna ne tikai ar abu sugu čūskām, bet gan ļoti daudziem visādu sugu ļauniem un to starpā arī ļoti miermīlīgas dabas dzīvniekiem. Lielajā bumbā viņi dzenājās apkārt kā dzērves, kad tās paceļas gaisā. Bet viss balons karājās pie divām vāji saskatāmām virvēm, vai labāk lentām. Balona viena un nedaudz mazākā puse bija nedaudz gaišāka kā tā otra lielākā. 11] Man likās ļoti dīvaini, ka īsti spēcīgais pievakara vējš balonu, kas karājās ļoti vaļīgi, ne mazākā mērā nespēja ietekmēt! Bet kamēr es šo paradību pavisam pārsteigts tā uzlūkoju un romiešu valodā to darīju zināmu tēvam, es beigās lielajā bumbā pavisam skaidri izveidotus pamanīju kustamies apkārt vienmēr lielāku dzīvnieku eksemplārus, kā čūskas, peles, trušus, vistas, baložus, pīles, zosis, aitas, kazas, zaķus, stirnas, briežus, gazeles un vēl daudzus citus dzīvniekus. 12] Tēvs man piezīmēja: “Dēls, vai tu gan runā pilnīgāko patiesību? Jo šis stāsts man sāk kļūt nedaudz par raibu.” 13] Bet es tēvam apgalvoju, ka tagad, kā vienmēr, viņam atstāstu tikai to patiesību, ko es skaidri redzu savu acu priekšā, es nerunāju ne vārda vairāk un arī ne vārda mazāk. Tad tēvs neko vairs neteica un ārkārtīgi ievēroja katru manu vārdu. 14] Kad es arvien intensīvāk un dedzīgāk aplūkoju šo nekad nepiedzīvotās parādības dīvaināko 166

ainu, tad abas saites, pie kurām lielā bumba šķita piestiprināta, pēkšņi pārtrūka un ap divu vīru augstumā virs mājas vienas lielas bumbas vietā nu karājās divas šķirtas bumbas. Arvien straujāks kļūstošākais vējš tām neko nespēja nodarīt, un abi baloni virs lielās dzīvojamās mājas stāvēja stingri kā iemūrēti. 15] Pēc atdalīšanās šķirtajos balonos, no kuriem viens šķita nedaudz mazāks un arī gaišāks nekā lielākais, es no mūdžiem neko vairs nemanīju, mazākajā arī bija tikai miermīlīgu dzīvnieku raibs sajaukums, bet lielākā lode sevī ietvēra arī vilkus, lāčus un daudzas lapsas, bet kas līdzās arī daudziem miermīlīgiem dzīvniekiem pavisam omulīgi spietoja šurp un turp un augšup un lejup. Dīvaini bija arī tas, ka jau diezgan ievērojamajā vakara tumsā abos šajos balonos es visu redzēju tik gaiši un skaidri, itkā tie būtu apspīdēti no pusdienas saules. 157. Abu nomirušo sievu dvēseļu formu attīstība 1] (MATHAELS:) “Labu pus ceturtdaļstundu stāvoklis palika pavisam nemainīgs; bet pēc tam tā lieta sāka pavisam ievērojami mainīties. Iemesls tam bija kāds garām lidojošs pavisam dabīga izskata žagatu bars, jo to varētu būt esam daži simti. Tas abus balonus sāka ļoti satraukt. Daudzie dzīvnieki tajos bīdījās cits citā un drīz abos balonos kļuva saredzami tikai divi īsti milzu lieli pelēkbalti ērgļi, kas pavisam vareni kampj pēc žagatām, kas saduras ar balonu. Bēdas tai, kuru viņi noķer. Tā ātri pazūd no savas balonu kaitinošās esamības. Bet šis notikums nevilkās ilgi — un visas žagatas bija apēstas. 2] Kad es to uzticami tūlīt atstāstīju savam tēvam, viņš teica: “Jā, tas tomēr izskatās tā, itkā tās būtu abu nomirušo dvēseles!? Aplūko to lietu tomēr precīzi un saki man, ko tu vienmēr ieraugi, jo, patiesi, kādu tik dīvainu miršanas gadījumu tu man vēl nekad neesi atstāstījis!” 3] Es teicu: “Tēvs, ko es redzu, to es tev acumirklī atstāstu!” — Nupat tie baloni kļūst mazāki un milzu ērgļi pārvēršas — atklāti sakot — divās govīs, bet bez ragiem, un pie jumta karkasa es redzu augšup un lejup kāpjam kādu pilnīgi cilvēku, katrā rokā nesdamu saišķi siena; viņš ar tiem tak negribēs barot tās abas govis? Pareizi! Abas ar mēlēm sniedzas pēc tiem un ir pavisam noslīgušas zemē, lai priekšā turēto kušķi var viegli sasniegt. 4] Es tēvam tūlīt atstāstīju, kā un ko es redzēju. Pēc siena apēšanas cilvēks no jumta ģēveles pazuda; bet drīz nāca kāds cits, kas nemaz nelīdzinājās pirmajam, ar diviem ūdens spaiņiem un tos abām govīm turēja priekšā dzeršanai, un govis tos izdzēra līdz pēdējam pilienam. 5] Pēc šīs parādības pazuda arī tas otrs cilvēks kopā ar spaiņiem; bet drīz pēc tam govis sāka ātri griezties riņķī. Iepriekšējie tvaika baloni kļuva pilnīgi nesaredzami un ātrās griešanās dēļ es abu būtņu stāvus pavisam vairs nevarēju saskatīt. Bet griešanās laikā būtnes kļuva arī vienmēr gaišākas un beidzot sasniedza noejoša mēness spožumu. 6] Drīz pēc tam griešanās pilnīgi izbeidzās un nu iepriekšējo govju vietā atradās divu diezgan vāju cilvēku stāvi, bet pavisam kaili. Tā kā tie pret mums bija pagriezušies ar mugurām, es gan nevarēju noteikt viņu dzimumu, bet, spriežot pēc lieluma, tie tomēr bija divi sieviešu stāvi. 7] Pēc kāda laika es pa jumta ģēveli vēreiz ieraudzīju nākam kādu cilvēcisku būtni ar diviem saiņiem un katram no abiem stāviem izdalam vienu saini. Saiņu nesējs tūlīt atkal pazuda un abi stāvi saiņus atraisīja, pēc tam katrs no tiem izņēma gaiši pelēku ieloču tērpu un vienā acumirklī to uzmeta virs miesas; tikai tagad es ar visu noteiktību pazinu, ka abi stāvi bija tā dīvainā atraitne un viņas kurlmēmā meita. Viņas man gan likās vājākas, bet, neskatoties uz to, tās nešaubīgi bija viņas. 8] Kad viņas nu tā stāvēja manu acu priekšā uz jumta ģēveles kā pilnīgi sieviešu stāvi, tad pie viņām uz jumta atkal nāca divi vīriešu stāvi gaiši zaļos mēteļos un māja viņām viņiem sekot, ko tad abas bez mazākās liegšanās arī darīja. 9] Gājiens devās pret dienvidiem. Drīz tas manam skatam pilnīgi pazuda, bet tūlīt pēc tam es skaidri dzirdēju vārdus: “Vienīgi Dievam tam Kungam visa pateicība, viss cildinājums un viss gods par šo abu nelaimīgo glābšanu!” 10] Kas itkā tos vārdus izrunāja, es nezinu, bet dzirdēt es tos dzirdēju ļoti skaidri un gaiši! Tiem bija neiespējami nākt no tiem abiem vīru stāviem, tā kā tie jau sen bija pāri kalniem un ielejām. Te kaut kur aiz manis vārdus vajadzēja būt teikušam kādam citam. Bet kam, tā ir pavisam cita lieta! 11] Bet kas arī nerunāja, tas uz visu notikumu attiecas ļoti maz; bet ka vārdi bija labi un sevī daudz ietvēra, tas arī ir noteikti! Jo abas būtnes vispār bija dzīvojušas ārkārtīgi labi un krietni, bija ļoti labdabīgas pret nabagiem un pie tam arī ārkārtīgi dievbijīgas, tādēļ diezgan grūti aptvert, kādēļ balss deva Die- 167

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...