Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

mūžīgā Garā tomēr

mūžīgā Garā tomēr vajag rūpēties par katru acumirkli. Un ja Es visu tev radīto vienu acumirkli izlaistu no Manas nemainīgās gādības, tad tajā pat acumirklī viss izgaistu, kā lielākais, tā mazākais! — Vai tu ar tavu garu gan to realizētu?” 4. JARA saka: “Ak Kungs, kā tad tu vari man uzstādīt tādu jautājumu!? Es. šīs zemes puteklītis, — un tu, tavā garā vienīgais, mūžīgais, visu varenais Dievs! Ak, ja aklie farizeji no Jeruzalemes tomēr varētu to redzēt, tad viņiem vajadzētu būt citādai izpratnei! Bet viņi nevar to redzēt un neredzēs; tādēļ arī viņi ies bojā savā stūrgalvībā un ļaunumā! Viņu dvēseles gan it kā arī nonāks viņā pusē tajās saules skolās?” 5. ES saku: “Tas gan it kā nē, mana vismīļā Jara; jo viņi nepieder pie kādas nenobriedušas, bet gan pie pilnīgi nobriedušas tautas! Un no kādas nobriedušas tautas dvēseles, ja tās caur pašu vainu reiz ir pārgājušas visā ļaunumā, nonāk Zemes dziļumos! Jo, tā kā viņas ir kļuvušas tīra matērija, tad tas ir viņu elements, un viņi nevar un negrib no tā šķirties. Tiks gan likt lietā viss ārkārtējākais. Pār viņiem tiks pielaistas visas mokas un sāpes, lai viņus no matērijas atbrīvotu. Un ja kāds no matērijas atbrīvosies, tad viņš nonāks skolās, kas te pastāv uz šīs zemes garīgās daļas; tikai tad viņš tiks pārnests uz Mēnesi. Ja viņš tur izgājis to pašaizliedzības pakāpi un tajā kļuvis stiprs, tad viņš tiks pacelts kādā pilnīgākā planētā un tur pamācīts pareizākā gudrībā. 6. Ja tad kāda šāda dvēsele iegājusi pareizā gaismā, tad tikai caur šādu gaismu, ja tā kļūs spēcīgāka un spēcīgāka, tiek radīts garīgās dzīves siltums un ja pamazām visa viņas dzīvība kļūst par mīlestību, dvēsele sāk ar savu garu apvienoties. Ja tad mīlestība izplaukusi nepieciešamā spēkā un stiprumā un pārgājusi patiesā, dzīvā dzīvības liesmā, tad dvēselē no iekšpuses kļūst gaišs, un tikai tad šāda dvēsele atrodas tajā stāvoklī, lai tiktu uzņemta svētlaimīgu garu patiesi brīvā pasaulē, kur tad kā no bērnības tiek vesta tālāk. 7. Bet kamēr uz Zemes materiāla kļuvusi dvēsele labvēlīgā gadījumā to sasniedz, vienmēr var paiet vairāki simti zemes gadu. — Bet Es nu tavā sirdī lasu, ka tu atkal vēlies Man ko jautāt, un Es tev saku: “Jautā, jo taviem jautājumiem ir labs pamats. Bet šoreiz vērsies pie mums līdzās stāvošā eņģeļa, viņš tev arī dos pareizu atbildi!” 141. Par cilvēka gara lielumu. 1. Te JARA vēršas pie eņģeļa un jautā viņam, teikdama: “Tavs Kungs un mans Kungs man žēlīgi norādīja uz tevi, tu mīļais, cēlākais jaunekli, un man teica, ka man tev kaut kas noteikts jājautā, un tu tad man dosi pareizu atbildi. Un tā saki man, kādēļ šiem maniem laicīgiem radiniekiem, kā arī Kunga mācekļiem vajag gulēt, kamēr es esmu nomodā, un kādēļ man ar manas miesas acīm vajag redzēt, vai kādēļ es varu to, ko pēc Kunga vēstījuma viņi var vai drīkst redzēt un dzirdēt tikai sapnī?” 2. Mīlestības draudzīgākā balsī EŅĢELIS saka: “Tu, Kunga daiļā meita, ar savu dvēseli esi pilnīgi pārgājusi garā un ar pasaules matēriju tev gandrīz vairs nav nekā kopēja; tavas laicīgās acis ir kļuvušas par tavas dvēseles acīm un tavas dvēseles acis par tava mūžam nemirstīgā gara acīm. Un tādēļ tu tavā dzīvības sfērā esi pilnīgi tāda, kādam īstenībā jābūt katram cilvēkam. 3. Bet katra cilvēka gars ir tā radīts, ka tas, līdzīgi Dieva garam, sevī ietver visu bezgalību. Ja tu nu tavā tīrākā dabā uzņem kādu, lai cik tālu zvaigzni vai kaut ko citu, tās te ir gara acis, un līdzās caur miesas acīm tavas dvēseles acis pievērs tiem gara acīm aplūkotiem priekšmetiem, te rodas tavā garā esošās ainas iekšējs konflikts ar tās pašas ainas ārēji atbilstošo formu. No šī konflikta tad tavā dvēselē par redzēto priekšmetu kļūst pilnīga gaisma, un tas tev tad rādās tāds, kāds tas savā veidā patiesi ir. 4. Un es tev to uzticami un patiesi saku, ka to spētu visi cilvēki, ja viņi savā dabā būtu tikpat nobrieduši un tādi kā tu; bet ir tikai ļoti nedaudzi, kas tev līdzinās! Bet šeit guļošie tieši nelīdzinās tavai dvēselei un tavai dabai. Caur viņu miesas acīm vēl ilgi neskatās viņu dvēseles, un viņu gara acis ir vēl stingri aizslēgtas. Tādēļ viņu dvēselēm vajag, ka visas pasaules vērošana vispirms tiek aizsegta caur acu miegu un ka vienīgi caur viņu smalkākiem jutekļiem viņi sev spēj sasniegt pārdabiskā, garīgā pārejošo uztveri un vērošanu. 5. Bet šeit šo guļošo miegs tādēļ arī ir īpaša veida miegs, kādu pavisam dabīgā ceļā cilvēks var sasniegt tikai ļoti reti. Zināmi dvēselē un garā stipri cilvēki pie vājākiem brāļiem šādu miegu biežāk var panākt caur roku uzlikšanu, bet vāji cilvēki saviem līdzīgi vājajiem brāļiem un māsām to nekad nespēj. Bet ka Kungs tikai 164

caur savu gribu spēj visu, par to gan mūžam sevī vairs nevarēsi atrast nekādas šaubas?!” 7. JARA saka: “Lai Kungs tevi svētī par man doto izskaidrojumu, ko es esmu īsti labi aptvērusi! — Bet nu vēl viens cits jautājums: Saki man, tu, mīļais, daiļais jaunekli, kā man sev jāizskaidro tavs neaptveramais ātrums?” 7. EŅĢELIS saka: “Dieva vismīļotā meita! Tas ir kas tāds, ko var aptvert tikai kāds tīrs gars, tā ka viņam neeksistē ne laiks, ne telpa. Mēs paši par sevi neesam nekas, bet tas, ko tu ar tava gara acīm mūsos redzi, ir Dieva domas, Dieva ideja, dieva Vārds. Tādēļ mēs esam pavisam tīri gari; nekāda matērija mums nevar būt nekāds šķērslis. 9. Ja kādu dzīvāko garu nekas nevar traucēt, tad viņa šeit un tur noteikti ir vies un tas pats. Tādēļ nekāda matērija mums, gariem, nevar atņemt vienādu katru kustību, jo viņa pati vissmalkākā ēterī tomēr vienmēr atrod kādu šķērsli, caur ko tiek aizkavēta tās kustība. 10. Bez gala plašajā radības telpā ir trešās kārtības Vidussaules, pēc kurām tūlīt nāk Galvenās Vidussaules. Šīs saules dažādos lielos apļos kustas ap galvenajām vidussaulēm. Pateicoties to lielajam attālumam no galvenajām vidussaulēm, to ceļš tavai uztverei ir ārkārtīgi garš. 11. Piemēram, iedomājies šo Zemi kā kādu patiesībā daudzas simttūkstoš reizes lielāku lodi, kā cik tu no tās tagad pārskati. Bet šī lielā lode pastāvētu tīri no smilšu graudiņiem, kā tu tos jau būsi redzējusi jūras krastā. Tagad iedomājies vismazāko smilšu garudiņu skaitu, cik daudz to būtu vajadzīgs, lai sastādītu visu šādu zemi! Katram šādam graudiņam nu iedomājies tādu attālumu, kā no šejienes līdz tai zvaigznei, kuru mēs vispirms apmeklējām, un caur to tu gandrīz sasniegsi viena šāda ceļa diametru. Kāda augšā minētā trešās kārtības vidussaule šādu ceļu, protams, nolido , ātrākais, tikai desmit reizes simttūkstoš gados; bet tādēļ, ka ceļš ir tik milzīgi tāls, tad kādai šādai saulei vienā acumirklī jau vajag aiz sevis atstāt tūkstots reiz tik tālu ceļa posmu, kā no šejienes līdz tai zvaigznei, kuru mēs vispirms apmeklējām. 12. Tagad tu domāsi un teiksi: “Jā, ja tā, tad kāda šāda veida saule tomēr kustas tūkstoš reizes ātrāk, nekā tu kā tīrs gars! Ja mēs no šejienes uz to zvaigzni būtu lidojuši ar tās Saules ātrumu, tad mums nepieciešami tur vajadzētu būt tūkstoš reizes ātrāk, nekā ar tavu garīgo ātrumu?!”, 13. Te es tev saku, ka tās saules lielais ātrums pret manu garīgo tomēr ir tikai tīri gliemeža gaita! Jo redzi, pie visa, tavai uztverei milzīgā ātruma, tai saulei tās tālākā ceļā ap galveno vidus sauli tomēr vajag vēl desmit reiz simttūkstoš gadu, kamēr es vai kāds cits mana veida gars to pašu ceļu var nolidot vienā tik ātrā acumirklī, ka starp manu aizceļošanu un atkal atgriešanos tu nepamanītu ne vismazāko sajūtamo laika sprīdi; jā, līdzīgi īsā laikā es varēu nolidot arī daudz tukstots reiz simttūkstoš lielāku apli. 14. Tādēļ starp kāda gara ātrumu un kādas, lai cik ātri lidojošas, matērijas ātrumu — un lai tā būtu cik grib, kāpināta — ir bezgalīga starpība; jo, ja kāda, lai cik ātri kustīga matērija ceļu kā no šejienes līdz tai zvaigznei pabeidz vienā acumirklī, tad kādam vēlreiz tik tālam ceļam tai vajag jau divus acumirkļus, un, ja kāda matērija vienā acumirklī pabeidz simttūkstoš šādus attālumus, tad desmit šādiem attālumiem tai arī vajadzēs desmit acumirkļus, kamēr es katru iedomājamu attālumu varu pabeigt vienā un tai pašā acumirklī. 15. Un redzi, to varu es un katrs mana veida gars, jo visā mūžīgā bezgalībā mums nav, lai cik niecīgākāis šķērslis. Bet matērija pat brīvākā ētera telpā atrod visādus šķēršļus un tādēļ nekad nevar sasniegt kāda gara ātrumu! — saki nu man, Dieva daiļākā meita, vai tu to gan tā nedaudz esi aptvērusi?!” 142. Par garīgā patieso lielumu. 1. JARA saka: “Ar mana Kunga palīdzību es to gan esmu aptvērusi, bet pie tam man atkal sāk ļoti reibt. Jo pie tam es esmu ieguvusi pilnīgāko pārliecību, ka kādam radītam garam vajag būt aizņemtam mūžību, lai caur un caur iepazītu tikai vienu gandrīz jau bezgala lielo galveno Vidussauli, par kuru tu teici, ka bezgalīgā, mūžīgā telpā to skaits cilvēku uztverei esot bezgalīgs, no kurām katra ir bezgala plašo ap to riņķojošo trešās kārtības Vidussauļu, kuru skaitu neviens mirstīgs gars nevarētu aptvert, nesēja vai daudz vairāk reģents! Bet ja jau viena šāda milzīgi liela galvenā vidus saule katram garam tās apskatīšanai piedāvā mūžību, cik daudz tad būs jābūt aizņemtam ar visām neskaitāmām citām!? 2. Ak, tas no manis pavisam nebūtu saprātīgi, ja es sev tā ko vēlētos! Es palieku mājās pie manas mīlestības un pie tam domāju: “Viena šāda saule gan ir kaut kas milzīgi liels un varena liecība par Kunga bezgalīgo gudrību un mūžīgo varu; bet tā tomēr nevar kungu, tās Dievu un Radītāju tā redzēt, aptvert 165

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC