Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

jaunībā es vienmēr

jaunībā es vienmēr iedomājos, ka visi pārējie cilvēki ir daudz gudrāki, nekā es. Visur nāk priekšā neloģiskas aplamības, kas, būtiski ņemot, ir blēņas. 2. Tā, piemēram, jūsu Mozū ir teikts: “Sākumā Dievs radīja debesis un Zemi, un zeme bija tuksnešaina, un tumsība bija par tās dziļumiem; un Dieva Gars lidinājās virs ūdens. Te Dievs runāja: “lai top gaisma!” Un tapa gaisma. UN Dievs redzēja, ka gaisma bija laba. te Dievs šķīra gaismu no tumsas un gaismu nosauca par dienu un tumsu par nakti. tad te no vakara un rīta tapa pirmā diena.” 3. Pēc tam ļoti īsas tēzes pieskaras ūdens atdalīšanai, zemes virsmas nosusināšanai un zāles, krūmu un koku radīšanai. Ar šo radīšanu paiet trīs dienas un tātad arī naktis. Bet, tā kā jau kopš pirmās gaismas radīšanas virs zemes tumšajiem dziļumiem izcēlās diena un nakts, tad es patiesi nesaprotu, kādēļ pēc tam ceturtajā dienā Dievam vēlreiz bija vajadzīgs radīt divus lielus gaismas ķermeņus, no kuriem lielākā gaisma pārvalda dienu un mazākā nakti, un tos likt pie debesīm. 4. Ja mēs to nu saliekam kopā ar Zemes dabu un apdomājam, kas pēc tava izskaidrojuma ir saule, Mēness un visas zvaigznes, tad visa Mozus radīšanas vēsture ir pilnīgi tāda aplamība, kāda uz mūsu mīļās zemes noteikti nekur nav un nevar būt lielāka! kas no tā jebkad var kļūt gudrs? Mēs, nedaudzie, zinām, ka Zeme nav nekāds bezgalīgs aplis, bet gan tikai ļoti liela lode, kā Tu Pats vēl kā maigs bērns ļoti uzskatāmi un patiesi man rādīji Ēģiptē, tāpat kā nu vēlāk mums daudziem. Uz zemes īstenībā nekad nebūs nakts, jo viena Zemes daļa no saules vienmēr tiek apgaismota. No otras puses, mēness ir ļoti svārstīgs patrons, un pavisam maz raizējas pa nakts valdīšanu, augstākais, nedaudz dienas mēnesī. 5. Tā arī tas ir neprāts teikt, ka no rīta un vakara tika radīta diena, kamēr no visas savas dzīves pieredzes katrs tak zina, ka diena vienmēr nāk tikai starp rītu un vakaru, bet nekad starp vakaru un rītu, jo vakaram vienmēr noteikti līdz rītam tak seko nakts un rītam līdz vakaram tak seko diena, un tātad ir loģiski pareizi, ka starp rītu un vakaru ir diena un starp vakaru un rītu acīmredzama nakts. 6. Bet, kaut gan pašam par sevi tam vajag tikt uzskatītam par neprātu, tad tomēr vēl teikums, ko Dievs tikai tad, kad Viņš radīja gaismu, saprata, ka tas bija labi, ir neprāts, kam nav līdzīga. Jo Dieva augstākai gudrībai, pašai kā visas gaismas Gaismai, tak kopš mūžības vajadzēja redzēt un iegaumēt, ka gaisma bija laba!? 7. Indiešu grāmatā pirms materiālās radīšanas redz tīru garu radīšanu, kurus vēlāk piemin arī Mozus. Viņi bija tīra gaisma un tieši saucās pirmradītie “gaismas nesēji”. 8. Ja Dievam jau pie tīro gaismas garu radīšanas acīmredzami varēja pārbaudīt gaismas vērtību, ja Viņš iepriekš it kā kopš mūžības būtu dusējis dziļākā tumsā — kas vispār pavisam neizskatās pēc Viņa, — tad tomēr ir traki smieklīgi, ka pēc gaismas radīšanas uz šīs zemes Dievs zināmā mērā atkal no jauna saprata, ka gaisma bija laba. 9. Tu Pats redzi, ka visa radīšanas vēsture, kāda tā tiek dota no Mozus, ja to lietu ņem cik necik dabīgi, ir līdz trakumam kaitinošs neprāts un tādēļ nav jābrīnās, ka tieši jūdu rakstu mācītāji šai mācībai, kas ir neprāts, nedāvina ne dzirkstelīti ticības, bet tautas dēļ tomēr to saglabā un par to liek sev pavisam labi samaksāt. To atzīst arī Romas varenie un, neskatoties uz rupjo neprātu, to lietu atstāj, jo aklā tauta tomēr no tās tur lielas lietas un pie tam valstī izturas pavisam skaisti mierīgi. 10. Ka visi tie principi, kas pie mums ir pārnākuši no pirmskolotājiem — aplūkoti no dabas viedokļa — nav nekas cits, kā tukšas pasakas un teiksmas, tas tak tomēr ir acīmredzami saules gaišs; jo, dabiski, tajos arī neviena puszilbe nevar būt patiesa. bet, ja nenoliedzami tā, tad pats no sevis rodas liels un svarīgs jautājums, un tas, kā es jau sākumā minēju, skan: Kā uz šīs zemes ir radies cilvēks, kā viņš nonāca pie viena Dieva izpratnes un kā pie sevis paša izpratnes, un kas viņam vispirms mācīja atšķirt, kas te ir labs un kas te ir ļauns? Par to, ak Kungs, dod mums kādu gaismu, un mēs esam drošībā!” 215. Pirmo cilvēku izcelšanās. 1. ES saku: “Mīļotais draugs, īstenībā Es tev par to esmu devis pavisam spēcīgu mājienu ar to, ka Es tev attēloju nabadzības iedarbību uz cilvēkiem un tautām, bet ka vispār Mozus radīšanas vēsture, burtiski attiecināta uz dabas pasaules radīšanu, būtu acīmredzamākais neprāts, tas pavisam nav noliedzam, jo katram, tikai daļēji pasaules dabas norisi zinošam cilvēkam ar pirmo skatu to vajag izskaidrot kā tīrāko neprātu un tādēļ labo Mozu būtu spiests pasludināt par pirmā ranga muļķi. 2. Bet, kas Mozus grāmatas tālākās norisēs ielūkojas tikai nedaudz uzmanīgāk, nekā kāda grieķu dzejnieka Ezopa pasakās, tam tak tomēr drīz vajag manīt, ka savā līdzību valodā Mozus nodarbojas 244

tikai ar to, kas te attiecas tikai uz Zemes pirmo cilvēku pirmformēšanu un tātad nebūt ne: it kā tikai zemes un debess un visas radības uz Zemes un zemē radīšanas vēsturi, bet gan un gandrīz vienīgi nodarbojas tikai ar cilvēka sirds un prāta izglītību; tādēļ viņš pie tā arī tūlīt piesaista cilvēciski vēsturisko. 3. Bet vēsture varēja būt tikai kādas cilvēciskas inteliģences izglītības produkts un nekad mēmās radītās dabas, kas pat līdz šim laikam ir palikusi pilnīgi vienāda un tāda arī paliks līdz visu laiku beigām. 4. Tāpat tas ir arī ar indiešu grāmatām, kurās vispirms ir runa par tīru garu radīšanu, tad par kādu tās daļu zem nosaukuma “Jehovas kari”, un tikai beidzot par miesas pasaules un dzīvnieku radīšanu un beigās cilvēka. 5. Viss tas ir ņemams tikai garīgi un pirmām kārtām izskaidro to, kas te attiecas uz cilvēka tikumisko izglītošanu. 6. Bet kas te no gara uz to vadīts, tad labi redz atbilstību starp miesas un gara pasauli, tam gan arī var būt labi iespējams no tā pamanīt, kā īstenībā miesas pasaule cēlusies no garu pasaules, kā un no kurienes Saules un beigās planētas un blakus planētas un uz visām tām visāda radība. 7. Bet tas neiet tik ļoti viegli; jo te nozīmē: vispirms garā būt pilnīgi atmodinātam. Jo tikai visas tapšanas un esamības pirmvecākais liecinieks var tev pilnīgi apgaismot tos labirintus, aiz kuriem līdz ;šim vēl nav varējusi ieskatīties neviena mirstīgā acis. 8. Bet ka pāri tam visam cilvēku dzimuma, kādā pilnībā tas tagad te ir, vecums tomēr pilnīgi saskan ar Mozus aprēķiniem arī pēc matērijas un laika, par to tu vari būt pilnīgi drošs. 9. Sen pirms Ādama uz Zemes gan arī bija sava veida vareni dzīvnieki, kas gan ne izskatā, bet pie tam tomēr ļoti asā prāta inteliģencē līdzinājās pēc tam sekojošajam cilvēku dzimumam. tagadējais zilonis vēl ir viens, kaut gan fiziski daudz nepilnīgāks, viņu paveids. 10. Šie lielie dzīvnieki arī jau apstrādāja zemi un tātad bija cilvēku priekšgājēji. Pirms cilvēkiem zeme no viņiem bija apdzīvota daudzus tūsktots reiz tūkstots gadus. 11. Vēl ļoti cietajai zemei tikai caur šādiem dzīvniekiem vajadzēja tikt padarītai mīkstākai un piemērotai cēliem augļiem un dzīvniekiem, pirms beidzot tā bija spējīga pēc mūžīgā dievišķā kārtības plāna radīt cilvēka maigāko dabu, kā tā bija likta katrā, toreiz gan vēl no matērijas brīvā, bet tomēr jau zemes gaisā dzīvojošā dabas dvēselē. 12. Kad Zemes virsma bija pilnīgi nobriedusi, tikai tad no tās dabas brīvā gaisa tika pasaukta kāda spēcīgāka dvēsele no treknākā māla humusa ņemt miesu pēc dvēselē esošās Dieva pirmformas kārtības un pirmnobriedušākā un spēcīgākā dvēsele domāja tā, ka viņa caur dievišķo spēku no iekšpuses mudināta, un tādā veidā pirmā dvēsele nāca no viņas labi organizētā spirgtā un spēcīgā miesā un nu pilnīgi varēja skatīt visu miesīgo pasauli un daudzas radības, kas visas jau bija pirms viņas. 13. Bet lielo dzīvnieku sugas kopā ar to pirmradībām no Zemes pa lielākai daļai bija pazudušas jau sen, pirms pirmais cilvēks ar savu Dievam līdzīgo majestātiskumu sveica plašo Zemi. bet, neskatoties uz to, vēl visos laikos uz zemes un zemē būs satopamas šo pirmiedzīvotāju atliekas, bet cilvēki nezinās, kas viņiem no tām jāsecina. 14. Bet caur to gudrie pamazām tomēr tiek vesti uz pēdām, ka Zeme ir vecāka, nekā tikai Mozaiskā rēķina īsais laiks, un caur to uz kādu laiku Mozus modinās lielu neuzticību. bet te no Manis atkal tiks modināti citi gudrie, caur kuriem Mozus tiks likts viņa pilnīgākā gaismā, un tad vairs neturpināsies ilgi, ka uz Zemes vietu ņems pilnīga Dieva Valstība un uz atjaunotās Zemes nāve pazudīs uz visiem laikiem. bet iepriekš pār Zemes virsmu vēl nāks daudz bēdu. 15. Jā, iepriekš caur cilvēku asinīm un miesām zemes augsnei vēl daudzkārt vajadzēs tikt caurmēslotai un tikai no šāda jauna garīga humusa šai Zemei arī miesīgi sāksies nemirstīgs laikmets, kā Ādama laikā sākās laikmets, kurā no Dieva treknā mālu humusa dvēsele varēja veidot pilnīgu miesu viņas Dieva formā. 16. Bet cilvēki, kuri viņu miesīgās miesas dzīvē, šeit garā jau ir pilnīgi atkalatdzimuši, tad uz visiem laikiem kā tīri gari un eņģeļi valdīs pār šo jauno laikmetu, un tas tiks pilnīgi uzticēts viņu vadībai. Turpretī šī laika cilvēki, kuri te nav sasnieguši nekādu garīgu pilnību, šajā jaunākajā laikmetā uz Zemes gan tiks likti ar nemirstīgām miesām, bet lielā nabadzībā, un viņiem tad vajadzēs grūti kalpot, kas viņiem būs ļoti rūgti, jo viņi par daudz skaidri atcerēsies viņu iepriekšējo ļoti laimīgo stāvokli viņu mirstīgās miesās. Šis laikmets tad turpināsies ļoti ilgi, līdz beidzot pēc mūžīgā Dieva plāna viss pāries tīri garīgā esamībā. Un redzi, tā pēc Dieva kārtības ir visu lietu, visas tapšanas, pastāvēšanas un esamības gaita. 245

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...