Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Taisnīgam cilvēkam tas

Taisnīgam cilvēkam tas gan nav nekas neiespējams; bet es neesmu nekāds taisnīgs cilvēks un tādēļ man tas tomēr ir tīri neiespējami! 10] Bet udens ir tīrs un zeme arī ir tīra, pavisam skaista zālīte; tas gan ir patiesi brīnumaini: zem ūdens tik skaista kupla zāle! Un redzi, tā zāle aug acīmredzami un sāk izstumt skaisto ūdeni! Jā, jā, cerības kļūst spēcīgākas nekā izpratne un to pavadošās bailes! 11] Ak, ak, pie diezgan tālā krasta es nu redzu kādu cilvēku; viņš man māj! Jā, es gan vēlētos būt pie viņa, bet nezinu, cik dziļš visur ir ezers. Ja priekšā varbūt atrastos ļoti dziļas vietas, tad es varētu noslīkt un būtu pagalam! 12] Bet kāda balss no ūdens skan: “Es visur esmu vienādi dziļš! Tu vari doties caur mani bez bailēm; ej pie tā, kas tevi sauc, kas tevi vedīs un vadīs!” Tas tomēr ir kas ārkārtējs; te runā pat ūdens un zāle! Nē, tas vēl nekad nav bijis! 13] Es nu eju pie drauga krastā! Viņam tomēr vajag būt draugam, citādi viņš man nebūtu mājis! Cinka, tu tas neesi — tas ir kāds cits! Aiz viņa es nu redzu arī tevi; bet tu ne tuvu neesi tik draudzīgs kā viņš! Kas viņš tomēr itkā var būt? Bet es no viņa ļoti kaunos, tādēļ, ka es esmu pilnīgi kails. Mana miesa nu jau arī izskatās pavisam labi; es pie tās nu vairs neatklāju gandrīz nekādas slimības pēdas! Ak, ja man tomēr tikai būtu kāds krekls. Bet es te esmu gluži kails, kā kads, kas mazgājas! Bet man tomēr vajag turp, viņa mājieni mani ļoti pievelk! Es nu eju, — un redzi, tas iet pavisam labi!” 50. Attīrītā dvēsele tiek ietērpta 1] Te Corela runā seko pārtraukums, un CINKA jautā: “Kā tad viņš to visu redz un kā viņš nu iet caur ūdeni, un tomēr guļ te tik nekustīgs, itkā viņš būtu miris?!” 2] Es saku: “Viņa dvēsele nu redz tikai uz labāku vedošu stāvokli; no tā dvēseles dabā formējas kāda īpaša pasaule, un tas, ko tu šeit dēvē par domu kustību, tas dvēseles valstībā parādās kā kustība no vienas vietas uz otru. 3] Dīķis, kas cēlās no viņa asarām un kura ūdens dziedināja viņa dvēseli, apzīmē viņa patiesu atgriešanos no saviem grēkiem, kas ceļas no nožēlošanas. Tīrais ūdens apzīmē savu grēku un vainu pareizu izpratni, un kad dīķis kļūst par ezeru, tad tas varenos viļņus izspiež, pats no sevis tiek attīrīts un dziedināts. Skaistā zāle zem ūdens apzīmē cerību uz pilnīgas veselības atgūšanu un augstāku, brīvu Dieva žēlastību. Tā jau redzama nostājas pie vēl diezgan tālā krasta; Es Pats tas esmu Garā un gribā. Bet kustība pie Manis caur patiesas atgriešanās no grēkiem un grēku nožēlošanas ūdeņiem sevī apzīmē dvēsles progresu uz patiesu labošanos. 4] Bet tas viss viņa dvēslei ir tikai kāda atbilstoša paradība, no kuras dvēsele ierauga, kāda tā ir, ko tā savā dabvā apņemas un dara — protams, šajā stāvoklī vienīgi tikai gribā, bez kādas ārējas, īstenas darbības. Tai vajag sekot tikai tad, ja nomoda stāvoklī viņš atradīsies pilnā savienībā ar savu miesu. […??] 6] Trešajā stadijā jūs tad jau pārliecināsieties, cik sakarīgi un gudri viņš tad runās. Tagad runā tikai šim acumirklim apgaismotā dvēsele; bet trešajā stadijā no viņa runās viņa gars! Un te jūs viņā vairs neatklāsiet nekādus trūkumus. Tad, klausoties viņa runā, jums visiem ap sirdi kļūs silti. 7] Nu viņš jau nāk pie krasta un saka: “Ak, bet tas tomēr bija īsti grūts ceļojums! Te nu es, cēlais draugs, esmu pie tevis! Vai tev nav līdz kāds krekls? Redzi, es šausmīgi kaunos sava kailuma!” 8] ES no viņam nu redzamā Gara un gribas saku: “Kāp ārā no ūdens, tu tiksi ietērpts pēc taviem darbiem!” 9] CORELA dvēsele saka: “Draugs, ak nerunā par maniem darbiem, jo tie ir nevērtīgi, slikti un ļauni! Ja es tērpu saņemu pēc tiem, tad tas izskatīsies briesmīgi melns un noskrandis!” 10] ES saku: “Ja tā, tad te ir pietiekami ūdens, lai to izmazgātu baltu!” 11] CORELS saka: “Ak draugs, tas nozīmētu gribēt kādu mori nomazgāt baltu! Tas neies! Bet kāds tērps tomēr ir labāks nekā nekāds. Tātad es kāpju ārā no ūdens!” 12] Pie Manām kājām guļ viena toga, ar daudz ielocēm bet ļoti netīra, kaut gan pamatkrāsa ir pelēki balta, — garu pasaulē pagānu tērpu krāsas īpašība. Viņš tērpu paņem un viņam riebjas tā netīrumi, kas te ir laba zīme. Bet viņš to tomēr paņem, ar to ātri steidzas ūdenī un sāk to berzēt un mazgāt un beigās izgriezt. 13] Nu viņš ir galā, un tērps ir tīrs. Bet tā kā tas vēl ir mitrs, viņš neiedrošinās to tā īsti drosmīgi 50

apģērbt. Bet Es viņam norādu, ka viņam tas tomēr jāapģērbj; viņš tak iepriekš nejuta pretīgumu pret ūdeni, kā viņam nu jājūt sava veida pretīgums no vēl nedaudz mitra tērpa?! Nu viņš saka — klausaties tikai, jo viņš runās skaļi! —” 14] CORELS: “Bet tā arīir patiesība! Pirmīt man neko nenodarīja viss ezers un nu man kaut ko padarītu mitrs krekls?! Nu tikai apģērbt to! Ak cik tas dara labu!” 51. Dvēseles miesa 1] Nu CINKA savās domās uzstāda jautājumu un saka: “Vai tad dvēselei arī ir kāds ķermenis?” 2] Šo jautājumu Cinka uzstāda tādēļ, ka viņam pašam nebija ne jausmas, kā izskatās un ir kāda dvēsele. Jo parastais jūdiskais uzskats par dvēseli bija, ka viņi to sev stādījās priekšā kā sava veida miglainu neko un teica: viņa, dvēsele, esot tīrs gars, kam ir prāts un griba, bet vispār nav ne forma, un vēl mazāk kāds ķermenis. 3] Tādēļ Cinka izplēta lielas acis, kad uz viņa jautājumu domās CORELS viņam atbildēja: “Nu protams, arī dvēselei ir kāds, gan tikai ēterisks ķermenis, — bet dvēselei viņas ķermenis ir tikpat pilnīgs ķermenis, kā miesai miesa ir pilnīga miesa. Dvēseles ķermenim netrūkst nekas, kas vienm pimīt miesīgam ķermenim. Ar savas miesas acīm tu to gan, protams, neredzi, bet es to visu varu redzēt, dzirdēt, sajust, saost un nogaršot; jo arī dvēselei ir tie paši jutekļi, kā tie ir miesai kā satiksmes līdzekļi starp sevi un savu dvēseli. 4] Ķermeņa jutekļi dvēseles rokās ir vadības groži viņas ķermeņa pārvaldīšanai priekš ārējās pasaules. Ja ķermenim šādi jutekļi nebūtu, tad tas būtu pilnīgi nelietojams un dvēselei nepanesama nasta. 5] Iedomājieties tikai kādu cilvēku, kas būtu pilnīgi akls un kurls, neko nejustu, ne sāpes, ne patiku par veselību, un viņam arī nebūtu nekāda ožas ne garšas sajūta; saki sev pats, vai ar tādu ķermeni kas būtu līdzēts? Vai pie viņas citādi pilnīgākās un skaidrākās apziņas viņai nevajadzētu pilnīgi izsamist?! 6] Bet līdzīgā veidā dvēselei neko nelīdzēti ķermeņa asākie jutekļi, ja viņai pašai viņas ēteriskā ķermenī nebūtu pavisam tie paši jutekļi! Bet tā kā arī dvēselei ir tie paši jutekļi kā ķermenim, tad viņa ar saviem smalkajiem jutekļiem arī viegli un noteikti pamana to, ko no ārējās pasaules ir pamanījuši un uzņēmuši ķermeņa jutekļi. — Nu tu zini, ka arī dvēselei ir ķermeniska forma. 7] Tu to gan zini, tā kā es tev to esmu teicis kā es to nu redzu, jūtu un ķermeniski sajūtu; bet kad es atkal pamodīšos, tad tu to gan vēl zināsi, bet es no tā neko nezināšu, jo es to nu redzu, jūtu un sajūtu tikai ar manas dvēseles smalkajiem jutekļiem. 8] Ja es to visu nu uztvertu arī ar ķermeņa jutekļiem, tad tie uz maniem smadzeņu nerviem un atbilstoši uz manas miesas sirds nerviem iegrebtu zināmas iezīmes, un tad dvēsele manas miesas ķermenī tās atkal atrastu un caur un caur pazītu. Bet tā ka es te nu bŗivi stāvu gandrīz ārpus visām saitēm ar savu ķermeni, un uz sava ķermeņa jutekļiem nevaru izdarīt atgriezenisku darbību un iedraboties, tad pēc atkalieiešanas manā ķermenī es no visa tā, ko es nu redzu, dzirdu, jūtu un runāju, un kas viss ar mani notiek, neko nezināšu. 9] Bet dvēselei sev gan ir ļoti labas spējas atcerēties un tādēļ var atcerēties visu mazāko un nenozīmīgāko kas jebkad ar viņu ir noticis; bet viņa to var tikai viņas brīvā stāvoklī. Bet ja viņa ir viņas caur un caur aptumšotajā ķermenī, tad visa garīgā apslāpētu viņa dzird un jūt tikai rupjus un pārlieku šalcošus un brutālus iespaidus; bet viņas savtīgo viņa bieži uztver tiko tāda veida, ka viņa sevi pašu tikai tiktāl apzinas, ka viņa te ir, nerunājot, ka viņa kaut ko pamanītu no viņā dusošiem augstākiem un dziļākiem iespaidiem. 10] Tev arī ir dvēsele, kā es pats nu esmu pilnīgi brīva dvēsele, bet arī tu par sevi pašu zini maz vai neko. Iemesls tam ir tumšajā miesā, ar kuru kādu laiku ir ietīta katra dvēsele. Tikai tagad, tādēļ ka caur vēl dzīvā ķermeņa mutes balsi es tev tava pakauša nervos atstāju dažas pēdas un tu kā dvēsele caur šiem iespaidiem tagad sevī pašā lasīji līdzīgas pirmpazīmes, tā tu nu kā dvēsele un nevis kā miesa zini, ka tev ir dvēsele un uz tavu domu un gribas pamata pats esi dvēsele, kurai viņas ēteriski-ķermeniskā būtība ir līdzīgs stāvs kā tavam ķermenim. 52. Corela dvēsele uz pašaizliedzības ceļa 1] (CORELS:) “Tagad draugs man saka: “Nāc, Corel, atstāj šo vietu, es tevi vedīšu kādā citā apvidū!” 51

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI