Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

viņam ir dubulta tiesa.

viņam ir dubulta tiesa. Pirmkārt, caur zīmi viņš ir spiests patiesību pieņemt par patiesību — vai viņa aklums to atzīst, vai nē —, un, otrkārt pēc dievišķas kārtības, ja viņš nerīkojas pēc caur zīmi viņam uzspiestas patiesības, viņam acīmredzami vajag krist dziļā sodā tiesā, vienalga, vai viņš patiesību pilnīgi atzīst kā patiesību vai nē; jo zīmes piepildīšanās viņam devusi saistošu pierādījumu. Un tas jau ir pietiekami; atzīšana vai neatzīšana tad nevienu neattaisno. 5. Jo ja kāds dzirdētās patiesības apstiprināšanai prasa zīmi un saka: “Pēc tavas runas es patiesības pamatu gan nesapratu, bet ja pēc teiktā, caur ko man tā un tā mācība ir likta priekšā, man kā patiesības pierādījums vēl tiek dota zīme, tad es šo mācību gribu pieņemt kā pilnīgāko patiesību!” Nu, tad prasītājam zīme tiek dota un viņš nu nevar citādi, kā mācības patiesību pieņemt, vai viņš to kā tādu līdz pamatam atzīst, vai nē; jo nu zīme stāv kā neapstrīdams pierādījums. 6. Bet, tā kā viņa aklumam nav iespējams nonākt līdz patiesības pamatam un, pēc viņa izpratnes sekojot patiesības mācībai, varētu nonākt ievērojamās, nekad nepiedzīvotās dzīvības neērtībās, tad viņš pie sevis domā: “Tajā gan kas var būt, jo citādi zīme nevarētu būt iespējama; bet pamatu es tomēr pilnīgi nesaprotu, un ja es pēc tās daru, tad tas man maksā šausmīgu pašaizliedzību. Tādēļ es to labāk nedaru un palieku pie man pierastā dzīves veida, kas gan pastāv bez ārkārtējām zīmēm, bet, neskatoties uz to, garšo pavisam labi. 7. Redzi, bet tieši tajā tad jau arī pastāv soda tiesa, ko zīmes prasītājs caur uz viņa prasību izdarīto zīmi pats sev sagādājis. Zīme viņam sagādāja nepagāžamu pierādījumu, pret kuru viņš nevar izteikt nekādu pretpierādījumu; bet tad viņš tomēr uzsāk savu ačgārno dzīves veidu kā mūžīgās patiesības apkarotājs un patiesībā to pilnīgi atraida, kaut gan viņš caur zīmi, kas viņam tika sniegta kā stūre, viņam atklāto patiesību nekad nevar atmest kā neesošu. Tātad tādēļ ir nesalīdzināmi labāk nekad nesniegt zīmi kā patiesības stūri. 8. Bet ja tas notiek cilvēku labā un ir noderīgi, klusībā bez kāda uzaicinājuma tu vari veikt zīmes, cik daudz tu gribu, un tas nevienam nenesīs grēku un vēl mazāk tiesu. Bet ja vispirms cilvēku labumam esi veicis zīmi, tad pēc tam tu tiem cilvēkiem, ja viņi to vēlas, vari dot arī mācību; bet, ja viņi to nevēlas, tad viņus tikai nopietni brīdini no grēka. bet tālākā pamācībā neielaidies; jo te tie, kuriem tika palīdzēts, tevi uzskata par kādu maģisku ārstu un zīme viņiem nav nekāda tālāk uzspiesta tiesa. 9. Bet visiem tiem, kuriem ir dota vara vajadzības gadījumā veikt zīmi, ja viņi grib darīt patiesi labu, uzticīgi jāseko šim Manam padomam. 10. Bet pirmām kārtām lai katrs sargās veikt zīmi sava veida jūtu uzplūdumā un dusmās! Jo katra zīme var un tai vajag tikt veiktai tikai uz tīrākās un patiesākās mīlestības un lēnprātības pamata; bet ja tā tiek veikta dusmās, kas gan arī ir iespējams, tad pie tās sava daļa jau ir ellei un tad šāda zīme ne tikai nenes nekādu labumu, bet gan lāstu! 11. Bet ja Es jums visiem jau vairākas reizes esmu mācījis, ka jums jāsvēta pat vēl tie, kuri jūs nolādētu, cik daudz mazāk no jums jātiek dotam lāstam garā aklajiem, kuri nenāk jums pretī ar lāstu, bet gan tikai ar viņu siržu tīru aklumu. 12. To labi pārdomājiet un tā arī rīkojieties, tad jūs visur izplatīsiet svētību, kaut gan ne vispārīgi garīgi, tad tomēr miesīgi, kā arī Es Pats esmu darījis un vēl vienmēr daru; jo bieži tikai kāda miesīga labdarība pie kāda cietēja uz viņa sirdi un garu panāk vairāk, nekā simts labākās tikumu mācības un tādēļ arī pie Evaņģēlija izplatīšanas ir pienācīgi cietējam ceļu sagatavot sirdī caur miesīgām labdarībām un tikai tad jau veselajām dabām sprediķot Evaņģēliju, nekā vispirms sprediķot un pēc tam slimo klausītāju caur zīmi grūst acīmredzamākā tiesā, tātad vēl lielākā postā, nekā te bija pirmais, attiecas tikai uz miesu. 13. Ja tu tiksi saukts pie kāda slimnieka, tad pirms sprediķa uzliec viņam rokas, lai ar viņu kļūst labāk; ja viņš tev tad jautā un saka: “Draugs, kā tev tas bija iespējams?”, tikai tad saki: “Caur dzīvi ticību Tā Vārdam, Kas no Dieva debesīm tika sūtīts visu cilvēku aplaimošanai!” Ja viņš tev tālāk jautā par Vārdu, tad pēc viņa uztveres spēju pamata dod viņam tik daudz ievadošas pamācības, ka viņš sāk saprast šādas parādības iespējamību. 14. Ja viņš tik tālu nonācis, tad pareizā mērā dari viņam zināmu arvien vairāk un vairāk. Ja pēc šādām sarunām tu atrodi, ka klausītāja sirds kļūst arvien dzīvāka, tad beidzot saki viņam visu, un viņš to noteikti pieņems un ticēs katram tavam vārdam. Bet ja tu viņam uzreiz dod par daudz, tad tas viņa dabu nospiedīs un apmulsinās, un tad tev ar viņu būs grūts darbs. 15. Bet, kā jaundzimušam bērnam tūlīt nedod nobrieduša vīra ēdienu, kas viņu nonāvētu, tāpat gara 6

ērnam jo mazāk drīkst dot vīra garīgu ēdienu, bet gan tikai šādam bērnam ļoti piemērotu garīgu ēdienu, citādi tas viņu nonāvētu, un tad ir ļoti grūti garā viņu atkal atdzīvināt. — Vai jūs visu to nu esat labi aptvēruši un sapratuši?” 16. Aizkustinātām sirdīm VISI saka: “Jā, Kungs! Tas mums nu ir tik skaidrs kā saule gaišākā pusdienas laikā, un mēs to uzticami ievērosim!” 17. ES saku: “Labi, tad dodamies uz alu, kur farizeji noslēpuši viņu dārgumus; jo alā ir vēl viena ala, un mēs to pārmeklēsim. bet ņemiet līdzi lāpas pareizā daudzumā un tāpat vīnu un maizi; mēs tur sastapsim būtnes, kas būs ļoti izsalkušas. 4. Kādas stalaktītu alas apciemojums un apraksts. 1. Nu Kisjons liek visu atnest. Barams, kas vēl vienmēr nevarēja no mums šķirties, saviem ļaudīm arī liek atnest vēl pārpalikušos maizes krājumus. Jairuts un Jonaels, kuri arī nevar no mums šķirties, arī lūdz Mani, vai viņi varētu piedalīties šajā ekspedīcijā. 2. Un Es saku: “Katrā ziņā, jo jūs pie tās pat esat nepieciešami un arī Arhiels mums izdarīs īpaša veida pakalpojumu! Bet Es jums vēl ko saku, un tas ir: Nupat Ziharu atstāj delegācija no jūsu ienaidniekiem un dodas šurp, lai jūs piedabūtu drīz atgriezties. Jo tauta pret viņiem sacēlusies un aizvakar jau ir padzinusi deviņus jaunieceltos priesterus. Arī viņi piedalās delegācijā un šeit ieradīsies jau šovakar, kad mēs viņus nedaudz apstrādāsim. Bet tagad dodamies ceļā!” — Bet arī sievas un meitas gribēja būt klāt pie šīs ekspedīcijas. 3. Bet E viņām teicu: “Manas mīļās meitas! Tas nav gājiens jums, tādēļ palieciet tikai mājās un rūpējieties, ka mēs šeit vakarā dabūjam pienācīgas vakariņas. Sievas samierinājās, arī Marija, un aprūpēja māju. bet Lidija ļoti labprāt būtu gājusi ar mums, bet, tā kā viņa redzēja, ka tā nav Mana griba, tad arī viņa palika mājās un darīja kā citas. 4. Bet mēs devāmies ceļā, pāris stundās sasniedzām grotu vai alu un ar aizdedzinātām lāpām tajā iegājām. Te Kisjons brīnījās par lielo telpu un par ārkārtīgi interesanto stalaktītu formāciju, kas šajā alā gan ir ievērības cienīgākā visā Priekšāzijā, kur ir daudz šādu alu. Biklo skatītāju acu priekšā te nostājās visāda veida gigantiski tēli. 5. Pat FAUSTS, kam parasti netrūka romiska varoņa drosmes, šeit kļuva pavisam nedrošs un teica: “Te negribot varētu tikt vests uz domām, ka pazemē tomēr vajadzētu mājot sava veida dieviem, kuri caur viņu milzīgo spēku realizē šādus milzu darbus. Te ir cilvēku, dzīvnieku un koku attēli; bet cik lieli! Kas iepretī tiem būtu Romas milzīgie tempļi un statujas?! — Te šis pavisam labi izveidotais arabis! Patiesi, ja vēlētos un varētu uzkāpt uz viņa galvas, te pa trepēm būtu jākāpj veselu stundu. Pie tam viņš vēl ir sēdošā stāvoklī un man reibst, skatoties augšā uz viņa galvu! Ak, tas patiesi pilnīgākā nopietnībā ir pār mēru ievērības cienīgi un dīvaini! Nejaušībai tak neiespējami tā ko panākt!? Te atkal ir viena karotāju grupa ar zobeniem un šķēpiem! Tur dziļāk aizmugurē mūs uzlūko vismilzīgākais zilonis; attēlojuma pilnība neko vairāk neļauj vēlēties! — Kungs! Kā tomēr tas viss ir tik brīnumaini radies?!” 6. ES saku: “Draugs, aplūko nu visu, kas te tik brīnumaini likts tavu acu priekšā un nejautā daudz; pavisam dabīgais izskaidrojums sekos. Te vēl daudz kas atgadīsies, kas tevi pārsteigs vēl vairāk; bet arī te nejautā! Kad mēs no grotas būsim atkal ārā, Es jums visiem šīs lietas izskaidrošu.” 7. Mēs nu ejam tālāk un nonākam kādā ļoti lielā un augstā hallē, bet kas nav tumša, bet gan diezgan labi apgaismota; jo šajā hallē ir vairāki naftas avoti, kuri jau kopš daudziem gadiem no cilvēkiem, kuriem šī grota kalpoja kā miteklis, ir tikuši aizdedzināti un kopš tā laika nepārtraukti sadeg un šo lielo telpu daļēji apgaismo, pie kam šajā hallē arī no augsta kalna virsotnes punkta caur diezgan plašu atveri no āra krīt diezgan spēcīga dienas gaisma, — un tātad šī grota, kā teikts, bija pavisam ciešami apgaismota. 8. Bet šajā grotā vai grotas hallē, bija saredzami visādi tēli. Te uz zemes gulēja čūsku, krupju un visādi citi visāda veida, pa daļai labi, pa daļai slikti un tikai pa pusei izveidoti dzīvnieku veidojumi. Tāpat arī lielā daudzumā mazi un milzīgi lieli visādas krāsas kristālu veidojumi, kas sniedza neparasti pārsteidzošu skaistu ainu. 9. Te FAUSTS teica: “Te tādā pilnībā būtu ķeizariska greznība, ka par līdzīgu patiesi neviens ķeizars nekad nav sapņojis! Bet tā tomēr it kā būs sava veida Tartara, kā to apraksta grieķu mīti. Trūkst tikai vēl pazemes upes Stiksas, vecā Hārona, trīs zināmo nepielūdzamo dvēseļu tiesnešu Minoja, Aiska un 7

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf