Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

viena briesmīgi

viena briesmīgi bīstama slimība, kas līdz šim ne no viena ārsta nevarēja tikt izdziedināta! Ja viņš mirst, kopā ar viņu jātiek sadedzinātai visai mājai; jo, kas tikai viņam pieskartos, drīz pēc tam arī saslimtu ar šādu šausmīgu trakumsērgu! Tādēļ mēs viņu mājā arī labi apsargājam, lai viņš nevar tikt ārā, kur viņš sagādātu lielu ļaunumu. Mīļais Meistar, atbrīvo mūs tomēr no šīs nelaimes!” 6. ES saku: “Ejiet un vediet viņu ārā, lai viņš un visi, kurus viņš jau aplipināja, kad tie viņu saķēra un ieslodzīja mājā, kļūst veseli!” 7. PILSOŅI saka: Ak, Meistar, kas tad izvedīs? Kas viņam pieskaras, jau ir tikpat kā briesmīgas nāves laupījums!” 8. Es saku: “Ja jūs man neticat un neuzticaties, tad es nevaru palīdzēt ne viņam, ne jums!” 9. PILSOŅI saka: “Meistar, Tu tak varēji palīdzēt Joza mājiniekiem, kuri bija saslimuši ar kādu gandrīz līdzīgu slimību, un slimnieki netika vesti pie Tevis, tāpat Tu varētu palīdzēt arī šim trakojošam, bez kā būtu vajadzīgs viņu izvest ārā pie Tevis?” 10. ES saku: “Joza ticēja, bet jūs neticat un aiz savas pusticības vairāk esat atnākuši Mani pārbaudīt, ko es darītu ar neizdziedināmi trako. Tādēļ Es vēlreiz saku: Vediet viņu ārā, tad viņam un jums jātiek palīdzēts! Jo jums jau visiem, cik jūs šeit esat, jūsos ir tas pats, kas drīzā laikā var izlauzties uz āru! Bet, ja jūs ticat un viņu izvedat ārā, tad tieši caur to Sātana indei no jums vajag tikt iznīdētai!” 11. Pēc šiem Maniem vārdiem visi dodas prom un drīzā laikā atved sasaistītu trakojošo, kas izskatās pavisam briesmīgi mežonīgs un ar putām uz lūpām brēc kā izsalcis lauva. Kad Mani daudzie viesi šo trakojošo ierauga, viņi ļoti izbīstas un visas sievietes iebēga mājā, jo viņām nebija drosmes skatīt šo briesmīgi izkropļoto un šausmīgi rēcošo slimnieku. Pat Mana māte paslēpās mājā un Mani mācekļi tāpat atkāpās. Jūda paslēpās aiz kāda koka; tikai Kirenijs, Fausts, Kornēlijs, Kisjons un Boruss droši palika pie Manis. 12. Tad Es pilsoņiem teicu: “Atraisiet viņu un atlaidiet brīvībā! — Un pilsoņi to arī neuzdrošinājās darīt, jo pārējie ļaudis kopā ar mācekļiem par daudz kliedza. 14. Tad Es Borusam teicu: “Ej un atraisi viņu; jo Manā Vārdā viņš jau ir izdziedināts un nevienam vairs nevar kaitēt.” 15. Tad BORUSS pavisam drošsirdīgi piegāja pie trakojošā un runāja: “Lai kungs Jēzus ir ar tevi, lai tu esi izdziedināts Viņa Vārdā!” 16. Acumirklī trakojošies kļuva mierīgs, viņa gandrīz jau pavisam mora melnā sejas krāsa atkal kā iepriekš kļūst dabīga un ar pateicīgu seju viņš lūdz Borusam, lai viņš viņam noņemtu stingrās saites; un Boruss saites, kas bija pavisam tīras, viņam atraisīja, un izdziedinātais pienāca pie Manis un uz vissirsnīgāko Man pateicās par viņam parādīto nekad nedzirdēto labdarību, bet arī lūdz Mani, lai turpmāk viņš no šādas slimības tiktu pasargāts. 17. Un ES viņam teicu: “Tu un visi, kas caur tevi nekļūdīgi bija saslimuši, jūs nu visi esat pilnīgi izdziedināti, bet turpmāk vairāk esiet cilvēku draugi, bet ne suņu draugi! Kādēļ jums vajag turēt pārāk daudz suņu? Suns jātur tiem, kuriem tas ir vajadzīgs mežonīgu, plēsīgu zvēru medībām un lielu aitu ganāmpulku ganiem, kā sargus pret vilkiem, lāčiem un hiēnām, bet, izņemot viņus, suns nevienam nav vajadzīgs. — Bet kas jau kādu tur, lai tur pie ķēdes labi pieķēdētu, lai dusmīga suņa dēļ nabags nebaidās ieiet jūsu mājā un jums lūgt kādu nabaga dāvanu! Kurš no jums turpmāk šim padomam nesekos, tam no saviem suņiem jāsaņem tāda pat alga, kā tika piešķirta tev. 13. Labāk jūsu bagātajās mājās ņemiet nabaga vecāku bērnus, nekā nederīgus un viegli lielas briesmas nesošus suņus, tad jums nekad neuzbruks ļaunākā trakumsērga, kura izceļas no Sātana indes, kuru sevī nes suņi!” 19. Pēc šiem vārdiem visi Man apsola, ka jau šajā dienā viņi suņus iznīdēs un turpmāk šādus dzīvniekus nekad neturēs. Bet daži vājticīgie tomēr Man jautā, vai viņi no šīs slimības nu esot pilnīgi atbrīvoti un vai tā viņiem nekad vairs neuzbruks. 20. ES saku: “Ak jūs mazticīgie! Vai tad jūs neredzat, ka tas, kuru jūs atvedāt, ir pilnīgi izdziedināts? Bet ja viņam tika palīdzēts, tad arī jums, kas jūs vēl ilgi nebijāt tik slimi, tiks palīdzēts! Ja Es no kapa varu atsaukt mirušo, tad tāda slimība gan nebūs nekas vairāk, kā patiesa nāve. Bet laiks jums dos pierādījumu, ka jūs visi atkal esat pilnīgi izdziedināti. Bet nu jūs pavisam mierīgi varat atkal doties mājās un tad dodiet altārim jūsu upuri, kā Mozus ir pavēlējis spitālīgajiem, kad viņi ir kļuvuši tīri!” 21. Pēc šiem vārdiem visi uz sirsnīgāko Man pateicas un jautā, kas viņiem par šo lielo labdarību Man jādara. 78

22. ES saku: “Ticiet un dariet, kā jums mācīs farizeji un rakstu mācītāji!” 23. Pēc šiem vārdiem viņi pavisam nomierināti dodas atpakaļceļā, tūlīt iet sinagogā un farizejiem atstāsta visu, kas šeit noticis, un par to dod bagātīgu upura dāvanu. 24. Bet FARIZEJI, kas par šo trakojošo vēl nebija dzirdējuši, sāk ārkārtīgi brīnīties un saka: “Patiesi, tā ir izdziedināšana, kāda var būt iespējama vienīgi tikai Dievam! Visā Jeruzalemē tas vēl nekad nav ticis dzirdēts. Patiesi, šis cilvēks dara lietas, kādas vēl nekad nav darījis neviens vislielākais pravietis. Nav nevienas slimības, kuru Viņš nespētu izdziedināt un neviena mirušā, kuru viņš nespētu atsaukt atpakaļ dzīvībā! Tas tomēr ir cilvēks, kādu zeme vēl nekad nav nesusi. Tagad ejiet mājās un rītu nāciet atkal, tad mēs ar jums gribam par viņu parunāt vairāk!” 68. Evaņģēlijs pārtikušajiem. 1. Pilsoņi nu dodas uz mājām un izdziedinātā bērniem atkal atdod viņu tēvu un pār mēru skumjajai sievai, kura sākumā tikko tic savām acīm, viņas pavisam veselo vīru. Sieva izplūst pateicības un prieka asarās un ar bērniem, kuru viņai ir desmit, tūlīt steidzas pie Manis un kopā ar bērniem uz ceļiem Man pateicas par šādu viņai un bērniem parādīto labdarību. Bet viņa arī tūlīt lūdz drīkstēt ar visu iespējamo, kas tikai vienmēr būtu viņas spēkos, pakalpot Maniem mājiniekiem, kā arī katram citam, kuru es tikai vienmēr vēlētos ieteikt. 2. ES saku: “Viss, ko tu Mana Vārda dēļ darīsi nabagiem, tiks uzskatīts tā, ka tu to darītu Man! Bet Mana māja, īsajam laikam, ko Es te vēl pavadīšu, nu ir pietiekami apgādāta; bet, kad Es atkal atgriezīšos, tad tu to jau uzzināsi.” 3. SIEVA raud no prieka un pateicības un saka: “Kungs, patiesākais Meistar, dots mums no debesīm! Man ir liels īpašums; pusi es tūlīt gribu piešķirt patiesi nabadzīgajiem un otru pusi es gribu pārvaldīt priekš viņiem, lai viņiem pie manis vienmēr kas jāatrod. Jo es domāju, ka tā ir labi, tā kā man ir zināms, ka ar lieliem īpašumiem nabagi neprot apieties saimnieciski, parasti uzreiz par daudz izdod un tad posta laikā viņiem atkal nekā nav!” 4. ES saku: “Dari tā, mīļā sieva! Tā būtu jādara visiem bagātiem, tad nabagie nekad neciestu nabadzību; jo nabadzība ir ļauna lieta un cilvēkus bieži ieved lielākos netikumos, nekā bagātība, bagātais vismaz atklātībā pasaules priekšā paliek savā godā un reti pasaulei dod tik daudz iemeslu sašutumam kā nabagi, jo nabadzība pārāk bieži padara pieejami sliktākajiem darbiem; bet cietsirdīgs bagātais, kas nabadzību izmanto savu netikumu izvešanai, pie visa sava pasaules goda tomēr ir tūkstoškārt sliktāks, nekā netikumīgs nabags. Jo nabags kļūst netikumīgs caur nabadzību un bagātais savā neizmērojamā pārpilnībā ir netikuma radītājs. 5. Bet kā tu, Mana mīļā sieva, tavu bagātību nu gribi izlietot un arī izlietosi, te bagātība ir svētība no Debesīm un tās pārvaldītājam laicīgi un mūžīgi atmetīs labāko peļņu! Tādēļ, kas te grib būt īsti tikumīgs, tas lai vienmēr ir taupīgs un saimniecisks, lai posta laikā ir spējīgs nabago un vājo satvert. 6. ES te jums visiem saku: “Jūsu mīlestība uz jūsu bērniem deg kā gaisma; bet mīlestība uz nabaga vecāku bērniem ir liels ugunsgrēks, jo nekas pasaulē nav nabagāks kā nabaga pamests bērns, vienalga, zēns vai meitenīte. Kas Manā vārdā šādu nabaga bērnu pieņem un miesīgi un garīgi apgādā kā savu paša bērnu, tas pieņem Mani, un kas pieņem Mani, tas pieņem arī To, Kas Mani sūtījis šajā pasaulē un ir pilnīgi viens ar Mani. 7. Ja jūs jūsu mājās gribat ievest Dieva svētību, un to kā labi apkoptu lauku pacelt bagātai ražai, tad jūsu mājās ierīkojiet stādu skolu nabaga bērniem un jums tā jātiek apbērtiem ar visu svētību, kā augsti uzplūdusi straume ar smiltīm un oļiem apber zemus līdzenumus, ko tās applūdina, bet ja jūs nabaga izsalkušus bērnus no sevis aizraidiet un bez tam vēl viņiem uzkliedzat, it kā viņi jau jums būtu nodarījuši kādu zaudējumu, kas tikko būtu labojams, te svētība no jūsu mājas tā atkāpsies, kā mirstoša diena ašiem soļiem atkāpjas tai sekojošas nakts priekšā. Bēdas tad šādām mājām, kuras no šādas nakts ir tikušas pārsteigtas! Patiesi, ej uz mājām, dari, ko tu esi nodomājusi un galvenokārt padomā par nabaga atraitnēm un bāreņiem!” 8. Pēc šiem vārdiem SIEVA ar saviem bērniem pieceļas un vēlreiz kopā ar bērniem Man pateicas un beidzot skaļi izsaucas: “Ak Ābrama, Īzaka un Jēkaba dievs, cik Tu esi liels, labs un svēts un cik bezgala varens un gudrs, kas tu mums, nabaga grēciniekiem no Savas Sirds mums esi devis cilvēku, kas miesīgi un garīgi spēj dziedināt visas mūsu kaites! Svētais Tēvs, lai Tev vienīgam mūžam visa slava, visa mī- 79

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf