Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

Garīgums.lv Šo

Garīgums.lv Šo grāmatu varat lejuplādēt bez maksas interneta lapā: http://www.garigums.lv * * * E-pasts: garigums@gmail.com

LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III GRĀMATA Jēzus Filipa Cezarejas novadā (Mat. Ev. 16. nod., turpinājums) 1. Delfu orākuls 1. (Jūlijs): “Pie grieķiem un romiešiem vēl vienmēr bija vīri, kuriem, kaut gan viņi arī nebija jūdi, un arī nebija tikuši izglītoti viņu praviešu skolās, tomēr bija dievišķa iedvesma, un kā tādi viņi arī tika atzīti. 2. Kad reiz Krēzs (Krözus), līdiešu (Lydien) ķēniņš, gribēja vest karu pret persiem, tad viņam noteikti bija ļoti svarīgi iepriekš uzzināt, vai karš viņam beigsies labvēlīgi vai nelabvēlīgi. Bet kam viņam par to būtu jādod kāda gaisma? Tādēļ viņš pie sevis domāja un teica: “Jā, ir daudz orākulu, kāds no tiem gan it kā varēs pateikt patiesību! Bet kas pēc tam man varēs pateikt, kurš orākuls man ir pateicis patiesību? Ha!” Viņš pie sevis domāja tālāk un teica: “Iepriekš es orākulus smalki pārbaudīšu, un tad jau būs redzams, kurš orākuls te būs vajadzīgs!” 3. Pēc tam viņš ņēma vienu jēru un vienu bruņurupuci, abus sagrieza mazos gabalos un salika kopā kādā dzelzs podā un to apsedza ar dzelzs vāku, un tad šo maisījumu lika uz guns, lai tas vārās. Bet iepriekš viņš uz Delfiem, uz Abu Pokera zemē (nach Abä in Phoker), uz seno Dosdomu tāpat arī pie Afiarava un Trofonija (senatnes pareģi — izd.) sūtīja pētniekus, lai simtajā dienā pēc viņu aizbraukšanas no Sardijas viņi iztaujātu orākulus, ar ko viņš acumirklī nodarbojas, jo tieši tajā laikā viņš iepriekš minētā veidā vārīja savu jēru un bruņurupuci 4. Lielākā daļa orākulu deva tik nesakarīgas atbildes, ka no tām gan neviens nevarēja kļūt gudrs. Bet DELFU ORĀKULS, kā parasti, heksametros, teica: 5. “Redzi, es skaitu smiltis, es pazīstu jūras attālumus, es pat dzirdu mēmos un klusējošos! Es sajūtu smaržu, kā kad tieši tiek vārīta jēra gaļa kopā ar bruņurupuci. Rūda palikta apakšā, rūda pārsegta virs tā.” 6. Pēc šī pārbaudījuma viņš Delfu orākulam jautāja, vai viņam būtu jādodas pret persiem, bet saņēma pazīstamo atbildi, ka, ja viņš ietu pāri Hali (halys), tiktu iznīcināta liela valsts. Viņš orākulam jautāja trešo reizi, vai viņa kundzība pastāvēs ilgi, un Pitija atbildēja: 7. “Ja Mederam kā ķēniņam reiz pavēlēs kāds mūlis, tad, maigkājainais līdieti, bēdz pie akmeņa Hemosa! Nevilcinies, nebaidies gļēvulīgas steigas kauna!” 8. Pēc paša orākula izskaidrojuma, kuru viņš deva pēc Krēza sagūstīšanas, zem mūļa bija saprotams Ehrus, viņa uzvarētājs, jo viņš bija dzemdināts no kādas dižciltīgas mederietes, Asthages meitas, un no kāda persieša, kas viņam bija padots, tēva. 9. Tieši šis Krēzs orākulam arī reiz jautāja, vai viņa dēlu, kas bija mēms, nevarētu izdziedināt, un saņēma atbildi: 10. “Lidiet, kaut gan varens firsts, tomēr muļķīgu sirdi, neilgojies savā pilī dzirdēt sava dēla lūdzošos vārdus! Tas tev patiesi būs labāk! Redzi, pirmo reizi viņš runās visnelaimīgākajā dienā!” 11. Un redzat! Dienā, kad Sardisa tika iekarota, kāds saniknots persietis uzbruka Krēzam un gribēja viņu nodurt. Te bailes atraisīja zēna mēli un zēns teica: “Cilvēk, nenonāvē Krēzu!” Tie bija mēmā zēna pirmie vārdi, un turpmāk viņš vienmēr varēja runāt visu savu dzīvi. 12. Redziet, šis orākuls, kā jau iepriekš minēts, nebija nekāds gudrības templis no jūdu praviešu skolas! Bet kas pēc pievestajiem patiesīgākajiem piemēriem varētu viņam apstrīdēt kādu dievišķu inspirāciju?!” 2. Par augstāku būtņu parādīšanos 1. (JŪLIJS): “Tāpat mums, romiešiem, pietiekami daudz ir pazīstami vēsturiski nostāsti, ka, piemēram, Sokrātam, Platonam, Aristīdam un daudziem citiem gudrajiem pie sevis vienmēr bija kāds ģēnijs, 3

 • Page 1: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13 and 14: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr